Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU

Kto je Petr Hájek?

Spisovateľ, publicista, zakladateľ a prvý šéfredaktor časopisu Reflex, v uplynulých desiatich rokoch – do 28. februára 2013 – štátny úradník: vicekancelár prezidenta Václava Klausa a jeden z jeho najbližších spolupracovníkov a poradcov. V novom Inštitúte Václava Klausa vedie sekciu pre humanitné a mediálne štúdiá. Vytvorením „kontrarevolučného časopisu Protiprúd“ sa vracia do mediálnej praxe.

Petr Hájek

„Vyštudoval som pražskú FAMU (1973 – 1978), do roku 1989 som sa živil ako reportér spoločenského týždenníka Květy. Až dodnes som nikdy nebol v žiadnej politickej strane – predovšetkým preto, že ako človek s celoživotným záujmom o vzťah politiky a médií som si chcel udržať patričný odstup od reality.

V priebehu sedemdesiatych a osemdesiatych rokov som napísal niekoľko kníh – beletriu aj literatúru faktu. Kniha s Boleslavom Polívkom Přědběžný portrét (1989) dosiahla stotisícový náklad a bola pre mňa do prevratu posledná.

Písal som síce ďalej, ale s žiadnou knihou – išlo väčšinou o romány – som nevystúpil na verejnosť. Niektoré texty som nepovažoval za dobré, s inými som zažil podivnosti: Napríklad v lete 2001 som dopisoval román a priateľom z neho čítal ukážky. Kľúčová scéna, v ktorej dvaja čierni anjeli zmetú veže Svetového obchodného centra v New Yorku, čo sa stane signálom pre záverečnú bitku o svet, sa stala bezpredmetnou 11. septembra. Kto by uveril, že som to napísal o niekoľko mesiacov skôr – a hlavne, koho by zaujímala fikcia v konfrontácii s realitou? Dodnes mám ten text v zásuvke. A ani sa nedivím, že si niektorí na moju adresu ťukajú po čele a myslia si, že som blázon.

K publikovaniu som sa teda vrátil až knihou Smrt ve středu (2009) a Smrt v samatu (2012). Obe vzbudili značnú pozornosť, boli spolu so mnou mediálne škandalizované, ale napriek tomu bol ich čitateľský ohlas aj náklad mimoriadny. V svojom žánri sa stali na niekoľko mesiacov najpredávanejšími knihami na českom trhu a ich ďalšie dotlače sa stále predávajú. Na záverečnom diele zamýšľanej trilógie v súčasnosti pracujem.

Najdôležitejším poznatkom pre mňa bolo, že kľúčové otázky pokračujúcej straty ľudskej slobody, mediálnej manipulácie a mystifikácie, deštrukcie demokratického politického systému v Čechách aj v Európe a jeho nahradenia médiokraciou, teda vládou s médiami spojených nevolených elít, sú v centre pozornosti čoraz väčšieho počtu znepokojených občanov – v Čechách, v Európe aj v Spojených štátoch.

Stále väčší počet ľudí si začína uvedomovať podstatu nebezpečenstva, ktorému sme vystavení, aj metód, s ktorými moderní revolucionári pracujú: Vymazávanie historickej pamäti, kontinuity a duchovného zakotvenia trhá z našich mozgov aj sŕdc mediálnym rámusom POKROK, POKROK, POKROK! všetko individuálne a slobodné a smeruje k nastoleniu novej diktatúry.

Zjavne víťaziaca socialistická revolúcia v celom euro-americkom civilizačnom priestore má ako vždy v uplynulých viac ako dvoch storočiach globálne ciele. V moderných technológiách však získala dosiaľ nevídaného mocného spojenca na šírenie svojej ideológie a maskovanie skutočných zámerov: Mediálny mainstream vo všetkých jeho technických podobách, formách.

To bolo hlavným motívom na vytvorenie tohto skromného názorového časopisu – s ambíciou vytvoriť prípadne v budúcnosti nové mediálne aktivity, ktoré by priniesli aspoň nepatrnú protiváhu obrovskej sily protivníka. Ale o tom až neskôr, keď na to bude vhodný čas. Keď bude.“

Najčítanejšie články

reklama
reklama
reklama
reklama
to top