Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU
Tajné spolky: Neviditeľná ruka politiky. Čo majú Rotary Club International a Lions Club International so slobodomurármi? Všetky cesty vedú k rovnakému cieľu. Príprava moderného otroctva

Tajné spolky: Neviditeľná ruka politiky. Čo majú Rotary Club International a Lions Club International so slobodomurármi? Všetky cesty vedú k rovnakému cieľu. Príprava moderného otroctva

25. 11. 2016

vytlačiť článok

Zuzana Lipová pokračuje v sérii článkov o tajných spoločnostiach usmerňujúcich chod novodobých dejín

Pavučina slobodomurárskych lóží siaha svojimi nitkami takmer do všetkých oblastí politického a spoločenského života po celom svete. Svoje pôsobenie však slobodní murári rafinovane skrývajú pod organizácie, ktorých poslanie je navonok čisto humanistického charakteru, no už história vzniku či prísna štruktúra týchto organizácií dávajú tušiť, že v pozadí sa hrá o čosi väčšie. Ročenka Veľkého Orientu Francúzska z roku 1976 informuje o 93 tzv. slobodomurárskych bratstvách, ktoré zhromažďujú bratov na miestnej alebo regionálnej úrovni. Na čele tohto zoznamu figurujú Rotary Club a Lions Club.

Čím viac ciest, tým väčší úspech

Organizácie či spolky, ktoré napomáhajú úspechom slobodomurárstva, sú rozmanité. Navonok sú zamerané na charitu, vzdelávanie, šport, podporu umenia a pod. Mnohé sú zložené iba zo slobodomurárov, iné iba čiastočne. Niektoré otvorene používajú symboliku, odvodenú zo slobodomurárstva, iné sa zaobídu bez nej. Ich vplyv sa výrazne prejavuje práve v medzinárodných organizáciách ako sú Rotary Club a Lions Club (Lions Clubs International CI je jedinou akreditovanou humanitárnou organizáciou pri OSN).

Oba kluby sú naoko verejné, no nenechajte sa pomýliť, nemožno do nich vstúpiť iba tak. Členom takéhoto spolku (či skôr spojeneckého zväzku) sa môže stať iba slobodný murár alebo nádejný kandidát slobodomurárskej lóže. Napokon takí boli aj ich otcovia zakladatelia.

Rotary Club založil v roku 1905 Paul Harris, bohatý advokát z Chicaga, ktorý sa netajil svojou príslušnosťou k slobodomurárom. Cieľom elitného klubu je spájať podnikateľov a príslušníkov slobodných povolaní a motivovať ich k spoločným akciám. Rotary Club sa riadi stanovami, ktoré sú spoločnými pre celú medzinárodnú sieť. Zmenu v niektorom bode stanov smie schváliť iba medzinárodný kongres Rotary. Za aktívnych i čestných členov sa prijímajú len osoby významné, vo výbere sa postupuje prísne, prísna je i disciplína klubov. Až na niektoré výnimky má byť podľa stanov v klube zastúpené každé odvetvie len jedným aktívnym členom, no médiá majú výnimku. Napríklad každý väčší denník môže mať svojho zástupcu v klube tej krajiny, kde vychádza. Z toho vidno, akú dôležitosť prikladá Rotary Club tlači. Prečo?

Na Slovensku je 15 klubov s 350 členmi, prvým bol Rotary Club Bratislava, ktorý vznikol v roku 1927, počas druhej svetovej vojny svoju činnosť prerušil, pracoval do roku 1948 a pred 25 rokmi opäť obnovil svoju činnosť. Okrem Bratislavy sídlia kluby napríklad v Nitre, Banskej Bystrici, či Kremnici (mimochodom, v tomto istom meste vznikla aj slovenská slobodomurárska lóža Kosmopolis – čítajte TU).

Lions Club založil v roku 1917 (tiež v Chicagu) Melvin Jones, bohatý obchodník s poistkami a slobodomurár. Klub združuje riadiacich pracovníkov zo všetkých profesií.

Čítajte TU: Synovia zmluvy: Zahraniční agenti v háve humanistov? Záujmy štátu Izrael sú nedotknuteľné. Politici vedia, s kým sa neradno ťahať za prsty. Poslanci chodiaci v predklone. Je Slovensko svojprávny štát?

Na území Československa vznikli prvé kluby v roku 1990, dnes v oboch krajinách pracuje 43 klubov (z toho na Slovensku 21) s vyše 900 členmi. Lionisti sa o sebe vyjadrujú ako o „spoločnosti slušných ľudí, ktorí o sebe vedia, priatelia sa, radi sa spolu stýkajú a ich stretnutia sú zaujímavé a prínosné. Chcú spoločnosti dať vždy čosi navyše.“

V ich cieľoch, ktoré si ľahko nájdete na ich internetových stránkach, ma zaujali dva: „Podporovať zásady dobrého vládneho systému a dobrého občianskeho správania. Aktívne sa zaujímať o občianske, kultúrne, sociálne a morálne blaho spoločnosti.Veľmi mi to pripomína rétoriku tzv. mienkotvorných denníkov – spoločnosť slušných ľudí, dobré občianske správanie, morálne blaho spoločnosti. Len nikto nevie, čo sa pod tým skrýva. Vieme však, že nič národné, kresťanské ani rodinné to nemôže byť, pretože takéto názory a osoby ich hlásajúce, sú v tých istých médiách označované za nacionalistické, extrémistické, homofóbne a fašistické. Za slušné, dobré a morálne občianske správanie sa naopak považuje presadzovanie LGBTI agendy, multi-kulti ideológie, globalizmu či protikresťanskej politiky. Pod plášťom humanity...

Tajné spolky – čertove volky

V buletine Veľkého Orientu Francúzska sa už v roku 1893 upozorňuje na to, že osoby, ktoré vytvárajú vládu, majú byť buď slobodomurármi alebo ich treba zbaviť moci. O niečo vyše sto rokov (v januári 2011) píše francúzsky liberálny týždenník Le Point pod titlukom Slobodomurári, neviditeľná ruka o tom, že francúzska mocenská elita je „prešpikovaná“ slobodomurármi. Týždenník uviedol mená dôležitých ministrov francúzskej vlády a najbližších spolupracovníkov prezidenta Sarkozyho a pripomenul, že také hojné zastúpenie členov tajného spolku (akým je slobodomurárstvo) na vysokých vládnych postoch ohrozuje dobré fungovanie štátu.

Čítajte TU: Tajné spolky: Nositelia svetla alebo podpaľači požiarov? Skutočným cieľom je Nový svetový poriadok. Aj Slovensko má svoje lóže. Kozmopolitní bojovníci liberalizmu sa ukrývajú v mimovládkach

Vo Veľkej Británii, počas vlády ľavicovej Labouristickej strany Tonyho Blaira, nariadilo ministerstvo vnútra, aby sudcovia a policajti podali úradné vyhlásenie o svojom členstve (alebo nečlenstve) v slobodomurárskych organizáciách. Minister vnútra Jack Straw (člen vládnucej strany) vydal v roku 1998 nariadenie, podľa ktorého museli noví zamestnanci polície urobiť takéto vyhlásenie povinne, zatiaľ čo zamestnanci, prijatí do pracovného pomeru pred týmto nariadením, to mohli urobiť dobrovoľne. Britská tlač po niekoľkých rokoch uviedla, že spomenuté skupiny zamestnancov toto nariadenie ministra vnútra bojkotovali.

Zdá sa, že slobodomurárstvo nie je len bludom konšpirátorov, keď ho ako problém vnímajú aj v takých demokraciách akými sú Francúzsko a Veľká Británia. Neprehľadnosť slobodomurárskych štruktúr, utajovanie svojich členov a spôsobov činnosti reálne ohrozuje fungovanie dôležitých orgánov štátneho aparátu. No zrejme nie je náhoda, že spoločnosť nemá poznať pravý pôvod myšlienok a ideologických prúdov, ktoré sa opakovane vynárajú a intenzívne rozširujú.

Slobodomurárstvo sa stáročia riadi zásadou, že na spoločnosť má pôsobiť čo najsilnejšie, ale bez toho, aby verejnosť vedela, kto ju ovplyvňuje a akými spôsobmi. Preto ovplyvňujú politiku, ekonomiku, kultúru (v podstate všetko) cez humanitárne či profesijné spolky, nadácie, či ako odborní „nezávislí“ poradcovia (prezident SR Andrej Kiska je žiarivým príkladom). A, samozrejme, neuveriteľnú službu im robia karieristickí novinári, ktorí vedia, že kto koná v duchu slobodomurárstva, má v povolaní zabezpečený úspech. Zaslepení momentálnym materiálnym dostatkom sa podieľajú na manipulácii, na výchove moderných otrokov, ktorí postupne poprú okrem Boha aj samých seba. Kto z toho bude ťažiť, je zrejmé.


Tagy článku

Odporúčame

Migračná kríza začala fakticky 11. septembra 2001: Nové poznatky, nové otázky ohľadom starého problému. Stálo za pádom WTC použitie takzvaného studeného lasera? Kombinácia tajnej zbrane a experimentu masovej manipulácie

Migračná kríza začala fakticky 11. septembra 2001: Nové poznatky, nové otázky ohľadom...

11. septembra 1990: Zrodenie Nového svetového poriadku. Maastricht bol zriadený na odstránenie štátov. Nezákonné NATO. A čo euro? Nemecko už nenájde z EÚ cestu späť. Rusko sa vymklo kontrole Západu – a tým sa zachránilo

11. septembra 1990: Zrodenie Nového svetového poriadku. Maastricht bol zriadený na odstránenie...

to top