Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU
Socha slobody roku 6016: Nevinná slobodomurárska symbolika alebo šelma z Apokalypsy? Prečo je hlavné mesto Spojených štátov plné luciferiánskych symbolov?

Socha slobody roku 6016: Nevinná slobodomurárska symbolika alebo šelma z Apokalypsy? Prečo je hlavné mesto Spojených štátov plné luciferiánskych symbolov?

9. 6. 2016

vytlačiť článok

Pavel Kopecký sa zaoberá okolnosťami vzniku jedného z najznámejších svetových monumentov a zároveň poukazuje na príbuznú symboliku, ktorú nachádzame v hlavnom meste Spojených štátov

O úlohe slobodomurárov v moderných dejinách sveta sa už napísalo mnoho textov. Veľa informácií je podložených, veľa nepodložených, avšak logicky zapadajúcich do poslania a cieľov tejto temnej organizácie. Veľakrát, pochopiteľne, ide aj o informácie úplne vymyslené. Napriek tomu, že samotní slobodomurári to popierajú alebo sa tomuto tvrdeniu ostentatívne vysmievajú (zatiaľ čo tí „menej zasvätení“ to napríklad ani netušia alebo si to nepripúšťajú), je isté, že ide o hierarchiu, na vrchole ktorej nestojí nikto menší ako diabol.

Extra

Slobodomurárstvo má svoje vlastné náboženské doktríny, svoje vlastné rituály, svoje vlastné jedinečné modlitby, svoje vlastné mená pre boha, svoje vlastné symboly boha, svoje vlastné symboly nebies, svoju vlastnú teológiu, svoje vlastné pohrebné rituály, svoje vlastné zmluvy. Má kaplána, má svoje oblečenie, má miesta schôdzok nazývané chrámy, má dosť zvrátené zasväcovacie rituály pre lóže, má svoju hudbu, má svoje sviatky, ktoré sú výsmechom kresťanstva. Má svoj vlastný kalendár: slobodomurári nepoužívajú výraz anno Domini (v roku Pána), ale anno lucis (v roku svetla, teda lucifera, satana). Pridávajú 4 000 rokov k nášmu letopočtu, takže v slobodomurárstve je dnes rok 6016.

...zachytil víziu „nádhernej bohyne“, ktorá zatieňuje vežu kostola Najsvätejšej Trojice v tom čase dominujúcu pohľadu na New York.

Jedným z mnohých dokladov prítomnosti slobodomurárskeho kultu a jeho zásadného vplyvu na kultúru a mentalitu Spojených štátov amerických je Socha slobody, celým názvom Liberty Enlightening the World (z francúzskeho La Liberté éclairant le monde, čiže „Sloboda prinášajúca svetlo svetu“). Tento kolos v newyorskom prístave projektovali slobodomurári, financovali slobodomurári, postavili slobodomurári a inštalovali slobodomurári. Tento slobodomurársky „artefakt“ je od roku 1984 zapísaný v Zozname svetového dedičstva UNESCO.

Matka všetkého smilstva

Od 19. storočia je Socha slobody jedným z hlavných symbolov Spojených štátov amerických. Nie náhodou niekdajší imigranti, ktorí prichádzali do New Yorku na lodiach, uvideli ako prvú práve ju. Dielo, ktoré váži vyše 200 ton, venovalo Spojeným štátom Francúzsko na oslave stého výročia Deklarácie nezávislosti od Veľkej Británie a zároveň ako dôkaz priateľstva oboch národov. Na jej odhalení 28. októbra 1886 sa zúčastnil aj vtedajší americký prezident Grover Cleveland.

Dar francúzskych slobodomurárov

Praktickou realizáciou plánu na úplne nezastretý symbol Ameriky ako slobodomurárskej veľmoci bol lóžou Grand Orient poverený jeden zo zasvätencov, Édouard de Laboulaye, právnik a profesor College de France, v roku 1865. Projekt v roku 1871 zveril sochárovi Frédéricovi Augustovi Bartholdimu, ktorý o osem rokov neskôr požiadal o pomoc pri konštrukcii vnútornej štruktúry sochy staviteľa Eiffelovej veže Gustava Eiffela. Slávny inžinier vytvoril kovovú konštrukciu, ktorá podopiera medené dosky.

Sliepky

Čítajte TU: Geoinžiniering: Taká „normálna“ kontrola počasia? Konšpiračné teórie a tvrdá realita. Globálne otepľovanie a slané púšte. Americká armáda si chcela privlastniť počasie už v polovici 90. rokov. Vedecké štúdie ukazujú: chemtrails sú tu

Bartholdi vytvoril prvý náčrt na lodi Pereire, keď zachytil víziu „nádhernej bohyne“, ktorá zatieňuje vežu kostola Najsvätejšej Trojice v tej dobe dominujúcu pohľadu na New York z palúb prichádzajúcich lodí.

Socha bola dokončená v roku 1884 v Paríži. Medzitým sa v Spojených štátoch pripravovala stavba podstavca, na ktorom mala socha stáť. Tento projekt trpel nedostatkom financií, ale na poslednú chvíľu mu so svojou kampaňou pomohol Joseph Pulitzer, vlastník denníka New York World, konkrétne sumou stotisíc dolárov (v prepočte na dnešnú hodnotu dolára by to bolo pekných pár desiatok miliónov). Aj stavbu podstavca sprevádzali slobodomurárske rituály, ako to bolo napokon vo vtedajšej Amerike v prípade verejných budov obvyklé. Musíme si totiž uvedomiť, že v tom čase, na rozdiel od dneška, sa slobodomurári svojím vplyvom na veci verejné vôbec netajili.

Po niekoľkých prehliadkach, akciách a slobodomurárskych obradoch bola v Paríži socha demontovaná, rozdelená na 214 častí a prepravená 70 železničnými vagónmi do prístavu. V júni 1885 sa dostala do Ameriky, jej opätovné zostavenie trvalo 15 mesiacov. Okamih dôkladne pripraveného obradu bol v New Yorku vyhlásený za deň pracovného pokoja. Ulicami mesta prechádzali sprievody slobodomurárskych lóží. Hlavným rečníkom pri odhalení bol slobodomurár senátor Ch. M. Depew.

„Slobodomurári by mali byť hrdí na kľúčovú úlohu, ktorú zohrali pri vybudovaní tohto monumentu. Každý z nás by mal obnoviť svoje sľuby a záväzky a ďalej šíriť svetlo slobody, pravdy, tolerancie a spravodlivosti, ktoré Socha slobody tak veľkolepo symbolizuje.“

Šelma z Apokalypsy

Sochu Slobody dnes pozná v podstate každý. Len na jej pôvod a ideový obsah sa má zabudnúť. Koruna na jej hlave má sedem hrotov, ktoré symbolizujú sedem kontinentov. Ich počet však zodpovedá aj siedmim svetovým oceánom. Diadém odkazuje na ozdobu hlavy gréckeho boha slnka Hélia. Pri nohách jej leží pretrhnutá reťaz. V ľavej ruke drží dosku so zákonmi tabula ansata opretú o hruď, pravú ruku drží s horiacou pochodňou zdvihnutú. Toľko symbolika, ktorá sa bežne uvádza. Lenže celé dielo má v skutočnosti mnoho iných významov, ktoré Grand Orient, najmocnejšia lóža sveta, nechal do sochy vpísať – ako „odkaz zasväteným“.

Znalci slobodomurárskej symboliky pripomínajú, že socha zobrazuje kráľovnú Semiramis alebo babylonskú bohyňu Ištar, jeden zo slobodomurárskych a luciferiánskych symbolov. Býva tiež prirovnávaná k rímskej bohyni Libertas, neskôr branej ako „matky všetkého smilstva a všetkých ohavností na zemi“.

Trojstupňový podstavec znázorňuje tri stupne slobodomurárskeho členstva – učeň, tovariš a majster. A zatiaľ čo je na tabuľke, ktorú drží socha na newyorskom Liberty Island, napísaný rímskymi číslicami dátum vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov, na jej menšiu parížsku kópiu pripísali ešte dátum francúzskej revolúcie 14. júla 1789 – aby boli dátumy dvoch najväčších slobodomurárskych počinov modernej histórie pekne pohromade.

Dieťa za plotom

Čítajte TU: Zápas o legálne držané zbrane na oboch stranách Atlantiku: Prečo vládnuce elity tak túžia odzbrojiť občanov? Vzťah medzi kriminalitou a držaním zbraní je opačný, než tvrdia „obmedzovači“. Vietor opäť fúka z Bruselu

Podľa niektorých znalcov problematiky je Socha slobody v skutočnosti symbolom šelmy z Jánovej Apokalypsy. Je vraj symbolom jednej z mocností, ktorá prerastie na celosvetovú vládu Nového svetového poriadku, na ktorý slobodomurári devätnásteho storočia mysleli rovnako intenzívne ako ich dnešný nasledovníci.

„Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné Baránkovým, ale hovorila ako drak. Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, aby sa zem a jej obyvatelia klaňali prvej šelme, ktorej smrteľná rana sa zahojila.“ (Zj 13,11-12)

„Dostala moc dať ducha do obrazu šelmy, aby tak obraz šelmy aj hovoril, aj pôsobil, aby boli usmrtení všetci, čo sa nebudú klaňať obrazu šelmy. A pôsobí, že všetci — malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i otroci — dostanú znak na pravú ruku alebo na čelo, aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemá ako znak meno šelmy alebo číslo jej mena.“ (Zj 13,15-17)

Hlavné mesto slobodomurárskej veľmoci

V Písme sú „šelmy“ symbolom pre svetové veľmoci. Podľa tohto výkladu je opis šelmy v Zjavení Jána 13 proroctvom o Spojených štátoch amerických. Socha slobody (šelma) povstáva zo „zeme“. „More“ a „vody“ predstavujú „ľudí, zástupy, národy a jazyky“ (pozri Zj 17, 15). Šelma vystupujúca zo zeme teda symbolizuje mocnosť, ktorá povstala z pôvodne väčšinou neobývanej krajiny. Je len jedna „superveľmoc“, ktorá na rozdiel od ďalších vodcovských národov na súčasnej svetovej scéne povstala z málo obývaného kontinentu.

Socha slobody však nie je ani zďaleka jediným symbolom pripomínajúcim slobodomurársky pôvod a charakter Spojených štátov. Presvedčivo o tom vypovedá aj architektúra v hlavnom meste. Washington bol od začiatku projektovaný ako slobodomurárske mesto. George Washington, prvý americký prezident a slobodomurár 33. stupňa, vybral ďalšieho slobodomurára Pierra Charlesa L’enfanta z Francúzska, aby navrhol plán hlavného mesta tak, aby obsahoval skryté okultné symboly v uliciach, parkoch aj v rozmiestnení budov.

Google maps

Biely dom, hlavný symbol americkej moci, stojí priamo na vrchole obráteného pentagramu, ktorý vytvára mnoho diagonálnych mestských ulíc. Kompas a uhlomer – dlho symboly slobodomurárstva – sa rozprestierajú od Bieleho domu až po Capitol. Pentagon, ktorý bol postavený až neskôr ako sídlo vojenskej sily USA, má tvar päťuholníka, ktorý je stredom satanského pentagramu.

Washington

Blúznenie a paranoja?

Existujú dnes stohy protislobodomurárskej literatúry. Z veľkej časti vychádzajú z bujnej fantázie svojich autorov a robia kritickým hlasom medvediu službu. Preto sú články podobné tomuto vždy šmahom odsunuté do škatuľky takzvaných sprisahaneckých teórií. Už dávno sa totiž ukázalo ako účinnejšie informáciu nezatajiť, ale dehonestovať a zosmiešniť. Ak je dnes takmer celá diskusia o úlohe slobodomurárstva v dejinách našej civilizácie postavená do svetla blúznenia a paranoje, je protihlas odzbrojený lepšie, než keby bol uzamknutý v trezore.

Nevyhnutne isté však je, že slobodomurári stáli za väčšinou spoločensko-politických katastrof v uplynulých troch storočiach. Môžeme len špekulovať o miere ich pričinenia v hrozivej situácii súčasného sveta. Pochopiteľne, nejde o členov provinčných lóží, ktorí sa v okresnom meste v mene múdrosti a humanity hrajú na hrdinov, ale o hru na úplne iných poschodiach slobodomurárskeho chrámu.

Slobodomurárstvo nepredstavuje nič menšie než vojnu proti poriadku, deštrukciu prirodzených hodnôt, odmietnutie skutočného Stvoriteľa a Spasiteľa. Na týchto princípoch bola vybudovaná mocnosť, na území ktorej sa nachádza aj socha, ktorá toto všetko symbolizuje. Súčasne však na jej území žilo vždy dosť odhodlaných ľudí, ktorí tomuto poňatiu úspešne vzdorovali.

Aj v nich spočíva nádej, že skryté symboly Sochy slobody sa nakoniec stanú pripomienkou „plánu, ktorý nevyšiel“.

Podporte PP


Tagy článku

Odporúčame

Migračná kríza začala fakticky 11. septembra 2001: Nové poznatky, nové otázky ohľadom starého problému. Stálo za pádom WTC použitie takzvaného studeného lasera? Kombinácia tajnej zbrane a experimentu masovej manipulácie

Migračná kríza začala fakticky 11. septembra 2001: Nové poznatky, nové otázky ohľadom...

11. septembra 1990: Zrodenie Nového svetového poriadku. Maastricht bol zriadený na odstránenie štátov. Nezákonné NATO. A čo euro? Nemecko už nenájde z EÚ cestu späť. Rusko sa vymklo kontrole Západu – a tým sa zachránilo

11. septembra 1990: Zrodenie Nového svetového poriadku. Maastricht bol zriadený na odstránenie...

to top