Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU
Slovenský parlament by utiahlo 48 poslancov: V 40 miliónovej Kalifornii ich majú 40. Pravidlo 16 žúp ponúka efektívne prepojenie národnej a regionálnej politiky. Dočkáme sa verejnej diskusie?

Slovenský parlament by utiahlo 48 poslancov: V 40 miliónovej Kalifornii ich majú 40. Pravidlo 16 žúp ponúka efektívne prepojenie národnej a regionálnej politiky. Dočkáme sa verejnej diskusie?

29. 1. 2017

vytlačiť článok

Redakcia Protiprúd uvažuje nad možnosťou zásadného zredukovania počtu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky až o dve tretiny

Na oficiálnej stránke Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) sa píše, že NR SR je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky. Je orgánom štátnej moci a od jej primárneho postavenia v republike je odvodené postavenie ostatných štátnych orgánov. Spolu 150 poslancov NR SR je volených vo všeobecných, rovných a priamych voľbách tajným hlasovaním a ich funkčné obdobie trvá štyri roky. Bloger vodnik je presvedčený, že máme priveľa poslancov a navyše úplne odtrhnutých od potrieb a požiadaviek jednotlivých regiónov Slovenska. Ponúka aj zaujímavé riešenie, inšpirované našou históriou a príkladom zo zámoria.

Občania ovplyvňujú zákony

Zvykneme si hovoriť, že americká demokracia sa rozvíja 200 a u nás ju rozvíjame „smiešnych“ 27 rokov. Tak sa poďme pozrieť na to, ako to u nich funguje a porovnajme to s tým, čo tu máme a potom súďme. Pre toto porovnanie som vybral štát Kalifornia z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je, že patrí k desiatim najbohatším štátom sveta a druhý dôvod je, že má zaujímavý legislatívny nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo ovplyvňovať zákony svojej krajiny.

Kalifornia, v ktorej žije takmer 40 miliónov občanov, má 40 poslancov, pardon, senátorov v hornej komore, teda v Senáte štátu Kalifornia, ktorí sú volení v 40-tich volebných obvodoch. Svojich 80 zástupcov si volia na 2 roky aj okresy do Kalifornského štátneho zhromaždenia, teda do dolnej komory. Každý senátor i člen štátneho zhromaždenia má jasný mandát vo svojom volebnom obvode. A ako fungujú? Majú kľúčové legislatívne výbory (bankovníctvo, poľnohospodárstvo, poisťovníctvo) a na to, aby sa dostal legislatívny návrh na schválenie do hornej komory, musí byť schválený najprv vo výbore a potom dolnej komore. O návrhoch sa rokuje iba v tých výboroch, ktorým navrhované zákony prináležia. Ak zákon prejde vo výbore i dolnej komore, ale neprejde v hornej komore, vracia sa na prepracovanie do dolnej komory v zmysle prerokovaných podmienok. Následne zákon ide na podpis guvernérovi.

Kalifornské zákonodarstvo má ešte jednu unikátnu zvláštnosť. Do návrhu zákonov môže vstúpiť aj občan. Zákon totiž dáva príležitosť aj občanom meniť i vytvárať zákony, ak majú pocit, že treba niečo meniť či rozvíjať. Aby sa tak stalo, musia iniciatívni občania vyzbierať petičné podpisy a ak ich získajú dostatočný počet, potom štátom platení právnici pripravujú návrh zákona. Pripravený zákon ide do príslušného výboru a následne do národného zhromaždenia i senátu i na podpis guvernérovi.

Čítajte TU: Odpustite poslancom: nevedia, čo činia. Európsky parlament, slovenský parlament, mestské zastupiteľstvo - všade tie isté chyby, tie isté omyly. Prečo si volíme za svojich zástupcov nesvojprávnych jedincov?

Čítajte TU: Realita slovenského parlamentu: Rozhodujú o nás exhibicionisti, egocentrici, narcisti! A zdá sa, že aj sadisti. Chráni ich poslanecká imunita. Slovensko právny štát? Zabudnite!

História ponúka riešenie

A u nás? 150 poslancov má mandát na celé Slovensko. Takýto model umožňuje niektorým zákonodarcom zneužívať systém na presadzovanie lobistických skupín na úkor regiónov i ostatného Slovenska. Aj preto sme tam, kde sme. V ekonomickom, sociálnom, kultúrnom i environmentálnom úpadku. Krčmové jalové nikam nevedúce debaty v parlamente paralyzujú akúkoľvek snahu na pozitívnu zmenu.

Ako by to mohlo vyzerať aj na základe vyššie spomínaného modelu? Ak by sme ozaj chceli zásadne riešiť problémy Slovenska, tak by sme sa vrátili k prirodzeným regiónom, ktoré sa historicky rozvinuli. Sú to župy. Pokiaľ si dobre spomínam, historicky existovalo 16 žúp. Z nich by sa zriadili jednomandátové volebné obvody. Volení zástupcovia zo 16-tich žúp do dolnej komory by sa zároveň stali aj županmi. Tým by bola zabezpečená priama väzba politických rozhodnutí na národnej úrovni s potrebami regiónov. V niektorých prípadoch to teraz tak aj platí, len s tým rozdielom, že poberajú dva platy.

Do dolnej komory parlamentu by sa ešte mohlo voliť 16 zástupcov politických strán a hnutí aj s umožnením získania mandátu nezávislým poslancom. Dolnú komoru, ktorú by sme mohli nazvať napríklad Zhromaždenie regiónov, by tak tvorilo spolu 32 poslancov s mandátom na 4 roky. Voľby by prebiehali v dvojročnom cykle s voľbou po 16 mandátov, aby bola kontinuita parlamentu zachovaná. Hornú komoru parlamentu by tvorilo tiež 16 zákonodarcov, ktorí by boli volení v 16-tich jednomandátových obvodoch na 4 roky, teda v župách. Zníženie poslaneckého zboru Národnej rady na tretinu by zásadným spôsobom ovplyvnilo reformu verejnej správy a naštartovalo ozdravný proces riešenia nielen zložitých ekonomických, sociálnych, environmentálnych i kultúrnych problémov, ale aj boj proti korupcii a ďalším nechutnostiam verejného života. Tak poďme diskutovať o tom, ako chceme riadiť štát, ktorý údajne máme radi.

Zdroj.


Tagy článku

Odporúčame

Migračná kríza začala fakticky 11. septembra 2001: Nové poznatky, nové otázky ohľadom starého problému. Stálo za pádom WTC použitie takzvaného studeného lasera? Kombinácia tajnej zbrane a experimentu masovej manipulácie

Migračná kríza začala fakticky 11. septembra 2001: Nové poznatky, nové otázky ohľadom...

11. septembra 1990: Zrodenie Nového svetového poriadku. Maastricht bol zriadený na odstránenie štátov. Nezákonné NATO. A čo euro? Nemecko už nenájde z EÚ cestu späť. Rusko sa vymklo kontrole Západu – a tým sa zachránilo

11. septembra 1990: Zrodenie Nového svetového poriadku. Maastricht bol zriadený na odstránenie...

to top