Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU
Geniálny páter Ferda: Ďalšie spomienky na zázračného liečiteľa. Pohnutý život, dar Boží a tisíce uzdravených. Ďalšie recepty a praktické rady

Geniálny páter Ferda: Ďalšie spomienky na zázračného liečiteľa. Pohnutý život, dar Boží a tisíce uzdravených. Ďalšie recepty a praktické rady

28. 5. 2016

vytlačiť článok

Erika Magdalena Peprná sa v druhom pokračovaní vracia k spomienkam na českého kňaza, ktorý bol v celosvetovom meradle jedným z najväčších liečiteľských „talentov“ 20. storočia, a prináša niektoré jeho ďalšie pozoruhodné recepty

Minulý článok o pátrovi Františkovi Ferdovi, „zázračnom liečiteľovi“ zo Sušíc, vyvolal veľký ohlas. Aj preto dnes prinášame našim čitateľom niekoľko jednoduchých a preukázateľne fungujúcich receptov slávneho českého liečiteľa. Najprv však znova pár slov o pánovi pátrovi osobne:

Dostávame ďakovné a pochvalné reakcie – predovšetkým od ľudí zo Sušicka, ktorí pána pátra poznali, navštevovali, ktorým pomohol, ale aj ďalších. Jeden z tých, ktorí mali tú česť ho spoznať, rozprával, ako bol pán páter nielen u prezidenta Svobodu, ale dokonca vraj liečil aj Brežneva.

Erika M. Peprná

Túto informáciu momentálne nemáme možnosť overiť, dobre by však charakterizovala samozrejmosť, s akou sa páter Ferda podujal uzdravovať bez ohľadu na to, kto pomoc potreboval. Nerobil z liečenia politiku, jednoducho pomáhal tam, kde bolo treba. Neprevádzkoval liečenie ako živnosť, ale ako kresťanskú službu. Súčasne si však (práve preto) bol natoľko istý vlastnými extrémne nekonvenčnými závermi, že nebyť „drobnosti“ spočívajúcej v absolútne presných diagnózach a jednoduchých receptoch, ktoré jednoducho pomáhali, mnohí by boli v pokušení uveriť, že sa páter v dlhoročnom komunistickom väzení skrátka – tak trochu zbláznil.

Spomienka

Napriek tomu bola jeho práca natoľko presvedčivá, že sa z pôvodných skeptikov veľmi rýchlo stávali nadšení a vďační pacienti. Ako spomína jeden z nich, pán profesor Jaroslav Pruner:

„S pánom pátrom Ferdom som sa zoznámil v roku 1978 prostredníctvom manželky. Spočiatku som schopnosti pána pátra posudzoval s nedôverou. Postupom času, pri častých návštevách, som si overoval, že som sa trápne mýlil. V čase, keď pán páter dlhodobo liečil manželku, som sa s ním stretával takmer denne. Tieto stretnutia pre mňa boli najúčinnejšou ,výživou‘ duše.

Diagnostické a liečiteľské schopnosti pána pátra, jeho nazeranie na ochorenia a liečenie (výhradne bylinami) sa vymykali ortodoxnému chápaniu, mysleniu jednoduchých ľudí, ale aj odborníkov medicíny a psychológie. Mám trvalý pocit, že jeho názory na zdravotné problémy neboli doteraz plne využité, pretože výrazne predbehli súčasnú dobu.

František Ferda

Čítajte TU: Záhadný František Ferda: Jasnovidec, ktorý uzdravoval „navzdory vede“. Väznený kňaz, u ktorého neskôr stáli v rade na vyliečenie aj jeho väznitelia. Prinášame originálne recepty pre každého

Všetky diagnózy formuloval zrozumiteľne, stručne, presne a v písomnej forme. Na príčinu ochorenia sa bol schopný ,pozrieť‘ do minulosti pacienta až o sedem generácií naspäť!

Pri našich stretnutiach rozprával pozoruhodné, kuriózne príbehy – niektoré komické, tragikomické, ale aj veľmi smutné, najmä u detí. Uvediem dva prípady diagnóz, ktoré pán páter vyriešil v neprítomnosti pacienta.

Išlo o priateľa z Talianska, ktorý v tom čase ležal vo vážnom zdravotnom stave na klinike v Ríme. Pán páter nežiadal žiadne informácie o jeho ochorení (osobne nepoznám jediný prípad, že by požiadal o akúkoľvek informáciu o zdravotnom stave pacienta), iba sa formálne spýtal na meno a mesto. Za necelých tridsať minút mal všetky údaje o stave môjho priateľa vrátane liekov, ktoré dotyčný užíval. Navyše zistil u pacienta čiernu žltačku (alergiu na hovädzie mäso), ktorú lekári na klinike nezistili. Pamätám si, že keď skončil, akoby sa previnilo usmial a povedal, že na to, aby bola diagnóza podľa jeho predstáv, by musel odísť na dlhší čas do Talianska a študovať tam miestnu flóru.

Ukážka originálneho záznamu:

Diagnóza vypracovaná pre môjho priateľa

Luigi Mengoni

Diagnóza: Alergia na hovädzie mäso – z toho čierna žltačka. Alergia na chren a horčicu – z toho paralysis agitans II. stupeň – predráždenie bielej mozgovej hmoty (thalamus). Nedostatok fosforu – zlé lieky.

Obklady: na pečeň: 20 dkg tvarohu (môže byť ovčí), 20 dkg cibule pokrájať + 3 lyžice chrenu zmiešať, zabaliť do kalika, priložiť na 2 hodiny. Urobiť to 3-krát.

Na slezinu (vľavo pás): 10 dkg tvarohu, 3 strúčiky cesnaku rozotrieť + lyžicu chrenu zmiešať, priložiť na 2 hodiny, urobiť to 3-krát.

Na obličky: 20 dkg tvarohu, 20 dkg cibule, 3 lyžice chrenu zmiešať, priložiť na 2 hodiny pod lopatky, urobiť to 3-krát.

Zmes na natieranie: 5 lyžíc chrenu, 3 lyžice horčičného semena, 4 strúčiky cesnaku, 3 lyžice rasce do 2 litrov; 10 minút variť, potom zmiešať s pol litrom liehu asi 40 % a potom tým potierať denne krk, chrbticu, hlavu, brucho, stehná. Opakovať túto várku asi 5-krát.

Kúpeľ vcelku v odvare: hrsť jaseňových vetvičiek – ľubovníka – 4 lyžice chrenu, 4 lyžice semena horčice, dubových vetvičiek, rebríčka do 4 litrov, 10 minút variť, vliať do kúpeľa, doliať vodu na 20 minút. 2-krát týždenne, kúpeľ robiť 6 týždňov.

Čaj: lyžicu rebríčka, šalvie, 5 guličiek nového korenia, lyžicu mladej jaseňovej kôry a ľubovníka do 3/4 litra, 8 minút variť, denne piť 3 týždne.

Dá sa použiť švajčiarsky výrobok: firma: Lapidar 8, to jest tabletky z bylín.

Dar Boží

V prípade ruského dievčatka pán páter vyriešil počas dvadsiatich minút kožné ochorenie z domáceho zvieratka a zároveň aj liečebný postup. Obe diagnózy boli potvrdené listom ako úplne presné.

Poslanie pána pátra Františka Ferdu – pomoc trpiacim – bolo výnimočné, pretože bolo darom Božím.

Stotožňujem sa s názorom PhDr. Zdenka Rejdáka, bývalého prezidenta medzinárodnej psychotronickej spoločnosti, že jasnovidnosť pána pátra Františka Ferdu bola v dvadsiatom storočí úplne výnimočná.“

Kde sa také výnimočné schopnosti vzali? Samozrejme, že má pán Pruner pravdu, ide o dar: na myseľ prichádza sv. Pavol, ktorý v Prvom liste Korinťanom píše: „Preto sú dary milosti rôzne, ale Duch je ten istý; a rôzne sú aj služby, ale Pán je ten istý; a rôzne sú aj účinky moci, ale Boh je ten istý, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Každému je však daný prejav Ducha na spoločný úžitok. [...] a inému dary uzdravovania v jednom a tom istom Duchu...“ (1Kor, 12,4-9)

Život otca Ferdu

Napriek tomu je zaujímavé skúmať život neobyčajného liečiteľa a hľadať v ňom, kde k svojmu poslaniu prišiel. Nasleduje opäť citácia z jednej overiteľne autentickej (a nedostupnej) knihy pátrových priateľov zo Sušicka:

„Tridsaťročnou vojnou nastal veľký úbytok obyvateľstva a na panstve Spálené Poříčí bolo zriadených niekoľko veľkostatkov. Medzi nimi to bol aj dvor Dražkovice, dva kilometre na juh od Poříčí, v miestach zaniknutej vsi. Tu sa stal okolo roku 1900 šafárom Josef Ferda, jeden z rodu toho mena široko rozvetveného ,po meči i po praslici‘ na Spálenopoříčsku. Tu sa narodil 31. marca 1915 syn František.

Vplyvom láskavej výchovy rodiny, najmä matky Barbory, rodenej Tirpeklovej, a s prispením múdrych príbuzných vyrastal na bystrého a chápavého chlapca. Neustály pohyb medzi domácimi zvieratami a kontakt so skúsenými kočišmi, pastiermi a dojičkami mu možno vnukol zatiaľ nejasný pocit, že oči zvierat aj ľudí majú vlastnosť naznačovať stav tela – choroby i zdravia.

Pri poľných prácach a pohybe po medziach, poliach, lúkach i pastvinách sa zoznamoval s rôznymi zelinami, ktoré prostí ľudia poznali ako liečivé. Blízke lesy aj háje, aleje ovocných aj ostatných stromov pozdĺž ciest, zbieranie lesných plodov a húb mu otváralo ďalšie prírodné prostredie s nemenej prospešnými rastlinami – bylinkami.

Neskôr každodenné cesty do všeobecnej školy do Spáleného Poříčí a najmä vplyv dobrých vidieckych kantorov opäť rozširoval chlapcove obzory aj vzťah k učeniu a ľuďom z širšieho okolia. Aj napriek širokej škále týchto praktických znalostí z útlej mladosti je však zrejmé, že páter František Ferda musel mať ešte čosi navyše.

Väzenie a tisíce uzdravených

Za kňaza bol vysvätený v roku 1939 a pôsobil na Sedlčansku. Možno práve tieto mimoriadne duševné schopnosti, zjednodušene povedané, ,vidieť do človeka‘ a mimoriadna zbožnosť vadili v čase totality a priviedli pátra Františka Ferdu do väzenia. 20. februára 1951 bol zatknutý a v procese s ďalšími farármi odsúdený na doživotie. Vo väzniciach v Ostrave, Opave, Mírove, Jáchymove a Valdiciach strávil vyše deväť rokov až do amnestie 11. mája 1960.

Zuby

Čítajte TU: Trochu iná jarná detoxikácia: Máme pečeň v ústach? Smrť spôsobená elektrickým prúdom a zabijaci v múzeu. Podvod na pacientoch aj zubároch. Klinicky overené teórie: Všetko je inak – aj v našich ústach

Z väznenia viedla jeho prvá cesta do jemu milého Spáleného Poříčí k spolužiakom a dobrým priateľom. Tu sa za určitý čas natoľko duševne aj telesne zotavil, že sa mohol zapojiť do nového života. Po prepustení z väzenia mu dovolili vrátiť sa ku kňazskej službe až po nútenom pracovnom nasadení v pivovare v Plzni.

Páter František Ferda bol charizmatický človek. Počas liečiteľského pôsobenia ho navštívili tisíce ľudí. Všetci spomínali s vďačnosťou na jeho nezištnú obetavosť, vľúdnosť a na humor.

V roku 1969 začína pôsobiť ako duchovný správca v domove dôchodcov v obci Újezdec pri Klatovoch. Od roku 1978 sa už plne venoval liečiteľstvu v svojom domčeku v Sušiciach. S Dr. Zdenkom Rejdákom spolupracoval na mnohých diagnostických experimentoch. Spracované receptúry z bylín nájdeme v rôznorodej literatúre aj súkromných poznámkach vďačných pacientov, ktorí sa vďaka poučeniu od pátra Ferdu uzdravili.

Páter František Ferda dožil svoj život v Sušiciach v nedeľu 7. júla 1991. Jeho mimoriadne obetavú činnosť vysoko ocenil v kondolenčnom liste aj sám kardinál František Tomášek.

Páter František Ferda je pochovaný na cintoríne v Sušiciach. Jeho učenie a rady zostávajú v mnohých vďačných vyliečených pacientoch dodnes.“

Slová otca Ferdu

Než prinesieme niekoľko receptov, dajme slovo samotnému pátrovi (text je prevzatý z jeho prednášky k lekárom z 80. rokov):

„Človek je súčasťou živej prírody. Čo je v ňom, je aj okolo neho – dobré i zlé. Choroba aj liek bývajú často vedľa seba. Najväčší vplyv na zdravie človeka má predovšetkým jedlo a pitie. Život je závislý od dobrej krvi a dostatočného množstva krvi. Krv je ovplyvnená predovšetkým jedlom a pitím, čiže diétou. V bežnom jedálničku sú jedlá dobré, ale ak sa ich človek preje, stávajú sa preňho jedom.

To je význam slova alergia. To znamená otrava dobrou vecou – alos ergos – inak reagujem. Napríklad cibuľa, ak sa jej niekto preje, stráca potom červené krvinky, nadmerným užívaním cesnaku zase biele krvinky. Prejedaním sa orechmi nastáva kŕč. Krvný tlak skáče. Užívaním masla stráca kyselinu kremičitú, je malátny. To platí aj pre nadmerné požívanie ovocia, spôsobuje poruchu v rovnováhe srdcového cukru. Cukor vo fruktóze sa zdržiava v pečeni, tým klesá hladina cukru v krvi a nastáva komatózny stav, málo paliva pre svaly a okolo poludnia je dotyčný slabý alebo omdlie. To platí aj o iných jedlách, ktoré sú bežné.

V súčasnej strave nachádzame aj otravné látky, napríklad farebné cukrovinky, rôzne esencie – rum, kofola alebo rôzne prísady do mlieka a mäsa, šunka a salámy obsahujú dusičnany, párky arzén z teľacieho mäsa. V syroch je veľký obsah síry. Toto všetko poškodzuje krvný obraz.

V prvom rade treba správne stanoviť diagnózu, čo je najťažšou záležitosťou pre úspešné liečenie. Žiadny aparát nemôže bezpečne stanoviť príčinu ochorenia. Napríklad malé dieťa má málo červených krviniek, môže to byť dedičné, pretože niektorý z jeho predkov mal až príliš rád špekáčiky s cibuľou. Alebo med, ktorý obsahuje fruktózu, glukóza môže spôsobiť stav bezmocnosti.

Cukor sa zastaví v pečeni a nastáva komatózny stav, dieťa omdlieva. Dôvodom nemusí byť užívanie medu, ale stačí, že predkovia chovali včely, v domácnosti sa užívalo veľa medu a u dieťaťa automaticky vznikla alergia na med. Dokonca som zistil, že aj fluidálne za domčekom ovplyvňoval záchvaty bezmocnosti u malého dievčatka. Záchvaty prichádzali denne, v júli a auguste až trikrát za deň, v čase, keď bol medník plný medu. Bohužiaľ žiadny aparát, laboratórium nezistí príčinu týchto problémov, tieto problémy môže riešiť iba jasnovidná metóda.“

Jednoduché recepty

Na akékoľvek problémy páter obvykle – okrem vyvarovania sa škodlivým vplyvom, za ktoré okrem potravín považoval aj farbené látky (neodporúčal napríklad ani džínsovinu, zvlášť v tehotenstve), odporúčal niekoľko jednoduchých receptov. Ich základom boli cibuľa, korenie, dubová kôra a ďalšie byliny. V budúcom článku ich prinesieme v plnom znení.

Samozrejme, že osoby, neobdarené pátrovým jasným zrakom, budú zo začiatku váhať, ktoré obklady použiť a kedy. Potom môžeme odporučiť – okrem skúmania dostupnej literatúry a spomienok pamätníkov – napríklad nasledujúce presné recepty na čaje a odvary a ďalšie jednoduché pokyny.

Všeobecné pokyny

Čaje, obklady, odvary a kúpele je najlepšie pripravovať z čerstvo natrhaných bylín. Byliny zbierame najmenej 20 metrov od ciest. Sušíme na zimné obdobie. Skladujeme maximálne jeden až jeden a pol roka v suchom a dobre vetranom prostredí.

Dubovú kôru berieme zo stromov, ktoré majú 8-10 rokov. Najkvalitnejšie sú konce vyzretých vetvičiek. Ak lúpeme kôru, tak z vetvy, ktorá je hrubá ako palec dospelého človeka.

Čaje sa varia 6-8 minút. Hneď sa zlejú. Čistiace čaje je vhodné popíjať počas dňa.

Spárovanie bylín sa týka iba materinej dúšky a paliny. Do vriacej vody dáme bylinu, prikryjeme pokrievkou a necháme odstáť 6 minút, potom zlejeme:

 • Materina dúška – 1 lyžica do 3/4 litra vody.
 • Palina – 1 kávová lyžička do 1/4 litra vody.

Angína

Páter Ferda rozoznával tri druhy angín: angína bez horúčky, angína s horúčkou, hnisavá angína.

Postup liečby – 20 dkg surovej cibule nakrájame na kocky, dáme do čistej gázy, priložíme na krk na dve hodiny na noc. Opakujeme, dokým bolesť nezmizne.

Angína s horúčkou

Do dvoch litrov vriacej vody dáme hrsť paliny – nie z lekárne. Šesť minút necháme odstáť prikryté, potom scedíme, namočíme čistú bielu plienku do odvaru, ktorý je príjemne teplý, priložíme na mandle na 10 minút. Toto opakujeme 5-krát za sebou. Potom nakrájame 20 dkg surovej cibule opäť na kocky, zabalíme do gázy, priložíme na krk na dve hodiny. Obe tieto procedúry opakujeme aj nasledujúci deň.

Hnisavá angína

20 dkg nakrájanej cibule + 3 lyžice anízu, 1 lyžica vody, necháme 2-3 minúty speniť, priložíme na krk na dve hodiny. Nový obklad urobíme za štvrť hodiny, opäť na dve hodiny. Môžeme aj opakovať.

Súčasťou liečby všetkých troch typov angín je čaj – 1 lyžica dubovej kôry (nie z lekárne), lyžica citrónovej šťavy, lyžica nastrúhaného koreňa petržlenu, môže byť aj vňať, dáme súčasne do 0,5 I vriacej vody a varíme 6-8 minút. Čaj pijeme 6 dní, každý deň.

Šľachy a svaly

Na únavu šliach a svalov – zápaly – odporúčal pán páter toto: 2 litre vody, 10 lyžíc rasce, 5 lyžíc nastrúhanej mrkvy, 5 strúčikov cesnaku. Túto zmes nasypeme do vriacej vody a 10 minút varíme. Potom scedíme, necháme vychladnúť a konzervujeme pomocou pol litra čistého alkoholu – slivovice. Denne vtierame do rúk, nôh. Osvedčená zmes pre tých, ktorí zaťažujú tieto partie.

Kliešť

Na kliešte odporúčal pán páter tinktúru z ľubovníka – do 100 ml 40 % alkoholu, ideálne moravskej slivovice, dáme asi 40-50 kvietkov ľubovníka. Tri týždne lúhujeme v tme. Touto tinktúrou kliešťa opakovane pokvapkávame, kým sa neuvoľní.

Zelenina

Čítajte TU: Odkaz od amerických Indiánov: Pre zdravie jedzte iba domáce ovocie a domácu zeleninu!

Čistenie zubov

Odporúčal výhradne zubné pasty bez fluóru! Vhodné sú pasty s propolisom. Osvedčený je prášok z vysušenej komonice a prasličky.

Ošetrenie ovocia

Tropické ovocie odporúčal potrieť octom – 20 minút nechať pôsobiť a potom opláchnuť čistou vodou, na tunajšie ovocie odporúčal hrsť paliny do 3 litrov vriacej vody, 10 minút odstáť, po vychladnutí ponoriť ovocie do nálevu na 20 minút (priklopené), pretože ovocie po zbere spravidla do troch dní napadne pleseň.

Rôzne praktické rady

 • syry jesť tvrdé – tavené nekonzumovať;
 • častá a nadmerná konzumácia korenia môže viesť k vzniku rakovinového procesu, predovšetkým hrubého čreva a konečníka; korenie je pochutina, ktorú ľudské telo nedokáže rozložiť;
 • odvar z paliny je na čistenie poranení – dezinfikuje;
 • fenikel je dobrý na kuchynské úpravy hovädzieho mäsa;
 • pri varení nových zemiakov treba pridať prasličku;
 • pri varení starých zemiakov treba pridať rascu a fenikel;
 • hlávková kapusta nie je vhodná, spôsobuje plynatosť a má negatívne pôsobenie na malý mozog – bývajú závraty;
 • fazuľa je prevencia proti cukrovke a rakovine;
 • čakankový čaj pôsobí blahodarne na žlčové cesty;
 • káva z čakanky spoločne so žitovkou, zmes zvaná melta, posilňuje imunitný systém;
 • pri nízkom krvnom tlaku ovoniavať cesnak;
 • čistá slivovica je vhodná na vonkajšie potieranie obličiek – prekrvuje;
 • modriny treba likvidovať surovou cibuľou – hrozí nebezpečenstvo rakoviny, cibuľu priložiť na 2 hodiny;
 • čaj z mäty zvyšuje krvný tlak; odvar z harmančeka je blahodarný na chlórovanú vodu – potierať ruky a tvár;
 • rozomlieť žito do kávy pomáha čistiť krv;
 • zásadne nevariť v hliníkových nádobách;
 • variť v nerezových alebo smaltovaných nádobách;
 • vratič – do kúpeľa, proti hemoroidom;
 • dubová kôra – čaj je vhodný na hemoroidy (dubová kôra viaže chemikálie a olovo);
 • kúpeľ z rebríčka je na pásový opar, potom potierať lesným medom;
 • na antibiotiká je čaj z anízu a dubovej kôry;
 • šalvia lekárska – čaj na zápal obličiek, vhodné aj do kúpeľa;
 • šalvia kuchynská – je dobrá pri pečení bravčového mäsa, priložiť čerstvé listy;
 • praslička viaže oxidy kovov – olovo, síru, farbivá – najmä modré;
 • cesnak viaže dechty;
 • čerešne znižujú krvný tlak, to isté pomaranče;
 • čerešne znižujú hladinu adrenalínu;
 • na vznik cukrovky má vplyv konzumácia veľkého množstva cibule, jabĺk, sliviek, slepačej polievky;
 • karfiol absorbuje z ovzdušia kobalt – obmedziť konzumáciu;
 • živočíšne bielkoviny sú pre organizmus nevhodné;
 • tetracyklín pôsobí škodlivo na hrubé črevo;
 • penicilín pôsobí škodlivo na žalúdok;
 • prášok z komonice, šalvie a prasličky je proti paradentóze;
 • na dusičnany v údeninách je vhodné piť čaj z dubovej kôry;
 • odvar z planej jarabiny alebo vetvičiek je vhodný do kúpeľa, pri nachladnutí z prievanu;
 • gázu po obkladoch preperieme v jadrovom mydle;
 • mikrovlnná rúra do kuchyne nepatrí, ničí hodnotné látky potravín;
 • pri pečení používame chrbtové sadlo alebo olivový olej;
 • rastlinná strava by mala prevažovať nad živočíšnou, týka sa to aj mliečnych výrobkov.

S pátrom Ferdom a jeho receptami sa stretneme ešte raz – už čoskoro.

Podporte PP


Tagy článku

Odporúčame

Chytré hračky: zabijaci všetkých vrodených schopností. Prečo máme problémy porozumieť textu? Masová degenerácia mozgov. Kruh sa uzatvára, bude ešte horšie. Cesta k záchrane pred „debilizáciou“ existuje. Začneme znova čítať?

Chytré hračky: zabijaci všetkých vrodených schopností. Prečo máme problémy porozumieť...

Problém, ktorý nevidíme: Sme ponorení do vĺn, ktoré nás „saunujú“ bez toho, aby sme o tom vedeli. Čo robiť, aby nás mobilný telefón negriloval? Wi-Fi siete sú skvelé, lenže...

Problém, ktorý nevidíme: Sme ponorení do vĺn, ktoré nás „saunujú“ bez toho, aby sme o...

to top