Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU
Hra na demokraciu sa skončila: Tajná dohoda TiSA odovzdá Amerike národné štáty na striebornom podnose. Vzdelanie, zdravotníctvo a všetko ostatné do privátnych rúk? Kľúčový projekt Nového svetového poriadku
legenda: USA vs. EÚ | autor: Ondřej Höppner

Hra na demokraciu sa skončila: Tajná dohoda TiSA odovzdá Amerike národné štáty na striebornom podnose. Vzdelanie, zdravotníctvo a všetko ostatné do privátnych rúk? Kľúčový projekt Nového svetového poriadku

27. 1. 2016

vytlačiť článok

Valentin Katasonov prináša zásadné informácie o potajomky prerokúvanej dohode medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou, ktorá definitívne „vytuneluje“ zvyšky štátnej suverenity a z občanov urobí otrokov

„A urobí to, že všetkým, malým aj veľkým, bohatým aj chudobným, slobodným aj otrokom dá na pravú ruku alebo na čelo znamenie, a nikto nebude môcť kúpiť ani predať, len ten, kto bude mať toto znamenie alebo meno šelmy, alebo jej číslo.“ Apokalypsa, kap. 13

„A príde, príde svet čistého jasu. A ľudí nebude, budú iba zvieratá...“ George Orwell, Farma zvierat

V roku 2016 bude strategickým smerom americkej zahraničnej politiky dokončenie rozhovorov o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP). Ako uvádzajú médiá, táto dohoda predpokladá vytvorenie zóny voľného obchodu na území USA a krajín Európskej únie. Na uvedené krajiny pripadá 60 % globálneho HDP a 33 % globálneho obchodu.

Okrem toho má nadobudnúť účinnosť (ratifikovaná) dohoda o Transpacifickom partnerstve (TTP), ktorú v októbri 2015 podpísalo v americkej Atlante 12 štátov. Na krajiny TTP pripadá, podľa odhadov, 40 % svetového obchodu.

Kto bude obchod kontrolovať?

Účastníkom oboch dohôd sú USA, ktorých podiel na svetovom obchode sa odhaduje na približne 10 %. Takže v prípade nadobudnutia účinnosti oboch dohôd budú dve transoceánske partnerstvá ovládať 73 % svetového obchodu. Presnejšie povedané, obchod budú kontrolovať Spojené štáty.

Zdalo by sa, že na zabezpečenie voľného obchodu už bola zriadená inštitúcia pod názvom Svetová obchodná organizácia (WTO). Členom WTO je dnes 162 štátov. Od samého začiatku bola táto organizácia vytvorená tak, aby rozhodujúci hlas v kľúčových otázkach mali západné krajiny. USA, západná Európa, Japonsko, Kanada a Austrália realizovali liberalizáciu svetového obchodu v záujme svojich nadnárodných korporácií (TNK). Avšak v ostatných rokoch sa to realizuje čoraz ťažšie.

Rozhovory sa vedú od roku 2011. Rozvojové krajiny sa pokúšajú uľahčiť prístup svojmu tovaru (predovšetkým poľnohospodárskym výrobkom) na trhy západných štátov, ale za pätnásť rokov rozhovorov sa im to dosiahnuť nepodarilo. Washington a jeho spojenci majú čím ďalej, tým väčšie problémy presadzovať záujmy svojho biznisu na svetovom trhu tovarov a služieb.

Platformy Washingtonu

Od roku 2012 začal Washington vytvárať alternatívne platformy WTO vo forme dvoch transoceánskych partnerstiev vzhľadom na to, že Amerika bude na týchto platformách utvárať pravidlá hry, a WTO sa nepozorovane premení na obálku bez obsahu. V rámci uskutočnenia tohto manévru Washington počíta s tým, že: 1. ovládne svetový obchod; 2. ekonomicky oslabí Rusko, Čínu a ďalšie krajiny BRICS a obchodne ich izoluje.

Zvyčajne sa hovorí, že tie dve partnerstvá, presadzované Spojenými štátmi, im umožnia získať účinnú kontrolu nad svetovým obchodom. Nie tak celkom. Tu treba uviesť tri upresnenia.

Po prvé: Iniciátorom oboch projektov sú Spojené štáty ako štát, ale tento štát koná v záujme nadnárodných korporácií (TNK) a nadnárodných bánk (TNB), ktoré nakoniec ovládnu svetový obchod. A USA ako štát odumrú, rovnako ako WTO, a premenia sa na obálku bez obsahu.

Po druhé: Pod kontrolu TNK a TNB bude odovzdaný nielen obchod, ale do spomínaných partnerstiev budú zatiahnuté aj ekonomika, sociálny život a politika všetkých krajín. Štáty, zavlečené do TTIP a TTP, prídu o väčšinu svojich suverénnych práv.

Po tretie: Okrem dvoch transoceánskych partnerstiev sa uvažuje ešte o treťom prvku, o ktorom sa hovorí extrémne málo. Je to Dohoda o obchode so službami – Trade in Services Agreement (TiSA).

Predpokladá sa, že všetky krajiny, ktoré podpíšu dohody TTIP a TTP, sa pripoja k TiSA. Keď TTIP a TTP predstavujú osobité trójske kone, tak Dohoda o obchode so službami vyzerá ako zbraň konečného víťazstva. „Konečné víťazstvo“ znamená úplnú likvidáciu suverénnych štátov.

Ešte pred rokom a pol o TiSA nikto nepočul. Informácie o tejto pripravovanej dohode sa objavili v lete 2014 na stránke WikiLeaks. Z týchto informácií vyplývalo, že príprava TiSA sa odštartovala v roku 2012, pričom iniciátormi dohody boli USA a Austrália. Postupne sa okruh účastníkov rozširoval. V okamihu úniku informácií sa do rozhovorov zapojilo už 50 štátov (vrátane 28 členov EÚ). Ich kombinovaný podiel na svetovom obchode so službami sa blíži 70 %.

Príprava TiSA má tri základné zvláštnosti

Po prvé: Rozhovory o TiSA sa vedú mimo WTO. V rámci WTO, ako vieme, platí Všeobecná dohoda o obchode so službami – GATS. Vzhľadom na to, že v oblasti medzinárodného obchodu so službami existuje veľa neriešených problémov, bolo by logické riešiť ich dopracovaním GATS. Avšak USA a ich spojenci rozhodli, že je im v rámci WTO tesno, a zorganizovali súbežnú platformu rozhovorov. To fakticky organizáciu, ktorá má takmer 70 rokov (GATT vznikla v roku 1947), rozvracia.

Po druhé: K diskusiám o projekte TiSA tvrdohlavo nepripúšťajú Rusko, Čínu, Indiu, Brazíliu a Juhoafrickú republiku. Dokonca tieto krajiny oficiálne ani neinformovali o existencii takéhoto projektu. Fakticky je to politika ich izolácie. Teda cieľom TiSA nie je spolupráca, ale stret. Nie nadarmo Barack Obama hovorí, že Amerika nemôže dovoliť krajinám ako Čína písať pravidlá globálnej ekonomiky. Tieto pravidlá vraj musia písať USA.

Po tretie: TiSA bola do leta 2014 rozpracovávaná v tajnosti. A čo viac: ak bude táto dohoda podpísaná, tak jej obsah ostane tajným ešte ďalších päť rokov. Ak k podpisu nedôjde, aj tak bude na materiáloch o rozhovoroch pečiatka „prísne tajné“. Hra na demokraciu sa skončila.

Za EÚ viedla rozhovory o TiSA Európska komisia (nevolený feudál-fašistický orgán – p. p.) bez súhlasu členských krajín EÚ a Európskeho parlamentu. Do polovice roku 2014 Európsky parlament o rozhovoroch o TiSA vôbec nevedel. Ale v lete 2014 sa Výbor pre medzinárodný obchod (INTA) začal zaujímať o proces rozhovorov kvôli vážnym obavám, ktoré vznikli v dôsledku úniku informácií na WikiLeaks. Poslankyňa Európskeho parlamentu Viviane Redingová bola vymenovaná za pracovníčku pre TiSA.

Na tlačovej konferencii 13. januára 2015 sa sťažovala na úplnú absenciu transparentnosti rokovacieho procesu a poznamenala, že transparentnosť je kľúčovou podmienkou a že treba zabezpečiť v tomto procese účasť Európskeho parlamentu, sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií. Napriek tomu však v marci 2015, pod tlakom spoločnosti, členské štáty poskytli oficiálne právomoci EK k vedeniu rozhovorov o TiSA.

Rozhovory sa vedú v Ženeve. Formálne sa začali v marci 2013. Už prebehlo 15 kôl rozhovorov, zatiaľ posledný v decembri 2015, a 16. kolo sa plánuje na február 2016. Dôverníkmi týchto stretnutí sú, postupne, USA, EÚ, Austrália. Teraz sa začali po každom kole rozhovorov zverejňovať správy a tlačové vyhlásenia, ale sú to len papiere plné rečí bez obsahu.

Základné zvláštnosti TiSA

Po prvé: TiSA predpokladá, že pravidlá hry na trhoch so službami nebudú od okamihu nadobudnutia účinnosti určovať národné štáty, ale nejaké nadnárodné inštitúcie. Štáty strácajú právo prijímať akékoľvek zákony a normatívne akty zhoršujúce podmienky pre podnikanie na trhu služieb.

Po druhé: Regulácia predpokladaná TiSA sa týka nielen trhu komerčných služieb (dopravy, turistiky, hotelierstva, komunikácie, ubytovania atď.), ale aj tých najdôležitejších funkcií štátu. V názvosloví TiSA sú to „služby štátu“.

Po tretie: TiSA predpokladá, že štát sa musí postupne vzdať poskytovania služieb obyvateľstvu a previesť tento druh aktivít na súkromný biznis. (To sa už zavádza v Rusku – pozn. pôv. redakcie)

Tu si dovolím odbočku. Ak si môže národ zvyknúť na pojem „služby štátu“ (prvý krok), potom sa dá urobiť aj nasledujúci krok: vštepiť ľuďom, že tieto „služby“ musia byť platené. Tretím krokom sa potom stane vnútenie predstavy ľuďom, že „služby“ nemusí vôbec poskytovať štát, lacnejšie a kvalitnejšie to bude robiť súkromný sektor. A potom súkromný sektor začne ľuďom „efektívne“ poskytovať nájomné, komunálne, lekárske, vzdelávacie a ďalšie služby. Ako to vyzerá v praxi, poznajú všetci.

Po štvrté: TiSA požaduje úplne otvoriť národný trh „služieb“, na ktorý nastúpi TNK a TNB. Vo výsledku štát ako sféra „všeobecných spoločných záujmov“ bude musieť odumrieť.

Experti, ktorí si preštudovali pracovné dokumenty rozhovorov o TiSA (k „únikom“ dochádza bez ohľadu na všetky bezpečnostné opatrenia organizátorov rozhovorov), informujú o nasledujúcich podrobnostiach.

V prvom rade TiSA likviduje sociálnu funkciu štátu (vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, komunálne služby), ktorá prejde na nadnárodne štruktúry. Ďalej dôjde k likvidácii štátnej regulácie finančného sektora ekonomiky. Predovšetkým poisťovníctva a bánk. A regulačná funkcia musí prejsť na nadnárodné orgány. TiSA predpokladá ďalšiu liberalizáciu finančných trhov (bez ohľadu na to, že finančná kríza 2007 – 2009 ukázala, že sa to robiť nedá). Podstatná časť gradujúcej finančnej reformy (a globálneho riadenia ako celku) predstavuje prevod finančného obehu úplne na bezhotovostnú formu. Tým sa dá ľahšie ovládať proces „spotreby služieb“ občanmi. Nepohodlných občanov bude veľmi jednoduché odstrihnúť od systému „služieb“.

Informačná totalita

Napokon je zvláštna pozornosť venovaná oblasti informačných služieb (médiá, internet, knižnice). TiSA predpokladá zavedenie tvrdej kontroly nad obyvateľstvom pomocou informačno-komunikačných technológií, ktoré umožňujú špehovať vlastných občanov podľa noriem stanovených nadnárodnými inštitúciami (svetovou vládou).

TiSA predstavuje projekt privatizácie štátu v oblasti sociálnych, finančných a informačných služieb. Tento projekt nebude výhodný pre milióny či miliardy ľudí, ale pre rodiny oligarchov, budujúce planetárny koncentrák pod názvom „globálne vládnutie“.

Oboznámenie sa s dokumentmi ukazuje, že ide o plán konečného uchopenia svetovej moci finančnou oligarchiou, pánmi peňazí. Tu už nie je miesto pre prázdnu hlúpu demagógiu vo forme presadzovania „demokracie“, „ľudských práv“, „sociálnej zodpovednosti biznisu“. Tu je všetko natvrdo, konkrétne, vážne, s postupným posunom daným smerom. Je to projekt konečného prechodu na Nový svetový poriadok – približne taký, ako ho opísal George Orwell v románoch „1984“ a „Farma zvierat“.

Páni peňazí sa ponáhľajú. Podpis Dohody o obchode so službami je naplánovaný na rok 2020, ale je pravdepodobné, že tento proces sa urýchli.

Zdroj.


Tagy článku

Odporúčame

Migračná kríza začala fakticky 11. septembra 2001: Nové poznatky, nové otázky ohľadom starého problému. Stálo za pádom WTC použitie takzvaného studeného lasera? Kombinácia tajnej zbrane a experimentu masovej manipulácie

Migračná kríza začala fakticky 11. septembra 2001: Nové poznatky, nové otázky ohľadom...

11. septembra 1990: Zrodenie Nového svetového poriadku. Maastricht bol zriadený na odstránenie štátov. Nezákonné NATO. A čo euro? Nemecko už nenájde z EÚ cestu späť. Rusko sa vymklo kontrole Západu – a tým sa zachránilo

11. septembra 1990: Zrodenie Nového svetového poriadku. Maastricht bol zriadený na odstránenie...

to top