Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU

Zločin na „vlastních“ obyvatelích?

28. 12. 2016

vytlačiť článok

Každý soudný člověk, který alespoň povšechně sleduje dění za hranicemi naší republiky, si snad nemohl myslet, že teroristické útoky džihádistů (odvozeno od slova džihád – ve smyslu svaté války proti nevěřícím, tj. nemuslimům) ve světě i v Evropě již ustaly.

Při současném stavu migrační krize bylo jen otázkou času, kdy přijde další vražedný úder. Kdy se někde odpálí sebevrah, vybuchne nástražný systém nebo nákladní auto v plné rychlosti najede do shluku lidí.

Sváteční doba, kdy se statisíce věřících i nevěřících Evropanů těší na oslavu zrození Ježíše, nebo prostě „jen“ na Vánoce a shromažďují se na veřejných prostranstvích adventních trhů, si o další „průšvih“ přímo „koledovala“.

Naše města snad ještě zatím nejsou bezprostředně ohrožena, já osobně jsem považoval za nejpravděpodobnější místa potenciálních útoků Berlín a hned za ním Vídeň.

A se svými obavami jsem nebyl sám.

Tajné služby Spojených států, ale i evropských zemí prakticky již nepřetržitě varují před nebezpečím teroristických útoků, zejména pak při pořádání velkých sportovních akcí nebo právě v čase adventním, především na tržištích.

Jisté je, že kancléřka Merkelová pondělní vražedný útok v Berlíně sama nespáchala. Jisté je i to, že si atentát ani neobjednala a ani ho přímo neiniciovala.

Jisté ale také je, že to byla právě kancléřka Merkelová, která svými nezodpovědnými prohlášeními otevřela migrantům bránu do Evropy. A při vědomí této skutečnosti je jen těžko uvěřitelné, že po pondělním masakru v Berlíně tato dáma prohlásila:

„Milióny lidí včetně mne se ptají, jak je možné, že na vánočních trzích, které jsou oslavou života, dojde k vraždě? Na tuhle otázku odpověď nemám.”

Je vůbec možné, že by kancléřka Merkelová, „vůdkyně“ jedné z nejsilnějších ekonomik Evropy a světa byla takto naivní, hloupá, nebo dokonce nesvéprávná?

Může takováto osoba být v čele země, která již více než sto let hýbe dějinami Evropy?

Pokud by nebezpečí hrozilo jen občanům Německé spolkové republiky, mohli bychom říct, že je to jejich věc, že je to vnitřní záležitost Německa. Vždyť kancléřku si v demokratických volbách prakticky vybrali oni sami.

Mohli bychom říct, ať to, zda výroky typu:

Musíme vycházet z toho, že se skutečně jednalo o teroristický útok. Pokud se ukáže, že to udělal člověk, který v Německu požádal o azyl a o ochranu, bude to hrozné, bude to útok proti občanům Německa, proti občanům, kteří pomáhají uprchlíkům. Nesmíme se ale nechat zastrašit,

 „Nesmíme připustit, abychom se kvůli strachu přestali scházet na vánočních trzích.“

kancléřky Merkelové,

nebo

 „Nenávist pachatelů nepovede k naší nenávisti. Nerozdělí nás.” “Naše soudržnost nezeslábne. Bude silnější, když budeme napadeni,” dodal.

„Ale víme, že tento útok byl stejně jako ty předchozí namířen proti nám všem. Mířil do našeho středu, na náš způsob života,” uvedl dále prezident.

„Jsme teď otřeseni, ale tyto skutky neotřesou naším přesvědčením. Stojíme na pevném základě a stojíme společně – v Německu, v Evropě a všude tam, kde lidé žijí a kde chtějí žít svobodně,”

 spolkového prezidenta Gaucka,

nebo

„Nesmíme si nechat zničit náš svobodomyslný život. Platí to i pro silvestrovské oslavy," „Musíme dávat pozor jeden na druhého," 

 německého ministra vnitra Thomase de Maiziére.

jsou v souladu se zájmy německého lidu, nebo naopak ve svém důsledku ohrožují jeho bezpečnost, zdraví a životy, a jsou tedy v rozporu s ústavním pořádkem Spolkové republiky, posoudí německý Ústavní soud.

Ale nezodpovědné jednání  vrcholných německých představitelů v čele se spolkovou kancléřkou, představitelů dominantní členské země Evropské unie, které negativně dopadá na celou Evropu a které už teď má tragické následky pro celou křesťanskou civilizaci, není jen vnitřní záležitost Německa.

To už se bezprostředně týká i nás, občanů České republiky!

V této, pro Evropu, velmi vypjaté době, kdy jde doslova o naše další bytí či nebytí, vidím jen dvě možnosti řešení nastalé situace.

Zaprvé. Situaci řešit v rámci struktur Evropské unie. Vláda by musel v Bruselu rozhodně odmítnout kvóty pro přerozdělování migrantů a vyžadovat, aby státy na hranicích schengenského prostoru nekompromisně postupovali dle dohodnutých pravidel o přijímání uprchlíků. To je ale představa pouze iluzorní, děje se pravý opak. Kvóty byly některým členským státům v podstatě vnuceny a „strážci“ schengenského prostoru migranty „zachraňují“ a propouštějí je dál do Evropy, místo toho, aby je posílali nazpět. Sice už jsme ve fázi, kdy Evropou „bloudí“ desetitisíce lidí bez dokladů a bez kontroly, ale pořád by to ještě význam mělo.

Ale vzhledem k tomu, že lídři Evropské unie dělají všechno proto, aby řešení „zaprvé“ nešlo, jeví se jako jedině možné řešení zadruhé.

Vypovědět členství v Evropské unii, která nedodržuje ani vlastní pravidla.

Bránit nelegálnímu vstupu do republiky vlastními silami vybudováním plotů na hranicích a masivním nasazením silových složek k jejich ochraně.

To by ale bylo samo o sobě málo. Je potřeba především zamezit masové migraci. A to bez razantního personálního zásahu do obsazení postů vládnoucích evropských elit nepůjde.

Ale čekat na to, jak dopadnou v Německu a ve Francii v roce 2017 volby?

To už by také mohlo být pozdě!

Ale jak „odstranit“ Merkelovou z postu spolkové kancléřky demokratickou cestou? Jistou možnost vidím v „pohnání“ spolkové kancléřky před Mezinárodní soudní tribunál v Haagu.

Neznám sice trestní ani mezinárodní právo, neznám ani pravomoci tohoto soudního dvora, ale mám vážné podezření, že se kancléřka svým jednáním dopouští něčeho velice špatného.

Velezrady, přípravy masakru německého obyvatelstva, ale i obyvatelstva dalších evropských zemí, spolupráce s cizí mocností za účelem poškození vlastní země? Nevím?

Ale jedno vím jistě. Určitě by se našla řada právníků, specialistů na mezinárodní právo, kteří by byli schopni jednání Merkelové správně právně pojmenovat a vypracovat obžalobu.  

A nebo snad psychiatrů?

V každém případě by se musela naše vláda i parlament „vzmužit“ a začít urychleně a rozhodně jednat.

Domnívám se totiž, že bychom neměli připustit, aby Německo, za přispění Francie a některých dalších zemí pod hlavičkou lživých proklamací o výhodách multikulturního bruselského superstrátu, přivedlo Evropu opět ke krvavé řeži s miliony mrtvých a strádajících lidí!

ZL


to top