Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU
2017: Osudové výročie krvavých dejín. Prežije naša civilizácia? Nepoučiteľní králi, preláti aj obyčajní smrteľníci. Prostriedok na obranu a zmiernenie trestov. Jediná istota: Nepoškvrnené srdce nakoniec zvíťazí

2017: Osudové výročie krvavých dejín. Prežije naša civilizácia? Nepoučiteľní králi, preláti aj obyčajní smrteľníci. Prostriedok na obranu a zmiernenie trestov. Jediná istota: Nepoškvrnené srdce nakoniec zvíťazí

15. 1. 2017

vytlačiť článok

Ivan Poledník vysvetľuje, čo je na roku, do ktorého sme práve vstúpili, vôbec najzávažnejšie, a prináša text talianskej autorky, ktorý nabáda na nasledovanie výziev Matky Božej

Vstúpili sme do možno kľúčového roku dejín. Už veľakrát sa potvrdilo, že sedemnástka je v dejinách Európy aj ostatného sveta osudová. V roku 1517 vstúpil na scénu Martin Luther, ktorý naštartoval civilný aj duchovný rozvrat nášho sveta. Práve tento okamih je kľúčový pre množstvo zhubných ideológií, ktoré sa v spojení s reálnou politickou mocou stali hrobom pre desiatky miliónov ľudí a nevýslovnou bolesťou pre ešte viac duší, ktoré trpia na večnosti.

Ivan Poledník

Vzbura proti Bohu, kríza európskeho vedomia – čiže konvergencia takmer všetkých ideí – viedli svet do revolúcií a vojen a ovládli moderné myslenie aj u významnej časti kléru svojimi projektmi Nového svetového poriadku, ktorý pošliapal tradičné kresťanské hodnoty a pravidlá.

V roku 1717 bola v Londýne oficiálne založená prvá slobodomurárska lóža, čím došlo k položeniu základov pre nasledujúci tragický zlom – Francúzsku revolúciu. Ďalším takýmto dátumom je rok 1917, kedy prebehla pre zmenu boľševická revolúcia, završujúca proces započatý minulými sedemnástkami. Línia medzi nimi je priama a zákonitá, aj keď si to vždy neuvedomujeme.

Varovanie z Francúzska

Keď v XVII. storočí stálo Francúzsko zoči-voči toľkým hroziacim nebezpečenstvám (ktoré sa potom naplnili v XVIII. storočí), prišla Božia prozreteľnosť na pomoc nadprirodzenými znameniami. Jedným z nich bola naliehavá žiadosť tlmočená Ľudovítovi XIV. (opakovaná neskôr aj Ľudovítovi XV.), aby zasvätil Francúzsko božskému srdcu. Duchovná slepota spôsobila, že kráľ na túto výzvu nedbal a presne za sto rokov jeho dynastiu a krajinu zničilo pre nás už nepredstaviteľné revolučné besnenie. Žiadosť spolu s formulou kráľovského pomazania šepkal Ľudovít XVI. až vo chvíli svojej popravy.

A práve tento rok uplynie 100 rokov od ďalšej naliehavej a nevypočutej výzvy. V roku 1917 totiž okrem krvavých bojov Veľkej vojny a spomínanej boľševickej revolúcie v Rusku prebehla ešte jedna dosť zásadná udalosť: zjavenie Panny Márie v portugalskej Fatime. Panna Mária vtedy okrem iných nesmierne závažných posolstiev vrátane predpovede prepuknutia II. svetovej vojny žiadala zasvätenie Ruska svojmu Nepoškvrnenému srdcu. Dôvodom bola skutočnosť, že svet dvadsiateho storočia nevyhnutne potreboval toto univerzálne vyznanie viery ako dôkaz jej trvalej existencie. My sme však nezmýšľali rovnako ako ona a prepadli sme obavám, že zasvätenie vyprovokuje ruskú odvetu. Toto zasvätenie bolo dôležité. Malo znamenať zlomenie satanovej moci nad týmto svetom.

Mária

Čítajte TU: Šok z prelomu tisícročia: Posolstvo z Fatimy vraj patrí minulosti. Polozbúrané mesto a umierajúci „biskup v bielom“. Rozpory sa kopia. Kto cenzuruje výroky Panny Márie a prečo?

No nedošlo k nemu. Prišiel komunizmus, nacizmus, potom aj najväčšie dejinné zlyhanie Cirkvi a mnoho iných katastrof. Na začiatku ďalšieho roka so sedemnástkou čelíme hneď niekoľkým novým. Mária nám pred sto rokmi ponúkla mimoriadnu pomoc a ochranu – pretože sa ovocie diela spásy ocitlo v mimoriadnom ohrození a nebezpečenstve.

Márii išlo o záchranu viery, jediného reálneho prepojenia medzi nebom a zemou, viery, ktorá sa v dôsledku dlhodobých podlých útokov nepriateľa ocitla v situácii vážneho ohrozenia. Spolu s vierou je v stávke aj základná otázka našej existencie, pre ktorú sme boli stvorení: ide o večný život alebo večnú záhubu ľudského pokolenia.

Existuje ešte cesta k záchrane? Nepochybne. Bude síce mimoriadne tŕnistá, ale súčasne máme k dispozícii veľa prostriedkov, ktoré nám účinne pomôžu nástrahy prekonávať. Jedným z nich je pobožnosť prvých sobôt v mesiaci, ako o nej píše talianska dopisovateľka Corrispondenza Romana:

Magdalena della Somagliová: Návrat k prvým sobotám

Pre ctiteľov Panny Márie neexistuje lepší spôsob, ako začať tento rok, než obnoviť pobožnosť prvých sobôt v mesiaci, ktorú svätá Panna odporúčala už od prvého zjavenia v Cova da Iria. 13. mája 1917 žiadala deti o každodennú modlitbu svätého ruženca. Pri zjavení 13. júna povedala Panna Mária Lucii, že Ježiš chce zaviesť vo svete úctu k jej Nepoškvrnenému srdcu. Kto ju príjme, tomu sľubuje spásu a všetky tieto duše budú milované Bohom ako kvety, ktoré prinášam, aby ozdobili jeho trón. Po týchto slovách si sestra Lucia všimla, že v dlani pravej ruky drží srdce ovinuté tŕním, ktoré sa javilo ako zabodnuté. Pochopila, že to bolo Nepoškvrnené srdce Panny Márie potupené hriechmi ľudstva, ktoré si žiadajú nápravu.

Pri treťom zjavení 13. júla ukázala Panna Mária deťom peklo a vyjavila strašný trest, ktorý stihne ľudstvo, ak sa neobráti: Aby som tomu zabránila, budem žiadať zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému srdcu a zmierlivé prijímanie na prvé soboty. Modlite sa, modlite sa často, lebo mnoho duší prichádza do pekla, pretože sa za nich nikto neobetuje.

V šiestom a poslednom zjavení 13. októbra 1917 sa zjavila Panna Mária so škapuliarom z hory Karmel. Svätá Panna chcela, aby všetci nosili škapuliar, ktorý je znamením zasvätenia Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Zjavenia Panny Márie sestre Lucii pokračovali aj po roku 1917 a potvrdzovali predchádzajúce zjavenia. 10. decembra 1925 sa zjavila Panna Mária po boku dieťaťa Ježiša na žiariacom oblaku v jej cele v Pontevedra. Mária položila jednu ruku Lucii na rameno a v druhej držala srdce ovinuté tŕním.

V tej chvíli dieťa povedalo: Maj súcit so srdcom mojej najsvätejšej Matky ovinutým tŕním, ktoré ho ustavične zraňuje, pretože nie je nikto, kto by činil pokánie, aby tŕnie sňal. Svätá Panna potom dodala: Pozri, dcéra, moje srdce je ovinuté tŕním, ktorým ho nevďační ľudia prebodávajú rúhaním sa a nevďakom. Snaž sa ma potešiť aspoň ty a oznám, že sľubujem všetkým, ktorí sa počas piatich mesiacov v prvú sobotu vyspovedajú, prijmú sväté prijímanie, pomodlia sa ruženec a strávia 15 minúť pri rozjímaní o pätnástich tajomstvách ruženca, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami, ktoré potrebujú pre spásu.

Ježiš

Čítajte TU: Tajomná tretia časť predpovede: Proroctvo z Fatimy sa postupne napĺňa. Noc ožiarená neznámym svetlom. Ako vyzerajú duše v pekle? Čo sa nesmieme dozvedieť – a prečo?

Veľké zasľúbenia

Toto veľké zasľúbenie Nepoškvrneného srdca Panny Márie stojí po boku zasľúbenia Najsvätejšieho srdca Ježišovho rehoľníčke Margite Márii Alacoque na prvé piatky v mesiaci. Jeden spovedník požiadal Luciu, aby sa spýtala, prečo je prvých sobôt päť a nie napríklad sedem. V noci z 29. na 30. mája 1930 Mária odpovedala, že ide o odčinenie piatich druhov urážok a rúhaní sa proti Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie:

  • rúhanie sa proti Nepoškvrnenému počatiu;
  • rúhanie sa proti panenstvu Matky Božej;
  • rúhanie sa proti jej božskému materstvu a nesúhlas uznať ju za Matku ľudského pokolenia;
  • skutky tých, ktorí sa snažia verejne vštiepiť do sŕdc detí ľahostajnosť, pohŕdanie či dokonca nenávisť voči Nepoškvrnenej Matke;
  • skutky tých, ktorí profanujú obrazy najsvätejšej Panny.

A prečo ide práve o soboty? Tento deň je od nepamäti zasvätený Panne Márii. Podľa mnohých svätých teológov je sobota dňom absolútnej a pevnej viery Panny Márie. Zatiaľ čo samotní apoštoli pochybovali, Mária osvecovala svojou vierou temnoty umučenia. Svätá sobota bola dňom najväčšej bolesti pre stratu Ježiša, ale aj dňom nekonečnej dôvery v jeho víťazstvo.

Panna Mária stanovila podmienky pre tento triumf. Jedna závisí od pápeža a od zasvätenia Ruska Nepoškvrnenému srdcu, a to slávnostne za účasti všetkých biskupov sveta.

Druhou požiadavkou je rozšírenie pobožnosti prvých sobôt v mesiaci a je adresovaná všetkým veriacim. Uplynulo už takmer celé storočie, ale k splneniu podmienok stále nedošlo, pretože Rusko nebolo dosiaľ zasvätené a pobožnosť prvých sobôt upadá do zabudnutia. Aby sme sa vyhli trestu, ktorý hrozí celému svetu, alebo ho aspoň zmiernili, pripomíname všetkým jednotlivcom aj rodinám – a zvlášť kňazom a farnostiam – nevyhnutnosť modliť sa a plniť žiadosti Panny Márie z Fatimy.

Zdroj.

Podporte PP


Tagy článku

Odporúčame

Zázrak v Portugalsku: Rytier v podobe úradníka. Krajina pod ochranou Panny Márie. Vráti sa éra veľkých silných osobností? Nekompromisný katolícky vodca je dodnes populárny

Zázrak v Portugalsku: Rytier v podobe úradníka. Krajina pod ochranou Panny Márie. Vráti...

Sedem posledných slov Krista: slávne, ale napriek tomu neznáme. Krik a kliatby z hlbokej priepasti. Aký vzdialený je rozhodujúci okamih? Človek zahrnutý láskou a nádejou. Démoni škodia pri každej príležitosti. Je na nás, komu pritakáme

Sedem posledných slov Krista: slávne, ale napriek tomu neznáme. Krik a kliatby z hlbokej...

to top