Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU

Názory čitateľov

Každý z týchto listov sa dá samostatne zverejniť na internete (prostredníctvom jeho adresy, ktorú získate kliknutím na jeho nadpis, alebo použitím tlačidla „Poslať e-mailom“).

Ak nechcete, aby mohli Váš list čítať aj ostatní, prosíme – výslovne to vo svojom liste uveďte. Rovnako ako v prípade, že nechcete zverejniť svoje meno, napíšte značku, pod ktorou ho v rubrike Názory čitateľov máme uviesť. Titulky, ktoré uvádzajú jednotlivé listy, sú redakčné. Prípadné odpovede členov redakcie sú vyznačené tučným písmom.

Smrť ve veži

Dobrý deň,

prečítala som si knihu Smrť ve veži a musím konštatovať, že je to veľmi zaujímavé čítanie. Už ju číta celá rodina.

Je fakt obdivuhodné ako ste dokázali pospájať udalosti a nájsť v nich logickú súvislosť. Po prečítaní tejto knihy človek vníma inak realitu, ktorú nám sáčkuje mainstream. Až teraz som si všimla ako sme manipulovaní - začínajúc malými deťmi - viď rozprávka Doktorka Doky - na CTDart - doktorka a celá rodina sú černosi, následuje Pán hračička - a jeho farebné deti - pekne poskladané od belocha, mulata až po černocha, už nebudem ani komentovať smajlíkov, ktorých je teraz možné poslať aj v rôznych odtieňoch farby pokožky - a to je len zlomok toho čo sa tu deje.

Vašu knihu by mali čítať všetci a mala by byť aj v školách ako povinné čítanie, lenže to by sme museli asi žiť na inej planéte.

Ešte raz vrelá vďaka za pútavé čítanie. Prajem Vám, aby ste ešte napísali veľa kníh a najma veľa čitateľov!!!

Vaša obdivovateľka Katka z Košíc

Nastane čas antikrista

Dobrý den pane Hájku,

přečetla jsem si na Vašich stránkách velmi aktuální článek od M. Adamse.

V souvislosti s tímto jsem si dovolila napsat Vám následující. Globální politická situace se najednou kardinálně pro mnohé změnila. Kosmopolitní liberálové utrpěli všude porážku. Jejich lídři – strůjci osudů se najednou stali pustými figurkami, zbavení ducha, síly, schopní jen na prázdná slova. 
Domnívám se však, že my - věřící lidé, přidržující se tradičních křesťanských hodnot, pociťujeme, že je ještě brzy na radovánky. Liberálové z politiky odcházejí, ale zůstává po nich strašný odkaz – amorální masová kultura a umění, primitivní sdělovací prostředky včetně internetu z velké části naplněné obsahem, který mění lidi v primitivní bytosti ve všech smyslech. Z tohoto důvodu je tedy zatím předčasné doufat, že se naše bílá západní civilizace pozvedne k duchovně-mravním výšinám. 

Globální politická situace se nečekaně změnila a hlavní výsledek spočívá v odmítnutí přechodu ke světové tyranii za pomocí třetí světové války nebo celosvětové chaotizace. 

Nový plán globální politiky s velkou pravděpodobností tkví v dvojpolárním světě. Na jednom pólu budou stát USA s jejich satelity, na druhém Rusko, Čína, Indie a jejich spojenci. V obou pólech se bude kapitalismus s největší pravděpodobností transformovat na státní kapitalismus, v němž nebude místa pro oligarchii a vlastníky velkého kapitálu a kde budou občané striktně kontrolováni. Samozřejmě, všechno bude maskováno blahými úmysly – bezpečností občanů, kontrolou jejich zdraví, materiálním zabezpečením. Napětí, vojenská konfrontace mezi póly postupně zaniknou. Vzájemná konkurence mezi póly bude napomáhat fantastickým tempům v technickém rozvoji v oblasti robotizace, automatizace. Průmyslová výroba nebude prakticky vyžadovat lidskou práci. V průměrných tvůrčích profesích bude postupně člověk zaměněn umělým intelektem. Svět se sedmimílovými kroky posune k totalitární společnosti všeobecného materiálního dostatku, kde pracovat nebude povinností, a miliardy lidí budou osvobozeni od každodenní povinné práce. Peníze ztratí svou nynější funkci a nahradí je jakési body, které budou v dostatečném množství vydávány všem zachovávajícím loajalitu a že nepředstavují hrozbu systému. Globální kontrola nad každým člověkem, včetně čtení myšlenek, se stane všedností. Prakticky bude zlikvidován zločin, chuligánství a neadekvátní chování (recividisté, těžko vychovatelní a se sklony k byť nepatrnému nesouhlasu se systémem jednoduše zemřou náhlou smrtí - infarkt, mrtvice, atd.).

Kulturní prostor v obou pólech se bude postupně z hlediska obsahu srovnávat. Pod záminkou úplné lidské svobody v kultuře, v umění, bude dovoleno vše, budou zlegalizovány všemožné zvrácenosti. Smyslem života člověka se stane ničím neohraničená nekonečná zábava a požitky, včetně těch nejnižších. Budou servány všechny roušky z intimní sféry, veřejné orgie, které jen napadne zvrácená fantazie, se stanou běžným a vytouženým trávením volných chvil.

Všechny utopii a antiutopie (Orwell, Huxley, Zamjatin atd.) se nepotvrdí v části neschopnosti přežití totalitní společnosti, neboť genetické inženýrství, medicína, výchovná a vzdělávací technika dosáhnou neobyčejné úrovně, a tudíž žádná intelektuální degradace lidí nehrozí. Naopak, bude dosaženo nejvyšší úrovně vědecko-technického vzdělání mnohokrát překonávající současnou dobu. Postupně se setře veškerý rozdíl mezi oběma póly a sjednocení lidstva v jednotnou společnost se stane pouhou formalitou. Nastane čas k projevení se antikrista. Postupně lidský skot naplní Zemi...

Je samozřejmě možná i druhá varianta budoucnosti, kdy bude lidstvo moci vytvořit kulturu, veřejný prostor a systém vzdělávání zušlechťující člověka. Ale bohužel pravděpodobnost této varianty budoucnosti je zatím podstatně nižší, než ta, o které píši výše. Důvodem je praktická neexistence seriózních společenských sil, jejichž hlavním posláním je rozvoj mravního člověka a lidské společnosti. Hollywood, pistolo-postelová popkultura, vzdělání zbavené mravní výchovy, primitivní a zvrácený obsah internetu bez přestávky realizují svou temnou funkci - připravují masy lidí k tomu, aby za materiální blahobyt a prázdný život plný zábavy a požitků všichni dobrovolně odevzdaly své duše ďábelskému systému.

Perspektivy vypadají hrůzostrašně, ale my nemůžeme být jako pštrosy schovávající hlavy do písku. V míru všech našich možností je třeba otvírat lidem oči na tuto budoucí amorální totalitární společnost všeobecného materiálního dostatku. Především je třeba bojovat za mravní povznesení společnosti, protože jen tímto způsobem lze zbrzdit příchod antikrista.

Srdečně

Karpova

Úvahy o sestřelení letadla s Alexandrovci

Dobrý den redakce, 

23. 12. 2016 podepsal Obama zákon, který předpokládá dodávky přenosných protiletadlových komplexů syrské opozici.

25. 12. 2016 havaroval ruský Tupolev.

1. 1. 2017 McCain, jak píšete "záhadně navštívil" Gruzii.

Nemůžu si pomoci, ale působí to na mne dojmem, že USA dodaly džihádistům nějaký protiletadlový komplex typu Stinger a propašovali ho z území Gruzie na území Abcházie do blízkosti hranic s RF a letiště v Adleru, kde se jim podařilo sestřelit ruský Tupolev. Američané si tak na den, kdy se v USA obdarovávají u vánočních stromků, nadělili takovéto velkolepé překažení ruských oslav vítězství v Aleppu a Mccain o pár dní později navštíví na děkovné návštěvě americkou vojenskou základnu v Gruzii.

Jak vím od svých známých, na hranici mezi RF a Abcházií bývají dlouhé fronty při odbavení. Přeci jen je z toho cítit, že v Abcházii nefunguje taková ostraha hranic jako v RF a že Abcházie přeci jen není RF. Patrně není takový problém dostat své lidi z Gruzie do Abcházie i vzhledem k tomu, že Abcházie byla ještě nedávno formálně územím Gruzie.  Americká základna v Gruzii je skvělým zázemím k takovéto akci.

Protiletadlové systémy typu Stinger mají omezené možnosti výškového dostupu a dálkového dosahu. Veřejné údaje činí 4800 metrů výškového dostupu a 8000 m dálkového dosahu, nehledě na možné upravené a vylepšené dosud utajované modifikace. Horský terén může tyto parametry o něco vylepšit. Díky těmto charakteristikám bývají používány teroristy v blízkosti letišť.

I veřejně udávané parametry umožňují zasáhnout startující letadlo z území Abcházie. Dokonce skvěle sedí na vzdálenosti komplikací ruského Tupolevu. Pokud jsou mé informace správné, byl zasažen levý motor, což by celou teorii jen potvrzovalo. Zrovna tak by to vysvětlovalo nález motoru Tupolevu 3 km od ostatních částí letadla, neboť rakety Stinger se sami navádějí na tepelnou stopu motorů letadel či helikoptér. 

Obamův zákon a patrně nějaký Čečenec mohly sloužit jako krytí pro případný nezdar akce a dopadení útočníka.

Zatím jsem se s takovouto variantou událostí katastrofy nikde nesetkal. Pokud máte možnost dát tuto verzi k rozpracovaní nějakému fundovanému odborníku, tak vás prosím o její předání. 

S pozdravem Martin Štrajbl

Zločin na „vlastních“ obyvatelích?

Každý soudný člověk, který alespoň povšechně sleduje dění za hranicemi naší republiky, si snad nemohl myslet, že teroristické útoky džihádistů (odvozeno od slova džihád – ve smyslu svaté války proti nevěřícím, tj. nemuslimům) ve světě i v Evropě již ustaly.

Při současném stavu migrační krize bylo jen otázkou času, kdy přijde další vražedný úder. Kdy se někde odpálí sebevrah, vybuchne nástražný systém nebo nákladní auto v plné rychlosti najede do shluku lidí.

Sváteční doba, kdy se statisíce věřících i nevěřících Evropanů těší na oslavu zrození Ježíše, nebo prostě „jen“ na Vánoce a shromažďují se na veřejných prostranstvích adventních trhů, si o další „průšvih“ přímo „koledovala“.

Naše města snad ještě zatím nejsou bezprostředně ohrožena, já osobně jsem považoval za nejpravděpodobnější místa potenciálních útoků Berlín a hned za ním Vídeň.

A se svými obavami jsem nebyl sám.

Tajné služby Spojených států, ale i evropských zemí prakticky již nepřetržitě varují před nebezpečím teroristických útoků, zejména pak při pořádání velkých sportovních akcí nebo právě v čase adventním, především na tržištích.

Jisté je, že kancléřka Merkelová pondělní vražedný útok v Berlíně sama nespáchala. Jisté je i to, že si atentát ani neobjednala a ani ho přímo neiniciovala.

Jisté ale také je, že to byla právě kancléřka Merkelová, která svými nezodpovědnými prohlášeními otevřela migrantům bránu do Evropy. A při vědomí této skutečnosti je jen těžko uvěřitelné, že po pondělním masakru v Berlíně tato dáma prohlásila:

„Milióny lidí včetně mne se ptají, jak je možné, že na vánočních trzích, které jsou oslavou života, dojde k vraždě? Na tuhle otázku odpověď nemám.”

Je vůbec možné, že by kancléřka Merkelová, „vůdkyně“ jedné z nejsilnějších ekonomik Evropy a světa byla takto naivní, hloupá, nebo dokonce nesvéprávná?

Může takováto osoba být v čele země, která již více než sto let hýbe dějinami Evropy?

Pokud by nebezpečí hrozilo jen občanům Německé spolkové republiky, mohli bychom říct, že je to jejich věc, že je to vnitřní záležitost Německa. Vždyť kancléřku si v demokratických volbách prakticky vybrali oni sami.

Mohli bychom říct, ať to, zda výroky typu:

Musíme vycházet z toho, že se skutečně jednalo o teroristický útok. Pokud se ukáže, že to udělal člověk, který v Německu požádal o azyl a o ochranu, bude to hrozné, bude to útok proti občanům Německa, proti občanům, kteří pomáhají uprchlíkům. Nesmíme se ale nechat zastrašit,

 „Nesmíme připustit, abychom se kvůli strachu přestali scházet na vánočních trzích.“

kancléřky Merkelové,

nebo

 „Nenávist pachatelů nepovede k naší nenávisti. Nerozdělí nás.” “Naše soudržnost nezeslábne. Bude silnější, když budeme napadeni,” dodal.

„Ale víme, že tento útok byl stejně jako ty předchozí namířen proti nám všem. Mířil do našeho středu, na náš způsob života,” uvedl dále prezident.

„Jsme teď otřeseni, ale tyto skutky neotřesou naším přesvědčením. Stojíme na pevném základě a stojíme společně – v Německu, v Evropě a všude tam, kde lidé žijí a kde chtějí žít svobodně,”

 spolkového prezidenta Gaucka,

nebo

„Nesmíme si nechat zničit náš svobodomyslný život. Platí to i pro silvestrovské oslavy," „Musíme dávat pozor jeden na druhého," 

 německého ministra vnitra Thomase de Maiziére.

jsou v souladu se zájmy německého lidu, nebo naopak ve svém důsledku ohrožují jeho bezpečnost, zdraví a životy, a jsou tedy v rozporu s ústavním pořádkem Spolkové republiky, posoudí německý Ústavní soud.

Ale nezodpovědné jednání  vrcholných německých představitelů v čele se spolkovou kancléřkou, představitelů dominantní členské země Evropské unie, které negativně dopadá na celou Evropu a které už teď má tragické následky pro celou křesťanskou civilizaci, není jen vnitřní záležitost Německa.

To už se bezprostředně týká i nás, občanů České republiky!

V této, pro Evropu, velmi vypjaté době, kdy jde doslova o naše další bytí či nebytí, vidím jen dvě možnosti řešení nastalé situace.

Zaprvé. Situaci řešit v rámci struktur Evropské unie. Vláda by musel v Bruselu rozhodně odmítnout kvóty pro přerozdělování migrantů a vyžadovat, aby státy na hranicích schengenského prostoru nekompromisně postupovali dle dohodnutých pravidel o přijímání uprchlíků. To je ale představa pouze iluzorní, děje se pravý opak. Kvóty byly některým členským státům v podstatě vnuceny a „strážci“ schengenského prostoru migranty „zachraňují“ a propouštějí je dál do Evropy, místo toho, aby je posílali nazpět. Sice už jsme ve fázi, kdy Evropou „bloudí“ desetitisíce lidí bez dokladů a bez kontroly, ale pořád by to ještě význam mělo.

Ale vzhledem k tomu, že lídři Evropské unie dělají všechno proto, aby řešení „zaprvé“ nešlo, jeví se jako jedině možné řešení zadruhé.

Vypovědět členství v Evropské unii, která nedodržuje ani vlastní pravidla.

Bránit nelegálnímu vstupu do republiky vlastními silami vybudováním plotů na hranicích a masivním nasazením silových složek k jejich ochraně.

To by ale bylo samo o sobě málo. Je potřeba především zamezit masové migraci. A to bez razantního personálního zásahu do obsazení postů vládnoucích evropských elit nepůjde.

Ale čekat na to, jak dopadnou v Německu a ve Francii v roce 2017 volby?

To už by také mohlo být pozdě!

Ale jak „odstranit“ Merkelovou z postu spolkové kancléřky demokratickou cestou? Jistou možnost vidím v „pohnání“ spolkové kancléřky před Mezinárodní soudní tribunál v Haagu.

Neznám sice trestní ani mezinárodní právo, neznám ani pravomoci tohoto soudního dvora, ale mám vážné podezření, že se kancléřka svým jednáním dopouští něčeho velice špatného.

Velezrady, přípravy masakru německého obyvatelstva, ale i obyvatelstva dalších evropských zemí, spolupráce s cizí mocností za účelem poškození vlastní země? Nevím?

Ale jedno vím jistě. Určitě by se našla řada právníků, specialistů na mezinárodní právo, kteří by byli schopni jednání Merkelové správně právně pojmenovat a vypracovat obžalobu.  

A nebo snad psychiatrů?

V každém případě by se musela naše vláda i parlament „vzmužit“ a začít urychleně a rozhodně jednat.

Domnívám se totiž, že bychom neměli připustit, aby Německo, za přispění Francie a některých dalších zemí pod hlavičkou lživých proklamací o výhodách multikulturního bruselského superstrátu, přivedlo Evropu opět ke krvavé řeži s miliony mrtvých a strádajících lidí!

ZL

Smrt ve veži je možné objendať aj na Slovensku

Dobrý deň,

chcel by som Vás len informovať že knihu Smrt ve veži je možné objendať aj vo knižnom veľkoobchode pemic. nižšie uvádzam aj link. táto spoločnosť je aj v Čechách. Ale slovenská pobočka túto knihu má. samozrejme ak by boli záujemcovia z Trnavy a blízkeho okolia je možné si túto knihu kúpiť aj kníhkupectve Dobrá kniha. Tých kníh tam nie je veľa ale v prípade zvýšeného záujmu sa dajú doobjednať. Verím že Vám táto infomrácia pomôže k ďalšiemu rozširovaniu knihy

http://www.pemic.sk/smrt-ve-vezi/d-146691/

P.S. Chystá sa pán Hájek aj na autogramiádu na Slovensko ?

S pozdravom

Michal Drgoň

 

Vážený pane Drgoni,

děkujeme za informaci. Pošleme ji dále. Těší nás znatelný zájem o knihu ze Slovenska, ale i z dalších zemí, kde se pohybují Češi a Slováci.

Autogramiáda na Slovensku určitě nějaká bude, v současné době je to ve stádiu jednání. Budeme informovat na Facebooku (možná i v nějakém článku na PP) a pošleme Vám mail.

Za redakci Protiproudu zdraví Ivan Poledník

1 2 3 4 5 ... 34
to top