Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU

Tags: Ježiš

Sedem posledných slov Krista: slávne, ale napriek tomu neznáme. Krik a kliatby z hlbokej priepasti. Aký vzdialený je rozhodujúci okamih? Človek zahrnutý láskou a nádejou. Démoni škodia pri každej príležitosti. Je na nás, komu pritakáme

Sedem posledných slov Krista: slávne, ale napriek tomu neznáme. Krik a kliatby z hlbokej priepasti. Aký vzdialený je rozhodujúci okamih? Človek zahrnutý láskou a nádejou. Démoni škodia pri každej príležitosti. Je na nás, komu pritakáme

12.02.2017

Tolerancia: ľahostajnosť voči zlu, omylu a hriechu? Strach z poctivého myslenia a láska k novotám predstavujú našu pascu. Stavajme na tehlách, nie na slame! Mons. Fulton Sheen naliehavo prehovára k nám a našej dobe

Tolerancia: ľahostajnosť voči zlu, omylu a hriechu? Strach z poctivého myslenia a láska...

Stigmy: Ani záhada, ani senzácia. Krvavé rany sú vzácne znamenie. Prirodzené vysvetlenie zlyháva. Spojenie so Stvoriteľom. Obžaloba povrchnosti. Nevýslovné šťastie obdarovaných. Ako čítať Božiu správu?

Stigmy: Ani záhada, ani senzácia. Krvavé rany sú vzácne znamenie. Prirodzené vysvetlenie...

Popolcová streda: Stíšenie uprostred rozbúreného sveta. Nepoznáme deň ani hodinu svojho odchodu. Pôstne tradície u nás. Ako zomrel kráľ Ladislav? Svedectvo obrátenej prostitútky

Popolcová streda: Stíšenie uprostred rozbúreného sveta. Nepoznáme deň ani hodinu svojho...

to top