Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU

Nastane čas antikrista

17. 1. 2017

vytlačiť článok

Dobrý den pane Hájku,

přečetla jsem si na Vašich stránkách velmi aktuální článek od M. Adamse.

V souvislosti s tímto jsem si dovolila napsat Vám následující. Globální politická situace se najednou kardinálně pro mnohé změnila. Kosmopolitní liberálové utrpěli všude porážku. Jejich lídři – strůjci osudů se najednou stali pustými figurkami, zbavení ducha, síly, schopní jen na prázdná slova. 
Domnívám se však, že my - věřící lidé, přidržující se tradičních křesťanských hodnot, pociťujeme, že je ještě brzy na radovánky. Liberálové z politiky odcházejí, ale zůstává po nich strašný odkaz – amorální masová kultura a umění, primitivní sdělovací prostředky včetně internetu z velké části naplněné obsahem, který mění lidi v primitivní bytosti ve všech smyslech. Z tohoto důvodu je tedy zatím předčasné doufat, že se naše bílá západní civilizace pozvedne k duchovně-mravním výšinám. 

Globální politická situace se nečekaně změnila a hlavní výsledek spočívá v odmítnutí přechodu ke světové tyranii za pomocí třetí světové války nebo celosvětové chaotizace. 

Nový plán globální politiky s velkou pravděpodobností tkví v dvojpolárním světě. Na jednom pólu budou stát USA s jejich satelity, na druhém Rusko, Čína, Indie a jejich spojenci. V obou pólech se bude kapitalismus s největší pravděpodobností transformovat na státní kapitalismus, v němž nebude místa pro oligarchii a vlastníky velkého kapitálu a kde budou občané striktně kontrolováni. Samozřejmě, všechno bude maskováno blahými úmysly – bezpečností občanů, kontrolou jejich zdraví, materiálním zabezpečením. Napětí, vojenská konfrontace mezi póly postupně zaniknou. Vzájemná konkurence mezi póly bude napomáhat fantastickým tempům v technickém rozvoji v oblasti robotizace, automatizace. Průmyslová výroba nebude prakticky vyžadovat lidskou práci. V průměrných tvůrčích profesích bude postupně člověk zaměněn umělým intelektem. Svět se sedmimílovými kroky posune k totalitární společnosti všeobecného materiálního dostatku, kde pracovat nebude povinností, a miliardy lidí budou osvobozeni od každodenní povinné práce. Peníze ztratí svou nynější funkci a nahradí je jakési body, které budou v dostatečném množství vydávány všem zachovávajícím loajalitu a že nepředstavují hrozbu systému. Globální kontrola nad každým člověkem, včetně čtení myšlenek, se stane všedností. Prakticky bude zlikvidován zločin, chuligánství a neadekvátní chování (recividisté, těžko vychovatelní a se sklony k byť nepatrnému nesouhlasu se systémem jednoduše zemřou náhlou smrtí - infarkt, mrtvice, atd.).

Kulturní prostor v obou pólech se bude postupně z hlediska obsahu srovnávat. Pod záminkou úplné lidské svobody v kultuře, v umění, bude dovoleno vše, budou zlegalizovány všemožné zvrácenosti. Smyslem života člověka se stane ničím neohraničená nekonečná zábava a požitky, včetně těch nejnižších. Budou servány všechny roušky z intimní sféry, veřejné orgie, které jen napadne zvrácená fantazie, se stanou běžným a vytouženým trávením volných chvil.

Všechny utopii a antiutopie (Orwell, Huxley, Zamjatin atd.) se nepotvrdí v části neschopnosti přežití totalitní společnosti, neboť genetické inženýrství, medicína, výchovná a vzdělávací technika dosáhnou neobyčejné úrovně, a tudíž žádná intelektuální degradace lidí nehrozí. Naopak, bude dosaženo nejvyšší úrovně vědecko-technického vzdělání mnohokrát překonávající současnou dobu. Postupně se setře veškerý rozdíl mezi oběma póly a sjednocení lidstva v jednotnou společnost se stane pouhou formalitou. Nastane čas k projevení se antikrista. Postupně lidský skot naplní Zemi...

Je samozřejmě možná i druhá varianta budoucnosti, kdy bude lidstvo moci vytvořit kulturu, veřejný prostor a systém vzdělávání zušlechťující člověka. Ale bohužel pravděpodobnost této varianty budoucnosti je zatím podstatně nižší, než ta, o které píši výše. Důvodem je praktická neexistence seriózních společenských sil, jejichž hlavním posláním je rozvoj mravního člověka a lidské společnosti. Hollywood, pistolo-postelová popkultura, vzdělání zbavené mravní výchovy, primitivní a zvrácený obsah internetu bez přestávky realizují svou temnou funkci - připravují masy lidí k tomu, aby za materiální blahobyt a prázdný život plný zábavy a požitků všichni dobrovolně odevzdaly své duše ďábelskému systému.

Perspektivy vypadají hrůzostrašně, ale my nemůžeme být jako pštrosy schovávající hlavy do písku. V míru všech našich možností je třeba otvírat lidem oči na tuto budoucí amorální totalitární společnost všeobecného materiálního dostatku. Především je třeba bojovat za mravní povznesení společnosti, protože jen tímto způsobem lze zbrzdit příchod antikrista.

Srdečně

Karpova


to top