Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU
Otvorené listy akademikom: Ako je to s islamom, zákonom šaría a Omarovou zmluvou v Európe? Moslimovia nehrajú s otvorenými kartami! Budeme alebo už sme podriadení? Toto je vaše dielo, súčasní vládcovia Európy!

Otvorené listy akademikom: Ako je to s islamom, zákonom šaría a Omarovou zmluvou v Európe? Moslimovia nehrajú s otvorenými kartami! Budeme alebo už sme podriadení? Toto je vaše dielo, súčasní vládcovia Európy!

22. 2. 2017

vytlačiť článok

Jozef Potúček píše už druhý otvorený list historikom a orientalistom zo slovenskej i českej akadémie vied, v ktorom žiada o odborné vysvetlenie témy šaría a Omarovej zmluvy v súvislosti s moslimskou inváziou v Európe

Nasledujúce slová adresujem najprv vám, akademikom.

Ako by ste sa cítili, slovenskí a českí historici a orientalisti z akadémií vied, keby ste potrebovali zdravotnú pomoc, zavolali by ste si pohotovosť, prvú pomoc, a oni by vás buď odignorovali, alebo v lepšom prípade by k vám prišli, no namiesto ošetrenia by vám odporučili naštudovať si najprv anatómiu ľudského tela?

Ako by ste sa cítili, keby ste potrebovali odbornú pomoc u právnika, a on by vás buď odignoroval, alebo v lepšom prípade by vás prijal, no namiesto odbornej právnej pomoci by vám odporučil naštudovať si príslušné zákony, vyhlášky a predpisy, aby ste sa vedeli zorientovať v tej spleti paragrafov aj sami?

Ako by ste sa cítili, keby ste potrebovali odbornú pomoc v autoservise, a automechanik by vás buď odignoroval, alebo v lepšom prípade by vám auto prijal do servisu, no potom by vám odporučil naštudovať si najprv základy strojníctva a opráv motorových vozidiel, aby ste si potom v prípade poruchy vášho automobilu vedeli poradiť aj sami?

Presne takto som sa cítil ja, váš vzdialený vysokoškolsky vzdelaný kolega, strojný inžinier, vážení akademici – historici a orientalisti na Slovensku a v Čechách, keď som sa na vás ako laik obrátil s nejasnosťami okolo zákona šaría a Omarovej zmluvy.

Keby ste ma aspoň odkázali na nejaký váš vlastný (!) konkrétny zverejnený výskum alebo vaše vlastné (!) odborné texty k spomínanej téme, aby sme sa my, ktorí vás živíme z našich daní, mohli presvedčiť, že ste v prípade potreby k dispozícii predovšetkým širokej verejnosti svojimi praktickými výsledkami, a nie snáď iba sami sebe navzájom v uzavretom kruhu v ústavoch a na konferenciách.

Čítajte TU: Prekliatie sveta menom islam: Nikdy nebol, nie je a ani nebude náboženstvom mieru. 109 veršov prikazujúcich naše zničenie: Nevyvrátiteľné dôkazy jeho násilnej povahy. Jeden a pol miliardy ľudí dostalo príkaz nás vyhladiť

Európania majú oprávnený strach

Skôr, než teda znovu zverejním už raz zverejnené otázky, ktoré som vám poslal v roku 2016, som na základe vášho „vysoko kvalifikovaného“ prístupu nútený ako laik odpovedať si na niektoré s tým súvisiace odborné problémy a nejasnosti sám. Vy ste ma k tomu doviedli.

Takže vyjadrujem týmto verejne svoj osobný názor na danú problematiku. Ktokoľvek by ma chcel za tento laický názor obviňovať, nech obráti svoju pozornosť najprv na tie (štátom platené) profesie, ktoré dnes, kedy by mali o tom otvorene hovoriť nahlas a hlavne pravdivo (!), pretože vedia viac než verejnosť, mlčia! Sú to predovšetkým politici, policajti, vojaci, sudcovia, prokurátori, zdravotníci, učitelia… a predovšetkým študovaní odborníci, vedci a akademici.

Zneistené a frustrované domáce obyvateľstvo nepotrebuje vaše všeobecne znejúce taktické odmietnutie tzv. konšpiračných výmyslov, ktoré svorne odmieta celý mainstream (verejnoprávna RTVS alebo ČT nevynímajúc), ale od vás, vážených akademikov, sa očakáva na konkrétnych prípadoch nezávislé vedecké vyvrátenie pomenovaných konšpirácií! Vy máte ísť pred občanov do masmédií a bod po bode verejne vysvetľovať tento nevyjasnený narastajúci problém!

Dajte si vo svojom súkromí, v kruhu rodiny bez vonkajšieho tlaku, ruku na srdce a priznajte si: Nie je tých nejasností a podozrení okolo prichádzajúcich ilegálnych cudzincov a ich islamského vierovyznania už naozaj dosť? Pripomeniem vám, historikom a orientalistom, iba niektoré:

– vplyvmnohýchimámov na moslimskú mládež a veriacich v európskych mešitách;

– postavenie a práva žien v islamskej komunite;

– ženská obriezka v Európe – v rozpore s našimi demokratickými zásadami a zákonmi;

– protiprávne moslimské manželstvá s maloletými nevestami;

– tzv. NO-GO zóny, prevažne s moslimskýmobyvateľstvom, kdevládnenad zákonmi a ústavou príslušnej krajinyprávo šaría (Švédsko, Británia, Francúzsko, Nemecko...);

– Omarova zmluva (Umar ibn al-Chattáb, tzv. Druhý kalif, 581 – 644 – pozn. red.) platí aj dnes? Ak áno, aké je jej presné znenie? Sme my, pôvodní nemoslimskí Európania, pre prichádzajúcich moslimov budúcimi dhimmí (podriadení – pozn. red.)?

– samotnými policajnými zložkami utajovaný enormný nárast kriminality na miestach, kam orgány štátnej moci proti vôli domáceho obyvateľstva presúvajú množstvá neznámych a ilegálnych imigrantov z Ázie a Afriky;

– vlastizradná protiústavná politika volených zástupcov ľudu vo viacerých krajinách Európy;

Vážení občania Slovenska, vážení občania Českej republiky,

v prípade, že ste rovnako nespokojní s prístupom príslušných odborníkov a akademikov informovať obyvateľstvo v rámci prevencie mnohých poplašných správ a falošných hoaxov ohľadom imigračnej cunami a jej dôsledkov na obyvateľov starého kontinentu, máte možnosť to skúsiť sami – tentoraz ale na základe paragrafov a zákonov, ktoré možno prinútia nami platených odborníkov nám aj patrične odpovedať. Ja som svojich vzdialených vysokoškolských kolegov oslovil ako slušný občan a naivne som si myslel, že morálka a pravda je pre vedca úplnou samozrejmosťou. Žiaľ, skutočnosť je iná. Zrejme sa nechcú riadiť tým, čo tak často spomínala ikona dnešného západu – Václav Havel – o morálke a láske...

Čítajte TU: Imigrácia: Otázka nášho bytia a nebytia. Politici obetujú Európanov moslimom. Lživé floskuly o mierumilovnom islame. Vládne nám bruselská totalita. Milosrdenstvo bez rozumu

Vedci nepovedali nič k veci

Svoju žiadosť o odpoveď na doleuvedené otázky som poslal dňa 21. 8. 2016 prvýkrát. Nakoľko mi nikto dva mesiace neodpovedal, poslal som urgenciu dňa 28. 10. 2016 na tie isté emaily Historického ústavu Slovenskej akadémie vied – a Historického ústavu Akademie věd České republiky – .

Dňa 2. 11. 2016 mi zo Slovenskej akadémie vied prišla odpoveď, že bude lepšie obrátiť sa na kolegov orientalistov. A tak som dňa 3. 11. 2016 poslal ten istý text na Ústav orientalistiky Slovenskej akadémie vied - a na Orientální ústav Akademie věd České republiky - www.orient.cas.cz.

Dňa 4. 11. 2016 mi konečne prišla aspoň krátka odpoveď z Prahy: „Dobrý den, doporučuji Vám si o tzv. Umarově smlouvě nečíst v díle islamofobního šarlatána Billa Warnera, kterého – jak píšete – zjevně pokládáte za autoritu, nýbrž v nějakém aspoň o trošku serióznějším zdroji (doporučuji třeba dílo Bernarda Lewise). Pochopitelně, volba literatury o islámu, kterou budete preferovat, záleží jedině na Vás, ale ať už se zeptáte jakéhokoliv skutečného odborníka na islám, v ČR i SR nebo třeba i ve Švýcarsku, patrně Vám dřív nebo později vysvětlí, že studovat islám u Warnera není ta nejlepší cesta, věřte mi. Zdraví ( meno pracovníka ČAV)“.

A to je do dnešného dňa všetko. Zo Slovenskej akadémie vied odpoveď žiadna. Hlboko ste ma sklamali, kolegovia! Keby sme aj my, strojní inžinieri, takto pracovali, asi by ste sa po uliciach dodnes vozili na kobylách alebo na drevených povozoch – s volom na čele.

A keďže sa v našej západnej spoločnosti presadzuje čoraz viac rodová rovnosť a LGBTI agenda do všetkých oblastí života, dovoľujem si verejne položiť (ako bonus) aj niektoré ďalšie, zrejme politicky nekorektné otázky:

– Ak je mnohoženstvo v Európe zakázané, ako riešia (či budú riešiť) úrady napríklad vyplácanie sociálnych dávok všetkým manželkám jedného manžela – moslima?

– Ako sa u nás dodržuje rodová rovnosť v moslimských manželstvách? Monitoruje to vôbec niekto? Neziskovky, viete na to odpovedať?

– Koľko žien moslimiek sa vydáva za Európanov – nemoslimov? Je ich aspoň približne toľko, koľko nemoslimských žien si berú moslimovia? Vedie vôbec niekto takúto štatistiku?

– Stal sa v moslimskej komunite v Európe prípad, že by matka moslimka pracovala na plný úväzok a otec moslim by sa staral o deti v spoločnej domácnosti? Zostávajú aj muži moslimovia na „materskej“? Ak nie, čo robíte vy, všetky neziskové organizácie a think-tanky, zaoberajúce sa rodovou rovnosťou a dodržiavaním ľudských práv?

– Je zákon šaría (pozrime sa na prax v Saudskej Arábii) v súlade so zákonmi EÚ?

– Aká je budúcnosť a sociálne dôchodkové zabezpečenie pôvodných Európanov, ktorí teraz financujú populačnú explóziu cudzincov (v porovnaní s domácim obyvateľstvom), a to sociálnymi dávkami (plus aj ich najbližším rodinným príslušníkom), nakoľko podľa oficiálnych štatistík minimálne 80% dospelých imigrantov vôbec nepracuje? Ako je to možné? Však nás presviedčali, že prichádzajú samí kvalifikovaní vzdelaní ľudia, jadroví fyzici, lekári, inžinieri a pod., ktorí budú v budúcnosti pracovať na naše dôchodky!

Čítajte TU: Viedeň nie je ďaleko: Za hranicami nám zúri islamský fanatizmus. Vzdialené nebezpečenstvo? Nepotrebujeme ohniská náboženskej nenávisti. Čo imigrant, to dobrák a nešťastník? Zdroj násilia nie je obohatením

Priamo od pľúc vám, zradcovia Európy!

Dokedy nás budete ničiť, súdruhovia a samozvané „elity“, aj s vašimi poskokmi v jednotlivých štátoch EÚ?! Svojou ignoranciou, zavádzaním a obchádzaním problémov ste medzi národy Európy položili základy pre vznik skutočne nebezpečných extrémistických a ultranacistických zoskupení obyvateľstva, presne tak extrémnych, ako sú extrémni mnohí z tých neznámych prišelcov, ktorým ste dovolili, proti vôli väčšiny Európanov, bez dokladov a bez kontroly ich zdravotného stavu vstúpiť ilegálne na naše zvrchované územia, aby nás tu „obohacovali“.

Toto je vaše dielo, súčasní vládcovia Európy! Prišli sem dokonca aj teroristi, ako sa dozvedáme už aj z mainstreamu! A nemuseli tu byť, keby sa Európa bránila – ako napríklad pred vyše 300 rokmi pri Viedni, kedy tu nevládol ten dnešný chorý, masochistický pseudohumanizmus, nehumánne ničiaci vlastné pôvodné európske obyvateľstvo.

Zvyšujú sa náklady na obranu, ale Európu nebránime! Politici! V panike a strachu o seba chcete zobrať domácemu obyvateľstvu legálne držané zbrane, ale pod vašou neschopnosťou vládnuť sa cudzí teroristi údajne potajomky vyzbrojujú a chystajú sa na boj. S kým asi? Priamo tu, v našej Európe!

Vy, ktorí ste tieto neustále sa zvyšujúce bezpečnostné hrozby po celej Európe dopustili a ignorovali, napriek varovaniam akože „poblúdených konšpirátorov“, možno raz budete postavení pred Norimberský tribunál č.2. A ak by sa vám podarilo nejakým spôsobom tomu vyhnúť (ako mnohým nacistickým zločincom a vedcom po 2. svetovej vojne – pod ochrannými krídlami „demokratického“ západu), spravodlivosť Božia vás dostihne. A je úplne jedno, či ste veriaci alebo nie.

Prvý otvorený list

Pre úplnosť opätovne uvádzam moju pôvodnú žiadosť o pomoc u odborníkov akademikov z augusta a novembra 2016 (redakčne skrátené):

Obraciam na vás ako na odborníkov, historikov, vo veci Omarova zmluva a jej dopad na dnešnú Európu, ktorá zároveň aj so zákonom šaría v obrovskej miere hýbe prakticky celým kontinentom. Neobraciam sa na vás, zamestnancov v akadémiách vied SR ako aj ČR, na základe platného zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ale ako na morálne vedecké osobnosti, ktoré sa históriou zaoberajú dlhodobo a majú možnosť uviesť mnohé nezrovnalosti na pravú mieru, čím môžu upokojiť veľmi napätú situáciu v spoločnosti. Nie nútiace paragrafy, nie politicky korektný prístup, ale vaša morálka, vaše vnútroa vaše srdcianech rozhodnú o tom, akú informáciu v tomto prípade verejne dlhujete slovenskému a českému ľudu.

V téme Omarova zmluva je veľa nejasností a protichodných názorov a bolo by nutné širokej verejnosti, ktorá má oprávnené dôvody na obavy z ohrozenia doterajšieho spôsobu života v Európe, a niekedy aj na obavy z ohrozenia vlastných životov v budúcnosti, vysvetliťpo odbornej stránke, KDE, KEDY, PREČO a ZA AKÝCH OKOLNOSTÍ vznikla OMAROVA ZMLUVA (pozn. red. – text nájdete na internete napríklad TU) . Ako odborníci by ste mali jasne a jednoznačne povedať, či aj dnes resp. v blízkej budúcnosti nám môže práve z napĺňania Omarovej zmluvy a s ňou súvisiacim právom šaría v praxi čosi hroziť, konkrétne myslím obyvateľstvu na Slovensku a takisto aj v Čechách.

Opieram sa totiž v týchto úvahách o informácie, že pre vyznávačov islamu je údajne Omarova zmluva platná dodnes, iba sa to ututláva a zahmlieva pred európskou populáciou. Potom sa opieram o konkrétny dlhoročný výskum zakladateľa medzinárodného Centra pre štúdium politického islamu, profesora Dr. BillaWarnera, ktorý viaceré výsledky skúmania zverejnil vo svojich knihách, prednáškach a rozhovoroch. Tu sú niektoré základné linky, kde si môžete pozrieť v českých titulkoch niektoré výsledky jeho výskumu:

Dr. Bill Warner - Why Are People Afraid (Proč se lidé bojí 1400 let starého tajemství)

Koran - The truth about the holy book of Islam

Christianity vs Islam

Dualism - Why is Islam puzzling?

Submission - Islam does not mean peace

What Does Sharia Dictate To Non-Muslims?

Sharia - Why Islam concerns us all

Islamic Supremacy Begins With Immigration

non-Muslims will receive punishment - Translation of a Muslim prayer

Jihad - What Makes Political Islam Successful

Nejedná sa iba o znenie Omarovej zmluvy, ale aj o zákon šaría a o málo známy pojem v európskom priestore, a to dhimmí. Ja ako laik neviem, či je to všetko pravda a či je to kompletné alebo niečo primyslené, tzv. konšpiračné, na to ste tu vy, platení štátni zamestnanci. Je to na vás, odborníkov historikov, aby ste slovenskej a českej verejnosti podali vyčerpávajúcu vedecky podloženú informáciu, ako sa má naše obyvateľstvo k tejto aktuálnej téme vlastne postaviť.

Vy by ste nás, obyčajných občanov, ako nezávislí vedci a historici mali na základe dokázateľných a nevyvrátiteľných objektívnych faktov v tomto usmerniť. Potom nebudú vznikať tie zbytočné a odsúdeniahodné konšpirácie, hraničiace často s poplašnými správami.

Vážení akademici v SR a ČR,

záverom by som vám chcel zopakovať už známu vec: ste platení zo štátneho rozpočtu a ten čerpá zase peniaze od nás, daňových poplatníkov. Takže vás, ako jeden z týchto daňových poplatníkov, prosím o jednoznačné, jednoduché a zrozumiteľné vysvetlenie, aby to pochopili všetci občania Slovenska a Českej republiky, ktorí na základe vašich odpovedí budú sa vedieť aj zariadiť.


Tagy článku

Odporúčame

Migračná kríza začala fakticky 11. septembra 2001: Nové poznatky, nové otázky ohľadom starého problému. Stálo za pádom WTC použitie takzvaného studeného lasera? Kombinácia tajnej zbrane a experimentu masovej manipulácie

Migračná kríza začala fakticky 11. septembra 2001: Nové poznatky, nové otázky ohľadom...

11. septembra 1990: Zrodenie Nového svetového poriadku. Maastricht bol zriadený na odstránenie štátov. Nezákonné NATO. A čo euro? Nemecko už nenájde z EÚ cestu späť. Rusko sa vymklo kontrole Západu – a tým sa zachránilo

11. septembra 1990: Zrodenie Nového svetového poriadku. Maastricht bol zriadený na odstránenie...

to top