Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU
Potvrdili, čo sme vedeli: Procházkovi chýba integrita. Morálny profil slovenského kandidáta na európskeho sudcu v Luxemburgu narazil. Súdna rada Slovenskej republiky čestnosť a bezúhonnosť neriešila. Bajánková a Žitňanská mlčia

Potvrdili, čo sme vedeli: Procházkovi chýba integrita. Morálny profil slovenského kandidáta na európskeho sudcu v Luxemburgu narazil. Súdna rada Slovenskej republiky čestnosť a bezúhonnosť neriešila. Bajánková a Žitňanská mlčia

5. 1. 2017

vytlačiť článok

Radovan Hrádek rozoberá pojem „integrita“, na ktorý poukazuje Výbor súdneho dvora Európskej únie, ktorý práve z tohto dôvodu zamietol kandidatúru Radoslava Procházku na post dodatočného sudcu

O prinajmenšom zvláštnom postoji predsedníčky Súdnej rady SR vo veci kandidatúry Radoslava Procházku na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie sme už písali. K výberu kandidáta Súdnou radou SR a k osobe Radoslava Procházku sa excelentne vyjadril aj sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Štefan Harabin.

Podľa informácií TASR obsah stanoviska poradného výboru Rady EÚ vysvetlila Patrícia Némethová z Tlačovej rady SR. Je zaujímavé, že k zamietnutiu kandidatúry Radoslava Procházku sa nevyjadrila ani predsedníčka Súdnej rady SR Jana Bajánková, a dokonca ani ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská. Toto zamietnutie bolo poslané Súdnej rade SR diplomatickou cestou.

Obsah pojmu integrita

Pozrime sa teda, čo to vlastne tá integrita v skutočnosti je, pretože na Slovensku je tento pojem používaný veľmi málo a málo sa o ňom vie. Všeobecná definícia a význam slova integrita z pohľadu výkladových slovníkov je nasledovná. Podľa slovníka cudzích slov znamená integrita nedotknuteľnosť, celistvosť osobnosti, neporušiteľnosť. Integrita je jednota, celistvosť autentických vlastností osobnosti (predovšetkým jej hodnotovej orientácie) a správania. Morálna integrita znamená čestnosť, poctivosť a bezúhonnosť. Integrita je aj predpovedateľnosť, inými slovami, vieme už dopredu, ako sa človek zachová. Skutky a motívy musia byť v jednote a tým pádom aj ústa a srdce musia byť v jednote.

Integrita je zhoda skutkov, hodnôt, metód, opatrení a princípov, ktorými sa osoba prejavuje a riadi navonok. Integrita má, v negatívnom slova zmysle, súvislosť s vlastnosťami, ako sú pokrytectvo, farizejstvo a pretvárka. Tie sú opakom integrity. Ak je niekto pokrytec, farizej, resp. sa pretvaruje, nemôže mať žiadnu integritu. Integrita prináša oslobodenie človeka od strachu.

Pre vzor definície integrity človeka nám poslúži Biblia a Ježiš, pretože on bol vzorom absolútnej integrity. Prečítajte si, prosím, pozorne slová Matúša 15, 1 - 20:

Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a opýtali sa ho: „Prečo tvoji učeníci prestupujú obyčaje otcov? Veď si neumývajú ruky, keď jedia chlieb.“ On im odvetil: „A vy prečo prestupujete Božie prikázanie pre svoje obyčaje? Lebo Boh povedal: ‚Cti svojho otca i matku‘ a ‚Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť‘. Vy však hovoríte: ‚Keď niekto povie otcovi alebo matke: Všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar, ten už nemusí ctiť svojho otca.‘ A zrušili ste Božie slovo pre svoje obyčaje. Pokrytci! Dobre o vás prorokoval Izaiáš, keď povedal: ‚Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy‘.“

Potom zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte a pochopte: Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka.“

Tu pristúpili učeníci a povedali mu: „Vieš, že sa farizeji pohoršili, keď počuli, čo si povedal?“

On im odpovedal: „Každú rastlinu, ktorú nezasadil môj nebeský Otec, vytrhnú aj s koreňom. Nechajte ich. Sú slepými vodcami slepých. A keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy.“

Peter mu na to povedal: „Vysvetli nám toto podobenstvo.“

On odvetil: „Ešte ani vy nechápete? Nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do brucha a vylučuje sa do stoky? Ale to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie. Toto poškvrňuje človeka; ale jesť neumytými rukami, to človeka nepoškvrňuje.“

Týmito slovami Matúša je k veci povedané všetko a nepotrebujeme k tomu žiadne výkladové slovníky. A ja osobne si myslím, že toto pochopili aj členovia poradného výboru súdneho dvora EÚ a rozhodli, ako rozhodli.


Tagy článku

Odporúčame

Migračná kríza začala fakticky 11. septembra 2001: Nové poznatky, nové otázky ohľadom starého problému. Stálo za pádom WTC použitie takzvaného studeného lasera? Kombinácia tajnej zbrane a experimentu masovej manipulácie

Migračná kríza začala fakticky 11. septembra 2001: Nové poznatky, nové otázky ohľadom...

11. septembra 1990: Zrodenie Nového svetového poriadku. Maastricht bol zriadený na odstránenie štátov. Nezákonné NATO. A čo euro? Nemecko už nenájde z EÚ cestu späť. Rusko sa vymklo kontrole Západu – a tým sa zachránilo

11. septembra 1990: Zrodenie Nového svetového poriadku. Maastricht bol zriadený na odstránenie...

to top