Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU
Strážni anjeli: Žiadna rozprávka pre deti, ale stála skutočnosť. Neúnavní sprievodcovia, statoční bojovníci aj tešitelia. Prosba je mocný impulz. Pozor na démonov!

Strážni anjeli: Žiadna rozprávka pre deti, ale stála skutočnosť. Neúnavní sprievodcovia, statoční bojovníci aj tešitelia. Prosba je mocný impulz. Pozor na démonov!

5. 2. 2017

vytlačiť článok

Ivan Poledník vysvetľuje, ako pôsobia svätí anjeli v našich životoch, a zdôrazňuje, že ich budeme v budúcnosti potrebovať ešte viac

Liberálne a modernistické kruhy v Cirkvi existenciu anjelov v podstate zamlčujú, prípadne im venujú len minimálnu pozornosť, pretože nezapadajú do plánu deštrukcie autentickej a konzistentnej viery vychádzajúcej z Písma a tradície. Toto zámerné aj neúmyselné opomínanie je však fatálnou chybou, a to obzvlášť v čase, keď anjelskú pomoc predovšetkým v duchovnom boji potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým.

Ivan Poledník

Anjelov oslavujeme ako prostredníkov medzi tajomným a všetko prevyšujúcim Bohom na jednej strane a ľudskými dejinami a ľudskými životmi na strane druhej. Vďaka anjelom môžeme vidieť a vnímať spásnu prítomnosť večného a nekonečného Boha medzi nami.

Traja archanjeli

Michal, jeden z troch anjelov, ktorí stoja pred Božím trónom, je v Zjavení svätého Jána opisovaný ako veliteľ víťazných nebeských vojsk v bitke proti satanovi a jeho silám. Boh ho poslal, aby vypudil Lucifera, ktorý viedol vzburu medzi anjelmi.

Archanjel Gabriel sa v Písme objavuje štyrikrát, zakaždým v úlohe Božieho posla. Aj preto sa stal patrónom diplomatov, ktorí sú rovnako ako on nositeľmi posolstva.

Svätý Rafael, ukazovateľ Božej lásky, poráža ducha nečistoty, nehanebnosti a pôžitkárstva. Pomáha nám, aby sme pod dohľadom Nepoškvrnenej a s jej pomocou boli čistí na tele aj na duši a zabíjali hriech smilstva. Svätý Rafael je anjelom lásky, posily, zdravia a správnej voľby.

Archanjel Michal

Čítajte TU: Archanjel Michal: Náš najmocnejší ochranca. Príbeh pýchy a vzbury. Posledná nádej na záchranu? Satan zvrhnutý z nebies. Slávne zjavenie nad troskami Rímskej ríše. Rozum, sila a pravda

Naši strážni anjeli

Dnešné ľudské povedomie má však o strážnych anjeloch veľmi skreslený obraz. Veľakrát o nich hovoria viac neveriaci ako veriaci, ktorých podvedomie, určité najvnútornejšie presvedčenie o ich existencii, vypláva často na povrch až vo chvíli, keď chcú prikrášliť svoje rozprávanie niečím veľmi symbolickým, čo niekedy hraničí až s posmeškom.

Často sa tiež stáva, že sa ľudia dívajú na strážnych anjelov iba ako na bytosti, ktoré pre nás majú získavať určité výhody a ochraňovať nás v krajne nebezpečných situáciách, kedy nám hrozí nejaká fyzická ujma. To však nie je ani zďaleka ich jediná rola. Sú tu aj preto, aby nám pomohli v duchovných ťažkostiach. Skrze ich pôsobenie nás na každom kroku sprevádza Boh, napomáha nám v našom ustavičnom boji – ak Jeho pomoc neodmietame –, a tak nám pomáha napĺňať aj naše povolanie, úlohu, ktorú máme v tomto svete.

Rolou strážnych anjelov nie je len ochraňovať jednotlivých ľudí, ale aj inštitúcie, mestá a národy. Samotná Cirkev má takisto svojho strážneho anjela – práve svätého archanjela Michala. Existujú aj anjeli, ktorí strážia celé skupiny ľudí, rodiny a spoločnosti. Anjeli skrátka strážia všetko, čo na svete existuje. A tak udržujú celý hmotný vesmír, v ktorom vykonávajú Božie inštrukcie.

Nemôžeme žiť bez anjelov

Bez anjelov by sme nezvládli uskutočniť žiadnu z našich úloh, žiadnu z našich činností. Postoj človeka, ktorý si myslí, že je dostatočne schopný, inteligentný, obozretný a kreatívny, je nesprávny. Každý z nás je schopný sa o seba postarať tak dlho, kým od nás Boh drží ďalej všetky neprekonateľné prekážky – prostredníctvom anjelov. Skutočnosť, že máme každý svojho osobného anjela strážneho, je dôkazom toho, že Božiu pomoc potrebujeme ustavične, v každom okamihu a vo všetkom, čo robíme.

Boh, ako je známe, stvoril anjelov ako neporovnateľne lepšie a dokonalejšie bytosti než sú ľudia. Sú to duchovné bytosti obdarené najjasnozrivejšou inteligenciou a neobyčajnou silou.

Je tiež známe, že časť anjelov sa proti Bohu vzbúrila – boli zvrhnutí z nebies. Aj napriek svojej vnútornej hlbokej a nenapraviteľnej skazenosti si však niektoré svoje vlastnosti ponechali, a preto sú – v podobe démonov – takí nebezpeční pre človeka, ktorý by sa im bez Božej pomoci nedokázal ubrániť.

Ruky

Čítajte TU: Satanova ofenzíva: Hlavný trik spočíva v tom, že nás chce presvedčiť o svojej neexistencii. Jeho dielom je aj globálne šírenie islamu. Hodina úspechu: Verejná oslava diabla a hriechu

Chybné zobrazenia

Paradoxné je, že dnes sú tieto diabolské bytosti zobrazované takmer hrdinsky, takže mnohokrát sa stane, že ľudia si k nim vytvoria vzťah v podobe úcty alebo fascinácie. Na rovnakej vlne sa napokon vezie aj súčasná popkultúra. Démon je vnímaný ako mocný, neporaziteľný, šikovný, taktizujúci, plný ľsti, schopný okúzliť či zmiasť kohokoľvek.

Obvyklým zobrazeniam dobrých anjelov potom v porovnaní s týmto poňatím chýba potrebná rovnováha. Zdôrazňovaním ich čistoty sa vytráca ich nemenej ohromná inteligencia, sila a majestátnosť. Pôsobia dojmom slabých, mäkkých až prihlúplych stvorení bez odvahy a obratnosti.

Sentimentálna predstava o strážnych anjeloch preto často vyzerá tak, že ide o akúsi jemnú zženštilú bytosť, ktorá ochraňuje malé deti. Táto predstava je často v súlade s presladenými svätými obrázkami predstavujúcimi anjela, ktorý pomáha deťom prejsť po poškodenej lávke cez potok. Tieto zobrazenia majú svoj význam – avšak práve len pre deti. Ale u dospelých táto rozcítenosť skresľuje predstavu skutočnej podoby anjela – mocného bojovníka.

Duchovná rola

Anjeli sú tu však aj pre potreby našej duše. Pomáhajú nám prekonať duševné a duchovné ťažkosti. Už len samotná viera a vedomie blízkosti strážneho anjela vo chvíli, keď prežívame nejakú bolesť, nám pomáha sa s ňou vyrovnať. Aj keď ho obvykle nevidíme a nepočujeme, môžeme mať istotu, že je priamo vedľa nás, neopúšťa nás ani na sekundu. Čaká na okamih, keď o jeho pomoc budeme stáť, keď neodmietneme Boha, ktorého je on nástrojom. Isteže pôsobí aj v momentoch, keď ho o to nežiadame alebo ho požiadať nestihneme. Prosba je však oveľa účinnejšia.

Ľudská samota je teda len dekadentná ilúzia. Človek nie je nikdy sám. Toto vedomie je kľúčové pre náš duchovný život, pretože si vďaka nemu uvedomíme aj sústavnú prítomnosť Boha, Jeho lásku a starostlivosť o každého z nás. Z toho pramení mohutné uspokojenie a pocit istoty, s ktorým Bohu oddaný človek s istotou kráča v ústrety výzvam a nebezpečenstvám.

Okrem toho všetkého je náš anjel aj orodovníkom, zástancom a prostredníkom. Neustále sa za nás modlí.

Preto by sme mali skutočne neustále obracať myseľ k nášmu anjelovi strážnemu, ďakovať mu za toto všetko a súčasne ho neustále prosiť a žiadať o ďalšiu pomoc. Čím užšie budeme týmto spôsobom s anjelom komunikovať, tým lepšie plody prinesie naša „spolupráca“.

Podporte PP


Tagy článku

Odporúčame

Zázrak v Portugalsku: Rytier v podobe úradníka. Krajina pod ochranou Panny Márie. Vráti sa éra veľkých silných osobností? Nekompromisný katolícky vodca je dodnes populárny

Zázrak v Portugalsku: Rytier v podobe úradníka. Krajina pod ochranou Panny Márie. Vráti...

Sedem posledných slov Krista: slávne, ale napriek tomu neznáme. Krik a kliatby z hlbokej priepasti. Aký vzdialený je rozhodujúci okamih? Človek zahrnutý láskou a nádejou. Démoni škodia pri každej príležitosti. Je na nás, komu pritakáme

Sedem posledných slov Krista: slávne, ale napriek tomu neznáme. Krik a kliatby z hlbokej...

to top