Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU
2017: Rok kontrarevolúcie? Štvrtá ríša už má svoj Stalingrad. Spoločnosť oslobodená od rozumu neprežije. Vzbura proti novej ľavici? Osudové sedemnástky v dejinách. Konzervatívci hľadia do budúcnosti s nádejou

2017: Rok kontrarevolúcie? Štvrtá ríša už má svoj Stalingrad. Spoločnosť oslobodená od rozumu neprežije. Vzbura proti novej ľavici? Osudové sedemnástky v dejinách. Konzervatívci hľadia do budúcnosti s nádejou

16. 12. 2016

vytlačiť článok

Radek Pokorný komentuje zásadné myšlienky zatiaľ posledného diskusného večera s názvom Hovory na pravici a prináša videozáznamy vystúpení všetkých štyroch rečníkov na tejto „podzemnej porade“ združenia Akce D.O.S.T. v Prahe

Budúci rok bude zrejme prelomový. Očakávať „konzervatívnu kontrarevolúciu“ by bolo asi zatiaľ naivné, ale existuje nádej, že sa veci verejné po dlhých rokoch ľavičiarskeho „temna“ môžu začať uberať lepším smerom. Zhodli sa na tom štyria dosť rozdielni panelisti v poradí už dvadsiatych Hovorov na pravici usporiadaných konzervatívnym občianskym združením Akce D.O.S.T.

Radek Pokorný

Rok 2017 bude rozhodujúci

Šéfredaktor Protiprúdu Petr Hájek vo svojom vystúpení varoval, že aj keď sa veci na prvý pohľad zdajú byť veľmi nádejné, je pred nami ešte dlhá cesta plná fatálnych nebezpečenstiev. „To, čomu hovoríme establishment alebo elity v tom najširšom slova zmysle – nejde len o všetky politické štruktúry, ale aj o neziskovky a nepolitické štruktúry, ktorým hovoríme kaviareň –, tí všetci uchopili mocenské, mediálne a ďalšie páky a porazili autentickú politiku.“ Establishment začína podľa jeho slov narážať na zatiaľ nie príliš organizovaný spontánny odpor prebúdzajúcej sa verejnosti.

„Ešte nejde o kontrarevolúciu, zatiaľ je to skôr len protest. Zárodky vzbury proti súčasnej moci, ktorá obopína spoločnosť mnohými obručami. V dôsledku toho sa začína odspodu rodiť to, čo režim absolútne nechce, čoho sa najviac bojí, to jest autentická politika.“

V každom prípade však bude nadchádzajúci rok 2017 podľa neho v mnohých ohľadoch veľmi dôležitý a v niečom aj rozhodujúci. „Kladiem si otázku, čo sa môže budúci rok stať. Moja odpoveď je stále rovnaká. Stať sa môže v podstate čokoľvek. To najvážnejšie, čo pred nami je, je nebezpečenstvo vojny s Ruskom, ktorá už síce prebieha, ale stále hrozí, že táto vojna vstúpi do svojej osudovej nezvratnej terminálnej podoby. Bolo by strašne krátkozraké si myslieť, že víťazstvom Donalda Trumpa sa táto vojna vzďaľuje. Som presvedčený skôr o opaku,“ varoval Hájek. Trump rozhodne predstavuje veľkú nádej, ale na druhej strane si nemáme robiť prílišné ilúzie o skutočnej moci ktoréhokoľvek amerického prezidenta.

Šéfredaktor Protiprúdu ďalej poukázal na duchovnú dimenziu budúcich udalostí vrátane zjavného oddeľovania Božieho ľudu, ku ktorému v týchto časoch zvoľna dochádza. „Čo sa stane, nevieme. Ale že sa stane niečo zásadné, o tom som presvedčený. Či už pôjde o katastrofu, alebo o pozitívne východisko. Prípadne oboje. Nič nezostane tak, ako to bolo. Možno si to väčšina ľudí ani nevšimne. Buď preto, že už na tomto svete nebudú – to je ten katastrofický variant –, alebo preto, že mu prestanú rozumieť a jeho kulisami sa odoberú do nikam. Prípadne sa zmenia. To by bola skutočná kontrarevolúcia.“

Úvodné slovo a vystúpenie Petra Hájeka

Plameň strážcov hodnôt

Blízky spolupracovník českého exprezidenta Václava Klausa Ladislav Jakl upozornil, že v nasledujúcich niekoľkých mesiacoch nemôžeme očakávať také zásadné zmeny, ktoré by sme mohli nazvať kontrarevolúciou. Pravdepodobnejšie je, že tento proces potrvá niekoľko rokov – avšak nakoniec bude súčasná revolučná moc porazená.

„Svet okolo nás sa v budúcnosti vo všeličom viditeľne zmení. Za nejakých päť až šesť rokov budeme po mocenskej aj inej stránke žiť v odlišnom svete od toho dnešného, poznamenanom kontrarevolúciou v roku 2017,“ predpokladá Jakl. Zároveň však vyslovil obavu, že v horizonte niekoľkých desiatok rokov sa postdemokratické havlistické sily môžu vrátiť ešte silnejšie. A naopak – v ešte dlhšej perspektíve budú tieto revolučné sily možno definitívne porazené. Na otázku, čo máme s touto situáciou robiť my, existuje podľa jeho slov jediná odpoveď. „Nikto iný ako my tento plameň cez dážď neprenesie. Plameň strážcov hodnôt. Plameň pamäti. Ale aj plameň myslenia.“

Hovorí Ladislav Jakl

Vzbura proti „novej ľavici“

O poznanie optimistickejší bol vo svojom vystúpení pedagóg, školský expert ODS a populárny bloger Václav Klaus ml. Ten kontrarevolúciu chápe ako vzburu proti dnes vládnucej „novej ľavici“: či už je to obamovská Amerika, alebo vedúci súdruhovia z EÚ – Schulz či Juncker. „K jednému z hlavných motívov ich konania patrí nenávisť voči rodinám. Nenávisť voči národom a klasickému vzdelávaniu. A, samozrejme, snaha o ovládanie más modernými technologickými metódami.“

Na otázku, či sily, ktoré sa tomuto trendu bránia, dosiahnu nejaký úspech, odpovedá Klaus s opatrným optimizmom. „Nie som prognostik, ale prial by som si, aby naštartovaný dominový efekt v Európe pokračoval. [...] Vidíme zmeny v Poľsku. Vidíme zmeny v Maďarsku, v rakúskej politike, čiastočne v Nemecku. Vidíme zmenu v Británii a veľkú zmenu v Spojených štátoch,“ podotkol.

„Brexit bol pre europeistov ako porážka pod Moskvou – a víťazstvo Trumpa je pre nich Stalingrad.“ Brusel podľa neho stráca mnoho svojich mocenských nástrojov.

Klaus zároveň zdôraznil, že demokracia je možná len v národných štátoch. „Krajiny, ktoré nemajú hranice, smerujú k zániku. Keď sa pozrieme do Európy, tak vidíme, že EÚ nemá hranice.“ Migračná vlna by podľa jeho slov nebola v dnešnej podobe vôbec možná, keby existovali národné štáty s vlastnými hranicami.

Podľa Václava Klausa mladšieho sa treba brániť „toxickým“ samovražedným ideológiám, ako sú multikulturalizmus alebo gender, a tiež čoraz väčšej dominancii agendy ľudských práv. Na záver vyzval prítomných na aktivitu vo všetkých smeroch. „Každý nech si nájde svoje miesto, aby mohol odpovedať na otázku: ,Čím si prispel k rezistencii proti totalite moci novej ľavice?‘“

Myšlienky Václava Klausa mladšieho

Osudové sedemnástky

Podpredseda združenia Akce D.O.S.T. Michal Semín, moderátor celej „podzemnej porady konzervatívcov“, vo svojom príspevku poukázal na viditeľnú skutočnosť – pozvoľné prebúdzanie celej spoločnosti, ktoré naznačuje blížiace sa zmeny. To podľa neho môžeme vidieť nielen v Prahe, ale v čoraz väčšej miere aj mimo hlavného mesta ČR, kde sa ľudia takisto schádzajú a stále častejšie a zreteľnejšie prejavujú túžbu po zmene.

Keď hovoríme o skutočnej kontrarevolúcii, musíme si podľa Semína uvedomiť, že to celé znamená skutočný rozchod s myšlienkami revolúcie – a teda aj obnovu poriadku, ktorý je týmto myšlienkam cudzí. „Brexit, víťazstvo Donalda Trumpa, možné víťazstvo eurokritických síl vo Francúzsku, Holandsku a v Nemecku sú len pozitívnym príznakom zmien, ktoré by mohli k skutočnej kontrarevolúcii postupne viesť.“

Michal Semín ďalej upozornil na historickú skutočnosť, prelomové roky zakončené sedemnástkou. Počiatok týchto rozkladných spoločenských procesov môžeme vidieť už v roku 1517, kedy na scénu vstúpil Martin Luther. „Myslím si, že Lutherove plody vzbury proti autorite Cirkvi môžeme zhrnúť do jedného bodu. Nastáva éra subjektivizmu. Luther ,oslobodil‘ človeka od rozumu.“

Ďalším dôležitým dátumom je rok 1717, pretože v tomto roku bola v Londýne založená prvá slobodomurárska lóža. Boli tak položené základy pre neskoršiu Francúzsku revolúciu.

Tretím je potom rok 1917. Rok boľševickej revolúcie, ktorý zavŕšil pozvoľný rozkladný proces predchádzajúcich stáročí. Jeho plody máme denne na očiach: idea nového človeka, novej spoločnosti. „Tentoraz ide o oslobodenie človeka od samotnej ľudskej prirodzenosti a všetkého, čo po stáročia utváralo našu identitu. Osobnú aj národnú.“

Hovorí Michal Semín

100 rokov od Fatimy

Skutočná kontrarevolúcia môže nastať až vtedy, keď si v dostatočnom počte a intenzite uvedomíme základnú životnú potrebu hodnôt, ktoré sa revolucionárom podarilo v súkromnom aj verejnom živote spochybniť alebo úplne odstrániť. Kontrarevolúcia je možná len v návrate k pravde, poriadku a Bohu.

Semín vyjadril rovnako ako ostatní panelisti želanie – aby úspechy eurokritických síl, ktoré sme mohli zaznamenať v tomto roku, boli predzvesťou skutočnej kontrarevolúcie.

V závere svojho vystúpenia potom upozornil na pravdepodobne najvýznamnejší dôkaz mimoriadneho významu nadchádzajúceho roka – uplynie sto rokov od fatimského zjavenia Panny Márie, ktoré má pre našu dobu veľmi zásadný význam. Z fatimského proroctva sa dozvieme, čo svetu v týchto rokoch bezprostredne hrozí a ako sa dostať von z tej šlamastiky.

„Som osobne presvedčený, že v budúcom roku dostaneme na tieto otázky nejaké odpovede. Jedno je však isté už dnes večer. V celej tejto dráme nie sme pasívnymi divákmi.“

O tom, aký bude svet v roku 2017 a po ňom, rozhodne do značnej miery svojimi postojmi a činmi každý z nás.

Podporte PP


Tagy článku

Odporúčame

Migračná kríza začala fakticky 11. septembra 2001: Nové poznatky, nové otázky ohľadom starého problému. Stálo za pádom WTC použitie takzvaného studeného lasera? Kombinácia tajnej zbrane a experimentu masovej manipulácie

Migračná kríza začala fakticky 11. septembra 2001: Nové poznatky, nové otázky ohľadom...

11. septembra 1990: Zrodenie Nového svetového poriadku. Maastricht bol zriadený na odstránenie štátov. Nezákonné NATO. A čo euro? Nemecko už nenájde z EÚ cestu späť. Rusko sa vymklo kontrole Západu – a tým sa zachránilo

11. septembra 1990: Zrodenie Nového svetového poriadku. Maastricht bol zriadený na odstránenie...

to top