Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU
Školský vzdelávací program: Povinná indoktrinácia detí. Nie si chlapec, nie si dievča! Pozor na extrémistov! Budujeme multi-kulti dúhový raj. Učiteľov trápia iba platy

Školský vzdelávací program: Povinná indoktrinácia detí. Nie si chlapec, nie si dievča! Pozor na extrémistov! Budujeme multi-kulti dúhový raj. Učiteľov trápia iba platy

7. 9. 2016

vytlačiť článok

Zuzana Lipová poukazuje na skutočnosť, že pedagogicko-vzdelávacie pokyny pre slovenský školský vzdelávací program usmerňujú učiteľov, ako vštepovať deťom multikultúrnu a globalizačnú politiku Európskej únie

Začal sa nový školský rok a Iniciatíva slovenských učiteľov (ISU) opäť avizuje štrajk. Hoci platy učiteľov na základných, stredných a vysokých školách sú od septembra vyššie o šesť percent, podľa ISU požiadavky štrajkujúcich pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva neboli splnené. Trvajú na zvýšení tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve o 140 eur v tomto roku a o 90 eur od začiatku roka 2017. Zároveň žiadajú navýšiť rozpočet pre školstvo o 400 miliónov eur, aby sa odstránili rozdiely vo vybavení jednotlivých škôl. 

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku sa k ISU zatiaľ nepripojil, čakajú na termín kolektívneho vyjednávania. Podľa predsedu Pavla Ondeka ich požiadavky sú jasne sformulované v Deklarácii zväzu a partnerských organizácií na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy na Slovensku. Nuž, prečítala som túto deklaráciu celú, no okrem finančných požiadaviek som v nej nič svetoborné nenašla. Niežeby školstvo financie nepotrebovalo. No vari nemá aj iné problémy? A čo tak cielená indoktrinácia detí?

Mimovládky na školách

Ideológia neomarxizmu svojimi multikultúrnymi a transgenderovými chápadlami tesnejšie zviera vyučovací proces, no učitelia stále iba o platoch. Pozrime sa na niektoré pedagogicko-organizačné pokyny pre školský vzdelávací program. Školám sa v nich odporúča „zapracovať do vyučovania témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie...“ Tento rok pokyny v podstate kopírujú minulý, ktovie, možno v budúcom roku už budú tie „všetky formy“ diskriminácie a intolerancie presnejšie vymenované, akosi mi tam chýba konkretizovaná LGBTI agenda a iné chuťovky.

V pokynoch sa ďalej píše: „...organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv, vytvoriť podmienky na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania na získanie multietnických a multikultúrnych kompetencií učiteľov, vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v školách (prostredníctvom chápajúceho a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram), pripraviť a realizovať v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a inými inštitúciami osvetovú činnosť, aktivity, prednášky, besedy, zamerané na zvýšenie informovanosti detí a žiakov o migrantoch.“S mimovládnymi organizáciami. Takže o toto tu ide? Lognúť si zo štátneho rozpočtu aj v rezorte školstva? Zhlobíme jednu ? dve príručky, v podstate len graficky vylepšíme tie z bývalých izieb revolučných tradícií či politicko-výchovných miestností ešte z čias socializmu, podčiarkneme holokaust, pridáme niečo o neonacistoch a extrémizme, a za peniaze od ministerstva rozbehneme prednáškové turné po školách!

Ciele a obsah multikultúrnej výchovy a vzdelávania pre Štátny vzdelávací program ISCED 2 a ISCED 3A vypracoval Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. V závere svojej práce

odporúča pre multikultúrnu výchovu aj webové stránky ako www.osf.sk (stránka Nadácie otvorenej spoločnosti), www.nadaciamilanasimecku.skwww.multikulti.sk (obe stránky sú Nadácie Milana Šimečku) , www.ruzovyamodrysvet.sk, kde sa angažuje ASPEKT - prvá feministická mimovládna organizácia na Slovensku. Na tejto stránke sa dočítate múdrosti ako napríklad, že „ženskosť“ a „mužskosť“ nie sú vrodené vlastnosti, ale získavajú sa vzdelávaním, výchovou a socializáciou. 

Čítajte TU: Lesk a bieda slovenskej akademickej pôdy: Vysokoškolský diplom sa stal tovarom. Školy generujú neschopných absolventov. Za peniaze sa nedá kúpiť všetko. Pochopí to aj minister školstva?

Hon na extrémistov

Podľa ministerstva školstva sa už viaceré návrhy pre obsahovú reformu školstva priebežne zapracovávajú do kľúčových dokumentov, ktoré by sa mali stať platformou na jej realizáciu. Zatiaľ je hotová aspoň koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019.

Proti narastajúcemu radikalizmu a extrémizmu chce bojovať aj Lucia Žitňanská spolu s ostatnými ministrami spravodlivosti členských krajín Európskej únie, ktorí sa k tomu zaviazali v Bratislave v spoločnom vyhlásení. Pričom extrémistom, nacionalistom, xenofóbom, rasistom a iným -istom je zjavne každý, kto nesúhlasí s vytýčenou líniou spojených strán neomarxtistických, ktoré usilujú o centrálne ovládanú Európu, v ktorej nebudú hranice, ale ani národné štáty, a už vôbec nie tradičné hodnoty, náboženstvo či identita.

Ak sa pozrieme na štatistiky, v minulom roku bolo na Slovensku zaznamenaných 73 130 trestných činov, z toho násilných trestných činov bolo 5 688 (539 lúpeží, 48 vrážd) a mravnostných trestných činov 828. Majetková trestná činnosť predstavuje 29 074 prípadov (6859 krádeží vlámaním, 1931 krádeží áut) a ekonomická trestná činnosť 15 661prípadov. Pokiaľ ide o trestné činy extrémizmu, od roku 2011 ministerstvo vnútra eviduje ich neustály pokles. Pre rasovo motivované trestné činy a trestné činy s prvkom extrémizmu (vrátane diváckeho násilia) bolo v roku 2015 vznesené obvinenie proti 30 osobám.

Máme potvrdených 73 130 trestných činov, z ktorých 30 (tridsať) spadá do kategórie extrémizmu, čo nepredstavuje ani jednu desatinu percenta celkovej kriminality, a my ideme meniť celý vzdelávací proces?! Ak toto nie je ideologizácia a indoktrinácia, tak potom čo? Ministerka Žitňanská však stále hovorí o nárasteextrémistických a radikálnych síl, za ktorým je podľa nej „chudoba a getá, kde žijú početné komunity ľudí jedného náboženstva, ktorí nedokážu naplniť svoje ambície v súčasnom svete“. Koho má na mysli? Neprispôsobivých asociálov, ktorí nikdy nerobili a robiť ani nebudú? Za žiadneho režimu? Alebo má na mysli getá, ktoré v Európe vytvárajú imigranti z Afriky a Ázie, vítaní a ochraňovaní práve ňou a jej chlebodarcami (nie, nie sme to my, lebo táto pani neslúži nám, občanom Slovenskej republiky – plat, na ktorý sa jej všetci skladáme, má iba na prilepšenie).

Čítajte TU: Európou obchádza strašidlo extrémizmu: Slováci potrebujú prepláchnuť mozgy. Bu bu bu, volili ste Kotlebu! Učitelia vezmú deti do parády. Naučíme vás tolerancii, keď nie po dobrom, tak po zlom!

Minulosť z jedného uhla

Žitňanská je presvedčená, že „poznať minulosť a vzdelávať mladých ľudí je kľúčová úloha ako čeliť dezinformačným vojnám”. Zaujímalo by ma, ako to chce dosiahnuť, keď práve ona dovoľuje vykladať a učiť minulosť iba z jedného uhla pohľadu?

Ja si podobné časy pamätám. V škôlke nám zanietená učiteľka toľko húdla rozprávky o statočnom Leninovi, že ako štvorročné dieťa som cestou domov plakala, ako mohol Boh dopustiť, že taký dobrý človek, Vladimír Iľjič Lenin, vodca robotníckej triedy, zomrel. V siedmej triede na základnej škole sme mali učiteľku občianskej výchovy, ktorá rozprávala, že iba hlupák môže veriť v Boha, vo vesmíre boli predsa kozmonauti, a nikto ho nevidel sedieť na obláčiku! Pravidelne sa vysmievala z veriacich a z mesiaca na mesiac bola smiešnejšia ona sama.

„Som proti tomu, aby sa s extrémistami spolupracovalo v parlamentoch,” zdôraznila ministerka Žitňanská. Inými slovami, kto nejde s nami, je proti nám, a teda je extrémista (máme v zásobe aj iné nálepky). A aby bolo úplne jasné, že dnešní extrémisti sú vlastne tí minulí a za všetko zlé zodpovední, tak aj ministerstvo školstva nezaháľalo. Ešte v júli vydalo zoznam pamätných miest holokaustu, ktoré by mali stredoškoláci navštíviť. Zatiaľ je to iba odporúčanie, závisí od agilnosti učiteľov občianskej výchovy, dejepisu či etickej výchovy, ako k tomu pristúpia. Možno sa nájdu na takéto výlety aj peniaze v rozpočte.

Musím sa však učiteľov aj zastať. Tak, ako väčšina Slovákov, robia za malé platy a sú, rovnako ako väčšina dnešných zamestnancov, ekonomickými otrokmi. „Ak sa vám nepáči, choďte inam!“ je veta, ktorú počul už asi každý. A len málokto má možnosť odísť na lepšie. Ak by sa im podarilo vybojovať vyššie platy, možno by sa do školstva vrátili aj muži – učitelia, ktorí tam chýbajú ako soľ. A možno by tam prišli aj tí, ktorí sa neboja nahlas hovoriť to, čo si iní iba potichu myslia. Len stále mi nejde do hlavy, prečo tí učitelia celé leto mlčali...


Tagy článku

Odporúčame

Migračná kríza začala fakticky 11. septembra 2001: Nové poznatky, nové otázky ohľadom starého problému. Stálo za pádom WTC použitie takzvaného studeného lasera? Kombinácia tajnej zbrane a experimentu masovej manipulácie

Migračná kríza začala fakticky 11. septembra 2001: Nové poznatky, nové otázky ohľadom...

11. septembra 1990: Zrodenie Nového svetového poriadku. Maastricht bol zriadený na odstránenie štátov. Nezákonné NATO. A čo euro? Nemecko už nenájde z EÚ cestu späť. Rusko sa vymklo kontrole Západu – a tým sa zachránilo

11. septembra 1990: Zrodenie Nového svetového poriadku. Maastricht bol zriadený na odstránenie...

to top