Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU
Šok z prelomu tisícročia: Posolstvo z Fatimy vraj patrí minulosti. Polozbúrané mesto a umierajúci „biskup v bielom“. Rozpory sa kopia. Kto cenzuruje výroky Panny Márie a prečo?

Šok z prelomu tisícročia: Posolstvo z Fatimy vraj patrí minulosti. Polozbúrané mesto a umierajúci „biskup v bielom“. Rozpory sa kopia. Kto cenzuruje výroky Panny Márie a prečo?

9. 10. 2016

vytlačiť článok

Michal Semín sa znovu vracia k úvahám o tretej časti fatimského tajomstva a dokladá, prečo oficiálny text uverejnený v roku 2000 vyvoláva oveľa viac otázok, ako poskytuje odpovedí

V minulom pokračovaní nášho voľného seriálu o fatimskom tajomstve sme dospeli do okamihu, keď na tlačovej konferencii 26. júna 2000 arcibiskup Bertone poskytol rozochveným novinárom text zatiaľ nepublikovanej tretej časti tajomstva.

Michal Semín

Spolu s ňou Svätá stolica zverejnila dokument s názvom „Posolstvo z Fatimy“, ktorý autorizovali Bertone a jeho predstavený z Kongregácie pre náuku viery kardinál Joseph Ratzinger. V jeho úvode arcibiskup Bertone tvrdí, že mu sestra Lucia osobne potvrdila, že akt zasvätenia Ruska v roku 1984 plne zodpovedá požiadavkám Panny Márie. „Preto akákoľvek diskusia a každá ďalšia žiadosť nemajú opodstatnenie,“ zdôrazňuje.

Nevierohodný arcibiskup

Toto tvrdenie je však v priamom protiklade k výroku sestry Lucie z roku 1985, kedy v jednom zo svojich posledných rozhovorov pre médiá (neskôr boli všetky jej listy či rozhovory zverejňované už len so súhlasom Štátneho sekretariátu) na priamu otázku novinárov zo Sol de Fatima, či pápež splnil očakávania Panny Márie, odpovedala: „Nie. Na akte sa nezúčastnili všetci biskupi a o Rusku v ňom nebola ani zmienka.“ Vzhľadom na to, že tu proti sebe stoja autentický výrok sestry Lucie a svedectvo druhej osoby, je pochybnosť o pravdivosti Bertoneho tvrdenia rozhodne oprávnená.

Bertone ďalej píše: „Rozhodnutie Svätého Otca Jána Pavla II. zverejniť tretiu časť fatimského svedectva uzatvára etapu dejín poznamenanú ľudskými túžbami tragicky zviazanými s mocou a neprávosťou, ale preniknutú milosrdnou Božou láskou a starostlivou bdelosťou Ježišovej Matky a Matky cirkvi.“ Už z týchto slov sa dá vytušiť, čo budú ďalšie stránky dokumentu tvrdiť: všetky proroctvá, ktoré toto tajomstvo obsahuje, sa už vraj naplnili.

Schizofrénia?

Kardinál Ratzinger to hovorí ešte jednoznačnejšie: „Čo vo svojom celku (v troch častiach) znamená fatimské tajomstvo? Čo nám hovorí? Predovšetkým musíme povedať spolu s kardinálom Sodanom: ...udalosti, na ktoré sa tretia časť fatimského ,tajomstva‘ vzťahuje, sa už zdajú byť minulosťou. Tak, ako sú jednotlivé udalosti predstavené, už patria minulosti. Kto očakával vzrušujúce apokalyptické zjavenia o konci sveta alebo o smere dejín, bude sklamaný.“

Ale ako máme potom rozumieť Ratzingerovmu výroku, ktorý predniesol 10 rokov po zverejnení tajomstva, keď – už ako pápež Benedikt XVI. – Fatimu navštívil: „Ten, kto by si myslel, že prorocké poslanie Fatimy skončilo, by sa mýlil.“ Kto nám teda povedal pravdu – kardinál Ratzinger alebo pápež Benedikt XVI.?

Fatima

Čítajte TU: Tretia časť tajomstva z Fatimy je konečne vonku: Naozaj? Vyliate oceány a padajúci oheň. Japonská stopa. Pochybujúca cirkev a odpadnutie na jej vrchole

Dramatická vízia prenasledovanej cirkvi

Takže teraz sa pozrime na text zverejneného tajomstva:

„Píšem v poslušnosti k tebe, môj Bože, ktorý mi to prikazuješ skrze najdôstojnejšieho pána biskupa z Leirie a tvoju aj moju najsvätejšiu Matku.

Po dvoch častiach, ktoré som už vyložila, sme videli po ľavici našu Pani, trochu vyššie, anjela s ohnivým mečom v ľavej ruke; iskril a šľahali z neho plamene, ktoré, akoby mali zapáliť svet; avšak vyhasínali, len čo sa dotkli žiary, ktorá vychádzala z pravej ruky našej Pani smerom k nemu: anjel ukázal pravou rukou na zem a silným hlasom povedal: Pokánie! Pokánie! Pokánie!

V oslnivom svetle, ktorým je Boh, sme videli ,podobne, ako keď sa ľudia vidia v zrkadle, okolo ktorého prechádzajú‘, biskupa oblečeného v bielom. ,Vytušili sme, že je to Svätý Otec.‘ Ďalší rôzni biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky vystupovali na strmú horu, na vrchole ktorej bol veľký kríž z hrubých kmeňov ako z korkového duba s kôrou; skôr ako sem Svätý Otec dospel, prechádzal cez veľké polozbúrané mesto, rozochvený, s kolísavým krokom, skrúšený bolesťou a trýzňou sa modlil za duše mŕtvol, ktoré na ceste stretával; keď došiel na vrchol hory a padol na kolená pod veľkým krížom, zabila ho skupina vojakov, ktorí naňho vystrelili niekoľko rán z pušiek, niekoľko šípov; rovnako zomreli jeden po druhom ostatní biskupi, kňazi, rehoľníci, rehoľníčky a rôzne svetské osoby, muži aj ženy rôznych tried a postavenia. Pod dvoma ramenami kríža stáli dvaja anjeli, každý s krištáľovou nádobou v ruke, zbierali krv mučeníkov a ňou polievali duše, ktoré sa približovali k Bohu.“

Tejto vízii, ako ju na sklonku roku 1944 sestra Lucia zaznamenala, rozhodne nechýba dramatický náboj. Plamene, polozbúrané mesto, veľký počet mŕtvych vrátane kňazov a biskupov. Nakoniec umiera aj strelami zasiahnutý „biskup v bielom“.

Atentát

Výkladová línia, ktorú ponúka vatikánsky dokument, znie takto: ide o obraz prenasledovania cirkvi ateistickými režimami 20. storočia. A umierajúci „biskup oblečený v bielom“, ktorým by mohol byť samotný pápež, je údajne Ján Pavol II. zasiahnutý strelami tureckého atentátnika Aliho Agcu 13. mája 1981, teda v deň výročia prvého fatimského zjavenia.

Ak je zverejnený text autentický, prípadne už nie je nič, čo by ho dopĺňalo, potom sa pýtajme, čo bránilo Jánovi XXIII., aby ho v roku 1960 zverejnil? Nepriateľstvo ateistických režimov voči cirkvi bolo v tom čase predsa všetkým zrejmé a už vtedy padli desaťtisíce nimi zavraždených kresťanov.

A vízia umierajúceho pravdepodobného pápeža? Dajme tomu, že zverejnením práve tejto vízie nechcel koncilový pápež vyvolávať špekulácie o tom, či tým zavraždeným „biskupom v bielom“ bude on alebo niektorý z jeho nástupcov. Prečo však nedošlo k zverejneniu tretej časti fatimského tajomstva hneď po atentáte na Jána Pavla II., keď mal byť tým „biskupom oblečeným v bielom“ práve on? Možno vtedy prevážil rozumný názor, že na rozdiel od pápeža z vízie sestry Lucie bol Ján Pavol II. iba postrelený a tomuto zraneniu nepodľahol. Tak či onak, prečo bolo treba čakať ďalších takmer 20 rokov? Zvlášť, keď bola posledná časť tajomstva predmetom mnohých špekulácií, dezinformácií a svojvoľných výkladov.

Je tu však ešte oveľa viac otázok, na ktoré do dnešného dňa Svätá stolica neodpovedala.

Pápež František na surfe

Čítajte TU: Mýtus a realita pápeža Benedikta XVI. trvá: Chcel zachrániť cirkev pred modernistami? Prečo „zišiel z kríža“? Poznal celé tajomstvo z Fatimy. Revolucionár František bol pripravený už pred ním

Kde sú slová Panny Márie?

Prečo je tretia časť tajomstva zložená len zo slov sestry Lucie, keď prvé dve časti tajomstva vychádzajú z výrokov vyslovených Pannou Máriou? Zverejnený text je navyše v rozpore s tým, čo o „treťom tajomstve“ vieme z komuniké z 8. februára 1960, ktorým Svätá stolica oznámila, že obsah tretej časti tajomstva nezverejní. V tej sa výslovne hovorí o „slovách Panny Márie“.

Prečo zverejnený text neobsahuje slová „V Portugalsku zostane dogma viery zachovaná atď.“, keď tieto slová boli doteraz všeobecne považované za prechod medzi druhou a treťou časťou tajomstva? Zverejnený text ani nenadväzuje na text prvých dvoch častí tajomstva. Pasáž so slovami Panny Márie prechádza priamo k slovám sestry Lucie, ktoré opisujú víziu anjela s mečom.

Jeden alebo štyri?

Sestra Lucia vo svojich oficiálnych pamätiach píše, že text tretej časti tajomstva napísala na jediný list papiera.

Je tu aj svedectvo biskupa Venancia z Leirie, ktorý v roku 1983 prezradil, že bol v marci 1957 poverený, aby odovzdal obálku s textom nunciovi v Lisabone. Prosil biskupa da Silvu, aby si tajomstvo konečne prečítal a nechal urobiť jeho fotokópiu skôr, ako list pošle do Ríma. Da Silva to však odmietol, a tak si Venancio prezrel obálku aspoň proti svetlu. Zazrel v nej jediný list papiera, na ktorom bolo 24 alebo 25 zapísaných riadkov. Text uverejnený Svätou stolicou v roku 2000 je však napísaný na 62 riadkoch a 4 listoch papiera. Podľa toho sa zdá pravdepodobné, že text vložený sestrou Luciou do obálky nie je totožný s textom, ktorý Svätá stolica zverejnila. Prečo?

Rozporné svedectvá

Ak je tretia časť tajomstva vztiahnutá na pokus o zavraždenie pápeža, prečo písala sestra Lucia Jánovi Pavlovi II. v roku 1982 – teda rok po atentáte – list, v ktorom varuje, že ak sa svet neodvráti od cesty hriechu, bude posledná časť tajomstva v neďalekej budúcnosti naplnená? V tomto liste sa pritom sestra Lucia o atentáte na pápeža vôbec nezmieňuje.

Obsah zverejneného textu potom nezodpovedá ani tomu, čo o ňom predtým naznačili kardináli Ratzinger, Oddi či Ciappi (pozri predchádzajúci diel fatimského seriálu).

Cui bono?

Toto nie sú ani zďaleka všetky otázky, ktoré si kriticky uvažujúci ľudia pri premýšľaní nad záhadami okolo „tretieho fatimského tajomstva“ môžu klásť. Už tento výpočet však stačí na to, aby sme pojali oprávnené podozrenie, že Svätá stolica v roku 2000 nezverejnila všetko, čo sestra Lucia v súvislosti so zvereným posolstvom z nebies po sebe zanechala.

Ak je to tak, čo ich k tomu mohlo viesť? A kto z toho mohol mať prospech? Na tieto znepokojujúce otázky budeme hľadať odpovede v niektorom z budúcich zamyslení.

Podporte PP


Tagy článku

Odporúčame

Zázrak v Portugalsku: Rytier v podobe úradníka. Krajina pod ochranou Panny Márie. Vráti sa éra veľkých silných osobností? Nekompromisný katolícky vodca je dodnes populárny

Zázrak v Portugalsku: Rytier v podobe úradníka. Krajina pod ochranou Panny Márie. Vráti...

Sedem posledných slov Krista: slávne, ale napriek tomu neznáme. Krik a kliatby z hlbokej priepasti. Aký vzdialený je rozhodujúci okamih? Človek zahrnutý láskou a nádejou. Démoni škodia pri každej príležitosti. Je na nás, komu pritakáme

Sedem posledných slov Krista: slávne, ale napriek tomu neznáme. Krik a kliatby z hlbokej...

to top