Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU
Neomarxisti si brúsia pazúry: Všetky sily za NWO! Multi-kulti a LGBTI propaganda útočí na predškolákov. Stredoškoláci vypĺňajú kádrové dotazníky. Ktoré odpovede sú zrelé na psychológa? Nezávislé občianske iniciatívy pod krídlami Andreja Kisku

Neomarxisti si brúsia pazúry: Všetky sily za NWO! Multi-kulti a LGBTI propaganda útočí na predškolákov. Stredoškoláci vypĺňajú kádrové dotazníky. Ktoré odpovede sú zrelé na psychológa? Nezávislé občianske iniciatívy pod krídlami Andreja Kisku

16. 12. 2016

vytlačiť článok

Zuzana Lipová poukazuje na systémovú liberálnu multi-kulti indoktrináciu detí, ktorá zapúšťa korene už v materských školách

„Efektívna realizácia multikultúrnej výchovy, ako i zavedenie interaktívnych, kooperatívnych a diskusných edukačných metód, využívanie inovatívnych organizačných foriem, ako je projektové vyučovanie a snaha o vytvorenie nielen multikultúrne ústretového prostredia a klímy celej školy. To sú atribúty, ktoré hovoria o súčasnej škole nového tisícročia.“

Citát vyzerá ako vystrihnutý zo skrípt študijného odboru multikultúrna tolerancia (jej bakalárske štúdium ponúka Paneurópska vysoká škola), no tieto úderné slová sú z príručky Mgr. Moniky Hajtingerovej Multikultúrna výchova v materskej škole (2015). Nie je to jediná práca tohto druhu v rámci projektu Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, ktorýspolufinancujeme s Európskou úniou aj my všetci. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky sa nielen finančne podieľa na viacerých, a povedzme to na rovinu, identitu rozkladajúcich projektoch.

Farebné pexeso

V spomenutej príručke ma medzi odporúčanými aktivitami pre správny rozvoj multikultúrneho cítenia zaujalo Farebné pexeso, ktorého cieľom je „vysvetliť a definovať pojmy bezdomovec, šikanovanie, rasizmus, sloboda, utečenec, trest, skín...“ A ako takáto výchovná hra vyzerá? Príručka ju popisuje nasledovne: Pripravíme si 4x rovnakú sadu kartičiek dvoch farieb. Na kartičkách jednej farby sú pojmy, ktorých význam potrebujeme deťom vysvetliť, na kartičkách odlišnej farby je pojem už vysvetlený. Deti rozdelíme do 4 skupín, každá z nich dostane 1 sadu kartičiek. Skupina spoločne po vzájomnej dohode jej členov hľadá ku každému lístku jednej farby vhodné vysvetlenie na lístku inej farby. Kartičky s pojmami a vysvetleniami:bezdomovec – človek bez vlastného obydlia, šikanovanie – ubližovanie iným ľuďom, rasizmus – neznášanie ľudí s inou farbou pleti alebo inej národnosti, sloboda – možnosť konať podľa svojej vôle, bez nútenia, utečenec – cudzinec žijúci mimo svojej vlasti, trest – potrestanie za zlý skutok, skín – človek ubližujúci ľuďom s inou pleťou alebo inej národnosti.“

Autorka ďalej vysvetľuje, že ako pomôcka môžu slúžiť vhodné obrázky a fotografie, prípadne prezentácia v power pointe. „Touto aktivitou poukážeme na nevhodné prejavy správania, keď sloboda jednotlivca neznamená potláčanie práv druhého človeka. Aktivita je určená skôr pre vekovú kategóriu detí v primárnom vzdelávaní, avšak je využiteľná aj v predprimárnom vzdelávaní, a to v skupine detí, ktoré často riešia problematiku postojov a hodnôt a dokážu tak zareagovať na elementárnej úrovni na niektoré z týchto pojmov a problémov.“

Uf, poviem vám, byť škôlkarom je dnes rovnako ťažké, ako keď som chodila do škôlky ja. Aj naše súdružky učiteľky mali svoje pokyny a nariadenia, ktoré rovnako nemilosrdne vymývali detské hlávky. Mama spomína na jeden novembrový deň, keď som celú cestu zo škôlky plakala. Netušila, že angažovaná súdružka učiteľka nám rozprávala o Veľkej októbrovej socialistickej revolúcii a jej dobrom vodcovi ujovi Leninovi. A ja som nedokázala medzi vzlykmi povedať, prečo plačem. Napokon som to zo seba dostala – v maličkom obchode, kde nás bolo asi päť ľudí a počuť tam bolo všetko. Vzlykajúc som sa pýtala mamy, prečo dobrý ujo Lenin, vodca robotníckej triedy, musel zomrieť. Mama sa v tom obchode od hanby takmer prepadla. Raz darmo, súdružka učiteľka ma zasiahla priamo do srdca. Ale to bolo za tých zlých komunistov, neomarxisti to s našimi deťmi myslia dobre.

Čítajte TU: Školský vzdelávací program: Povinná indoktrinácia detí. Nie si chlapec, nie si dievča! Pozor na extrémistov! Budujeme multi-kulti dúhový raj. Učiteľov trápia iba platy

Hlásiť sa to musí

Na otázku, ako je to s ideologickou výbavou detí na základných a stredných školách, mal odpovedať dotazník, ktorý nedávno vypĺňali ôsmaci na základných školách a študenti 2. ročníkov stredných škôl. Najprv iba na vybraných školách a anonymne (tento prieskum už Štátna školská inšpekcia vyhodnotila a vraj potvrdil narastajúci extrémizmus), dnes si dotazník žije svojím životom a plní svoju špicľovskú úlohu naďalej. Podľa všetkého už bez anonymity. Na nemenovanej strednej škole v Piešťanoch odpovedala študentka kladne na otázku, či by volila ĽSNS. Nahnevaný učiteľ ju posielal k psychologičke!

V dotazníku (celý TU) sú otázky, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani policajní vyšetrovatelia. Od charakteristiky domáceho prostredia žiaka, cez informácie o aktivitách a názoroch spolužiakov, až po jeho vlastné názory vrátane možného hlasovania vo voľbách. Nemôžem sa ubrániť pocitu, že celý dotazník smeruje ešte aj k inému „vyššiemu“ cieľu – poukázať na to, že živý príklad extrémizmu je strana ĽSNS.

Aby bolo hneď jasné, čo si majú žiaci pod pojmom extrémizmus predstaviť, v úvode dotazníku je takáto definícia: „Extrémizmus je možné definovať ako verbálne, grafické, fyzické alebo iné aktivity spojené spravidla s vyhraneným ideologickým kontextom, ktoré vyvíjajú jednotlivci alebo skupiny osôb s názormi výrazne sa odlišujúcimi od všeobecne uznávaných spoločenských noriem s prvkami intolerancie, rasovej, národnostnej, náboženskej alebo inej neznášanlivosti, ktoré útočia proti demokratickým princípom, zdraviu, majetku, spoločnosti alebo verejnému poriadku.“

Štátna školská inšpekcia bude podľa hlavnej školskej inšpektorky Viery Kalmárovej pokračovať v mapovaní postojov žiakov, pričom sa bude usilovať nájsť pozitívne príklady škôl a ponúknuť ostatným konkrétne postupy, ktoré by mohli pomôcť k zmenám. „Každý učiteľ by mal prejsť efektívnou prípravou, ktorá by zaručila, že bude schopný viesť kvalifikovaný dialóg o spoločenských témach,“ dodala Kalmárová.

Podobne to vidí aj Šarlota Pufflerová z mimovládnej organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť. Riešenie je podľa nej vo vzdelávaní k ľudským právam a rešpektovaniu iných ľudí naprieč celou spoločnosťou, počnúc vzdelávaním samotných učiteľov a učiteliek.

Čítajte TU: Európou obchádza strašidlo extrémizmu: Slováci potrebujú prepláchnuť mozgy. Bu bu bu, volili ste Kotlebu! Učitelia vezmú deti do parády. Naučíme vás tolerancii, keď nie po dobrom, tak po zlom!

Teach for Slovakia

A sme pri projekte Teach for Slovakia (ako pekne slovensky to znie), ktorý sa vymedzuje ako nezávislá občianska iniciatíva pre lepšie vzdelanie a budúcnosť našich detí. Slovensko vraj potrebuje viac lídrov, preto títo asketickí filantropi každý rok vyhľadávajú a zapájajú do Teach for Slovakia (TFS) tých najlepších absolventov vysokých škôl. „Tí, vďaka svojmu talentu a vysokému nasadeniu v triede i mimo školy, dokážu meniť životy detí, byť partnerom riaditeľovi v rozvoji celej školy, ako aj inšpirovať ďalších mladých ľudí kpráci pre školstvo. Zároveň, po dvoch rokoch strávených na školách v najťažších podmienkach, spoznajú naše školstvo ako málokto iný, aby neskôr cez svoju kariéru v biznise, politike, či v médiách boli motorom pre jeho zlepšenie.“

Táto „nezávislá“ občianska iniciatíva je úplne náhodu súčasťou globálneho projektu Teach for All, a keďže jej ide o fakt dobrú vec, tak ju podporuje napríklad ESET (mecenáš Denníka N), Accenture (firma podporujúca LGBTI agendu), Google (o jeho temnom poslaní sme písali TU http://www.protiprud.sk/politika/2111.htm), martinus.sk (kníhkupectvo, ktoré ideologicky selektuje autorov a ich knihy), Ministerstvo školstva SR a nad tým všetkým rozprestiera svoje krídla „dobrý“ anjel Andrej Kiska v úlohe prezidenta SR.

Projekt TFS hľadá vysokoškolsky vzdelané multi-kulti figúrky, ktorým srdce horí pre systém a dokážu jeho ideológiu (a svoju oddanosť) pretláčať tam, kde je to potrebné. Najprv (najviac dva roky) na školách, neskôr na lukratívnych flekoch od sponzorov. „Účastníci učia okolo 24 hodín týždenne na 1. alebo 2. stupni ZŠ, rôzne predmety, podľa potrieb školy. Učia sa viesť druhých, rastú ako lídri a pomáhajú deťom a školám, ktoré to najviac potrebujú. Väčšinou pracujú s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Účastníci sú plnými zamestnancami školy a dostávajú podporu na bývanie, cestovanie a iné náklady od TFS. Ich celkové ohodnotenie je na úrovni priemerného slovenského platu absolventov VŠ v súkromnom sektore – medzi 900-1000 EUR mesačne, podľa lokality školy... majú počas programu špičkové školenia, profesionálneho mentora, osobného kouča a kariérneho konzultanta. Po absolvovaní programu sa stávajú súčasťou ambasádorského programu, ktorý poskytuje kariérne poradenstvo a celoživotnú podporu v dosahovaní svojich cieľov.“

Tak mi napadlo, či ministerstvo školstva, ktoré tento projekt tak hrdo podporuje, rozmýšľa nad podobným odmeňovaním učiteľov, ktorí roky učia v neľahkých podmienkach na školách s prevažne rómskou komunitou žiakov? A propos, ak by nejaký mladý čitateľ tohto článku nadobudol pocit, že by mohol byť súčasťou projektu TFS, tak nemohol.

Ideálneho kandidáta opísal člen správnej rady TFS a vedúci výberovej komisie DanielBútora, áno, je to syn Martina Bútoru – pravej ruky prezidenta Kisku: „Najlepší kandidáti sú v prvom rade ľudia, ktorí sa zaujímajú o druhých alebo sa usilujú o nejaké zlepšenie, z ktorého neprofitujú iba oni sami. Žijú aj pre druhých, nielen sami pre seba. Po druhé, zvyčajne už v živote niečo dokázali, alebo sa o to prinajmenšom vážne usilovali. Môžu to byť výborné akademické výsledky, olympiády, medzinárodné súťaže, môžu to byť aj neakademické výsledky, napríklad založenie nejakej organizácie, vedenie tímu ľudí v nejakej oblasti. A po tretie, obvykle majú aj nejakú víziu a predstavu zmeny, ku ktorej by chceli prispieť. Sú to budúci lídri a niečo z toho budúceho líderstva z nich cítime už dnes.“

Aj zakladateľ slovenskej verzie projektu Stanislav Boledovič to v jednom rozhovore definoval celkomjasne: „Aby sa niekto stal učiteľom Teach for Slovakia, nestačí, aby bol výborným pedagógom. Mnohých absolventov učiteľských smerov, ktorí sa k nám hlásia, sme nemohli vybrať. Celosvetovým kritériom je, že do programu môžeme zapojiť len ambicióznych ľudí, ktorí majú potenciál byť lídrami tejto spoločnosti.“ Pán Boledovič vie, čo chce, roky pôsobil vo finančnom sektore a, mimochodom, aj on má blízko k Andrejovi Kiskovi. Navyše priznáva, že jeho mentorom je Pavol Demeš (guru piatej kolóny na Slovensku), ktorý radikálne zmenil jeho pohľad na život. Tak týmto ma naozaj presvedčil, že mu ide o dobro Slovenska. To, že jeho deti chodia na vynikajúcu školu, a nie medzi plebs, je už len taký detail, ktorý však dokazuje, že integrácia, inklúzia a v podstate imbecilizácia nie je určená elitám.

A na záver ešte pár slov od Stanislava Boledoviča: „Investujeme energiu a obmedzené financie, ktoré máme, do budúcich lídrov, ktorých rozhodnutia raz budú rádovo dôležitejšie ako rozhodnutia bežného voliča.“ A sme doma.

Zdroje: 1, 2.

 


Tagy článku

Odporúčame

Migračná kríza začala fakticky 11. septembra 2001: Nové poznatky, nové otázky ohľadom starého problému. Stálo za pádom WTC použitie takzvaného studeného lasera? Kombinácia tajnej zbrane a experimentu masovej manipulácie

Migračná kríza začala fakticky 11. septembra 2001: Nové poznatky, nové otázky ohľadom...

11. septembra 1990: Zrodenie Nového svetového poriadku. Maastricht bol zriadený na odstránenie štátov. Nezákonné NATO. A čo euro? Nemecko už nenájde z EÚ cestu späť. Rusko sa vymklo kontrole Západu – a tým sa zachránilo

11. septembra 1990: Zrodenie Nového svetového poriadku. Maastricht bol zriadený na odstránenie...

to top