Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU
Agenda 21: celosvetová tyrania, alebo trvalo udržateľný rozvoj? USA sú za depopuláciu planéty. Akú úlohu zohráva Slovensko? Koho vyhodíme z kola von? Prví pôjdu chudobní...

Agenda 21: celosvetová tyrania, alebo trvalo udržateľný rozvoj? USA sú za depopuláciu planéty. Akú úlohu zohráva Slovensko? Koho vyhodíme z kola von? Prví pôjdu chudobní...

18. 7. 2016

vytlačiť článok

Zuzana Lipová neverí oficiálne hlásaným pravdám o tzv. udržateľnom rozvoji a obáva sa, že Agenda 21, ktorú ratifikovala aj Slovenská republika, môže byť nástrojom centralizovanej diktatúry

Strašia nás, že v roku 2050 bude na Zemi 9,6 miliardy, s čím vraj treba rozhodne niečo spraviť, a tak rôznymi cestami podsúvajú ľuďom názor, že tzv. stabilizácia populácie a udržateľný rozvoj je v ich prospech. Mnohí sú v zaslepení konzumom ochotní prikývnuť na čokoľvek, len aby mohli pokračovať v bezstarostnej zábave. Preto sa aj s našim súhlasom, či skôr vďaka našej nevšímavosti, pripravuje plán centralizovanej svetovej diktatúry, ktorá bude kontrolovať všetky oblasti nášho života. Bez výnimky.

Agenda konca dobrých časov

Agenda 21 je programový dokument Organizácie spojených národov (OSN), schválený na Samite Zeme v júni 1992 v Rio de Janeiro. Oficiálne je to program pre 21. storočie, ktorý prináša všetkým krajinám sveta návod, ako zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu stavu životného prostredia a súčasne zlepšovať hospodárske a sociálne podmienky života na Zemi. Na prvé počutie to znie pekne, lenže aj staré slovenské príslovie vraví, že keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú...

Odporcovia Agendy 21 tvrdia, že ochrana životného prostredia, udržateľný rozvoj či stabilizácia populácie sú len pekne znejúce zásterky pre diabolský plán nastolenia Nového svetového poriadku. Agenda 21 je nástroj, ktorý pomáha dosiahnuť koniec národnej suverenity, nastoliť centrálne plánovanie a manažment všetkých zdrojov, docieliť odovzdanie pôdy do rúk svetovej vlády, zrušiť súkromné vlastníctvo, rozbiť rodinu a vyvlastniť deti. 

 A čo príde potom? Naše deti bude vychovávať štát, prácu si nebudeme vyberať, ale bude nám určená, cestovanie bude obmedzené (opäť), vytvoria sa tzv. obývané zóny, do ktorých sa ľudia budú masívne sťahovať, no nastolí sa globálna edukácia založená na ohlupovaní a globálna depopulácia ľudstva.

Čítajte TU: Týka sa to nás všetkých: Obludný plán z dielní IG Farben. Je planeta skutočne preľudnená? Najvyšší čas na selekciu! Codex Alimentarius triafa jednou ranou dve muchy: Pomaly zabíja, rýchlo zarába

Lokálne ku globalite

Stratégiou Agendy 21 je ísť z globálnej do lokálnej podoby a zasiahnuť týmto programom každý štát a komunitu. Na tom sa podieľa asociácia lokálnych vlád a národných a regionálnych lokálnych vládnych organizácií zvaná ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives). Miestna agenda je zavádzaná bez účasti a vedomia ľudí, navonok to však vyzerá, akoby ju ľudia chceli.

Slovenská republika súhlasila s pristúpením k Riodeklarácii a k Agende 21 uznesením vlády SR z 8. septembra 1992 č. 118 k informácii o priebehu a výsledkoch Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji. V uznesení vláda SR uložila všetkým ministrom a vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR využiť výsledky konferencie a zapracovať ich do programov nimi riadených rezortov.

Sivá eminencia americkej zahraničnej politiky Zbigniew Brzezinski vo svojej knihe „Úloha Ameriky v technotronickej ére“ už v roku 1970 volal po spoločenstve vyspelých krajín zloženom zo západnej Európy, severnej Ameriky a Japonska, ktoré by koordinovalo a integrovalo vytváranie Nového svetového poriadku postaveného na myšlienke globálneho vládnutia.

Brzezinski vo svojej knihe hovorí o kontrolovanej spoločnosti, ktorej bude dominovať elita nespútaná tradičnými hodnotami a ktorá má mať takmer nepretržitý dohľad nad každým občanom a sledovať aj tie najosobnejšie údaje. Nezaostalo iba pri víziách rozpísaných v knihe. V roku 1972 Brzezinski spolu s priateľom Davidom Rockefellerom predložili pre svet naozaj zásadnú myšlienku na výročnom stretnutí skupiny Bilderberg. A aký dosah má táto skupina na svetové dianie je zrejmé.

Čítajte TU: Nový diktát korporácií s názvom TTIP! Kto bude z dohody ťažiť? Čaká nás odpad z USA a potraviny z GMO. Mexiko a India vedia svoje. Monsanto nastupuje. Čo urobí Slovensko?

Čo je v pláne

Súčasťou Agendy 21 je postupné vytvorenie nedostatku jedla a nasadenie vysokých cien. Čoraz prísnejšie predpisy majú položiť malých pestovateľov na kolená, časom si ľudia nebudú môcť pestovať jedlo ani doma, oficiálne v mene ich bezpečnosti, a všetka produkcia potravín bude v moci korporácií. A napokon budú dodávky a distribúcia jedla monitorované, aby nikto nemohol predať jedlo tomu, kto zo systému utečie.

Neuveriteľné suchá, záplavy a tornáda, ktoré ničia úrodu farmárom a pestovateľom, sú výsledkom manipulácie s počasím. V zmysle Agendy 21 je to vojenská zbraň proti malým farmárom a vlastníkom pôdy na celom svete. Veľkým spoločnostiam takéto pokusy neublížia, majú predsa prístup k neobmedzeným fondom.

Existujú hypotézy a podozrenia, že na manipuláciu počasia slúžia aj chemtrails, ktoré údajne možno pozorovať na oblohe. Podľa stúpencov teórie o zneužívaní chemtrails nejde o kondenzačné stopy, ktoré po chvíli zmiznú, ale sú to stopy, ktoré zostanú na oblohe, roztiahnu sa a nakoniec spadnú na zem. Pravdepodobne obsahujú stroncium, hliník, báryum, okysľujú vodu i pôdu a môžu vážne ohrozovať ľudské zdravie.

Rovnako sa špekuluje a panuje vážne podozrenie o zneužívaní HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program ? civilný a vojenský výskumný projekt USA realizovaný v odľahlom zariadení severovýchodne od Gakony na Aljaške). V patentoch HAARP by malo byť uvedené, že „rozprášené kovové častice, ako je hliník, báryum a stroncium môžu zvýšiť vodivosť atmosféry a tak zvýšiť výkon manipulácie s počasím pomocou HAARP.“  Podľa tohto výkladu HAARP dokáže meniť tryskové prúdenie vzduchu a meniť vzorce chovania počasia, čo sa uvádza aj v správe pre Európsky parlament z deväťdesiatych rokov.

V tejto „dobročinnosti“ je namočený aj Bill Gates, miliardár, ktorý okrem iného obhajuje „niečo také ako svetová vláda“. Gates financuje očkovanie v treťom svete, ktoré je masovou skúškou regulácie plodnosti (v roku 2014 katolícki biskupi Kene obvinili dve organizácie OSN zo sterilizácie miliónov dievčat a žien pod zámienkou očkovacieho programu proti tetanu, ktorý bol sponzorovaný vládou Kene), financuje projekty podporujúce zmenu klímy, spolupracuje s firmou Monsanto, ktorá produkuje GMO potraviny, presadzuje zavedenie kamerového systému na školách.... Skrátka, dobrák od kosti!

Mráz prichádza z Ameriky

V roku 1989 bolo odtajnený dokument „National Security Study Memorandum 200“, ktorý v roku 1974 zostavil Henry Kissinger, poradca pre bezpečnosť USA. Memorandum je štúdia o dopade nárastu svetovej populácie na americké zahraničné strategické záujmy, objasňuje politické a ekonomické následky nárastu populácie a ľstivo navrhuje vyhladenie celých národov ako jediné riešenie na dosiahnutie udržania amerických výhod v obchode so strategickými materiálmi v priemyselnej oblasti a zachovanie americkej vojenskej nadvlády.

Štúdia poskytuje zoznam krajín, ktorým Spojené štáty musia venovať osobitnú pozornosť. Medzi nimi sú India, Bangladéš, Pakistan, Nigéria, Mexiko, Indonézia, Brazília, Filipíny, Thajsko, Egypt, Turecko, Etiópia a Kolumbia. Podľa Kissingera by mala byť depopulácia najvyššou prioritou americkej zahraničnej politiky vo vzťahu ku krajinám tretieho sveta. Na dosiahnutie želaných výsledkov bolo posvätené všetko: kontraceptívna (brániaca otehotneniu) technológia, sterilizácia, potrat, obmedzenia pre obyvateľov a politických vodcov, agitácia prostredníctvom satelitného prenosu do sveta.

Toto všetko však má byť uskutočňované jemným spôsobom bez rizika vzbudenia protichodných reakcií, cestou agitácie poukazujúcej viac na dobrodenie zníženia populácie, slobody osobnej voľby, zdravotníckej starostlivosti a ekonomického rozvoja v najchudobnejších krajinách. Politické odporúčania Memoranda 200 spolu s odporúčaniami predloženými Kissingerom boli prijaté americkou administratívou 26. novembra 1975. Vyľudnenie celých národov na zemi tak začalo byť súčasťou zahraničnej politiky Spojených štátov.

Čítajte TU: Slovákom chýba patriotizmus, prejavuje sa to aj v nákupoch. Boli sme agrárna krajina, dnes potraviny dovážame! Kvantita prevalcovala kvalitu. Jeme chémiu? Môžeme si za to sami!

Znie to tak povedome

Na záver pár myšlienok z prednášky doktora Richarda Daya, bývalého riaditeľa Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, sponzorovanej Rockefellerovcami, ktorú predniesol na stretnutí amerických pediatrov ešte v roku 1969.

Varoval pred plánom svetovej elity, ktorý zahŕňa zníženie počtu obyvateľov na Zemi, povolenky k rodeniu detí, sex bez reprodukcie, sexuálnu osvetu mládeže ako nástroj svetovlády, podporu potratov ako nástroj zníženia počtu obyvateľov Zeme, podporu homosexuality, uľahčenie umierania a zavedenie tabletky smrti, obmedzenie prístupu k bezplatnej zdravotnej starostlivosti, prísne kontrolovaný prístup k liekom, potláčanie liečby rakoviny, vyvolávanie srdcových infarktov, úmyselné komplikovanie diagnostiky nevyliečiteľných chorôb, podporu spotreby alkoholu a drog, sex a násilie ako súčasť zábavných programov, kriminalitu ako nástroj ovládania spoločnosti, väčší počet väzníc, terorizmus za účelom kontroly, odstránenie niektorých kníh z knižníc, školskú dochádzku ako nástroj slepého a odovzdaného prijímania názorov a postojov, ktoré nepripúšťajú diskusiu ani kritiku.

Richard Day v roku 1969 povedal, že plán sa začal realizovať. V roku 2016 sa zdá, že jeho napĺňanie je v plnom prúde. Aj vďaka nášmu mlčaniu.

Zdroj: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.


Tagy článku

Odporúčame

Migračná kríza začala fakticky 11. septembra 2001: Nové poznatky, nové otázky ohľadom starého problému. Stálo za pádom WTC použitie takzvaného studeného lasera? Kombinácia tajnej zbrane a experimentu masovej manipulácie

Migračná kríza začala fakticky 11. septembra 2001: Nové poznatky, nové otázky ohľadom...

11. septembra 1990: Zrodenie Nového svetového poriadku. Maastricht bol zriadený na odstránenie štátov. Nezákonné NATO. A čo euro? Nemecko už nenájde z EÚ cestu späť. Rusko sa vymklo kontrole Západu – a tým sa zachránilo

11. septembra 1990: Zrodenie Nového svetového poriadku. Maastricht bol zriadený na odstránenie...

to top