Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU
Náhla smrť „fatimského kňaza“. Cirkevná šikana za vernosť Panne Márii. Sté výročie sa blíži: Sme už na hrane priepasti? Temná predpoveď rímskeho exorcistu

Náhla smrť „fatimského kňaza“. Cirkevná šikana za vernosť Panne Márii. Sté výročie sa blíži: Sme už na hrane priepasti? Temná predpoveď rímskeho exorcistu

11. 9. 2016

vytlačiť článok

Michal Semín spomína na zosnulého P. Nicholasa Grunera a pripomína jeho zásluhy na šírení autentického posolstva Panny Márie z Fatimy

MEMENTO MORI... Pamätaj, že zomrieš! Premýšľam o týchto slovách vždy, keď sa dozviem, že niekto náhle zomrel. V príkrom protiklade k dnešnej svetskej mentalite, pre ktorú je tou najlepšou možnou smrťou nečakaný skon počas spánku, si všetci skutoční kresťania želajú, aby im bol daný určitý čas na prípravu na stretnutie so svojím Stvoriteľom. Nie každému však Pán Boh taký čas dopraje. Tragické je to v prípadoch, keď bola vôľa nebožtíka vo vedomom a dobrovoľnom protiklade s vôľou Božou.

Michal Semín

Poznal som však osoby, v prípade ktorých chovám veľkú nádej, že aj v situácii úplne nečakaného skonu odišli na večnosť v Božej priazni. Medzi nich patrí aj „fatimský kňaz“ Nicholas Gruner, ktorý zomrel minulý rok vo svojej pracovni v kanadskom Ontáriu na náhle zlyhanie srdca. Mal necelých 73 rokov.

Vyslyšíme Pannu Máriu?

Boli sme dobrí priatelia. Pozýval ma na konferencie svojho Fatimského centra, bol mojím sprievodcom po Večnom meste, ktoré často navštevoval, rovnako ako v portugalskej Fatime a na iných miestach spätých s mariánskym zjavením, ktorému zasvätil svoj život. Jeho hlboká zbožnosť aj nesmierna pracovitosť sa zaslúžili o to, že apoštolát, ktorý od roku 1978 viedol, spojil státisíce duší z celého sveta, pre ktoré sa fatimské posolstvo Panny Márie stalo významnou súčasťou ich náboženského života.

O fatimskom posolstve sme už na Protiprúde niekoľkokrát písali. A môžem sľúbiť, že písať neprestaneme. Dôvodov je na to hneď niekoľko. Robíme to predovšetkým preto, že obsahuje výzvu na pokánie za hriechy, zvlášť za tie, ktoré sú pre moderný, od Božieho zákona odklonený svet, charakteristické: ateizmus, náboženská ľahostajnosť, mágia, potraty, útoky proti manželstvu a rodine, propagácia sodomie. Teda hriechy, na ktorých pravú povahu a dôsledky sa snažíme svojím malým dielom upozorňovať aj my.

Pápež František na surfe

Čítajte TU: Mýtus a realita pápeža Benedikta XVI. trvá: Chcel zachrániť cirkev pred modernistami? Prečo „zišiel z kríža“? Poznal celé tajomstvo z Fatimy. Revolucionár František bol pripravený už pred ním

Posolstvo z Fatimy hovorí, že ak nepríde z našej strany pokánie a z neho vychádzajúca náprava života, potom zakúsime, aké to je, keď sa Boh hnevá. Tento prorocký charakter fatimského posolstva mu dáva zvláštnu naliehavosť. Svet si ešte stále môže vybrať medzi spravodlivým pokojom vo svete, plynúcim z nasledovania Božej vôle, alebo katastrofálnymi udalosťami, ktoré povedú, ako Panna Mária predpovedá, k „zničeniu mnohých národov“. Záleží len na nás, aký údel si zvolíme. A kto pozná obsah fatimského posolstva, ten vie, že veľa času nám už nezostáva.

„Stratené“ tajomstvo je stále v archíve

Nejde tu len o všeobecne platnú výzvu na pokánie a vnútorné obrátenie sŕdc. Posolstvo kladie konkrétne požiadavky na jednotlivých veriacich (pravidelná modlitba svätého ruženca, úcta k Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a pod.), ale aj na samotného pápeža. Panna Mária ho prostredníctvom vizionárky Lucie vyzvala, aby spolu so všetkými biskupmi zasvätil Rusko Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Rusko – ktoré sa po roku 1917, kedy došlo k zjaveniu Panny Márie vo Fatime, stalo nástrojom šírenia mnohého zla – sa v dôsledku aktu zasvätenia obráti a stane sa požehnaním pre celý svet. Ale ak k tomuto slávnostnému zasväteniu Ruska včas nedôjde, privolá tým pápež na Cirkev a celý svet Božie tresty.

P. Nicholas Gruner

P. Gruner

Súčasťou fatimského posolstva je aj tajomstvo, ktoré Panna Mária zverila trom fatimským pastierikom. Sestra Lucia toto tajomstvo písomne zaznamenala a jeho neúplné znenie je verejne známe už dlhé desaťročia. Jeho záverečná časť – tzv. tretie fatimské tajomstvo – malo byť z príkazu Panny Márie zverejnené najneskôr v roku 1960. Z rozhodnutia pápeža Jána XXIII., ktorý v tom istom roku ohlásil zvolanie II. vatikánskeho koncilu, sa to však nestalo. Záujemcovia o fatimské tajomstvo čakali celých štyridsať rokov, než Svätá stolica vydala dokument, ktorý má byť tou dosiaľ nepublikovanou záverečnou časťou fatimského tajomstva. Dnes sa nebudeme venovať otázke, či je to naozaj tak, odpoveď na ňu si necháme na nejaký iný článok.

Kňaz nenávidený modernistami

Vráťme sa radšej k osobe P. Nicholasa Grunera. Oproti oficiálnej línii, podľa ktorej sa všetky predpovedané udalosti už naplnili a z fatimského posolstva zostáva aktuálna už len všeobecná výzva na pokánie, tvrdili on a ním vedené Fatimské centrum opak. Nedošlo vraj k riadnemu zasväteniu Ruska ani zverejneniu úplného textu tretej časti tajomstva. P. Gruner dôrazne upozorňoval, že kým sa to nestane, svet sa bude posúvať na okraj priepasti, z ktorej už pre značnú časť ľudstva nebude cesty späť. Usporadúval púte a konferencie, vydával časopis aj knihy, založil televíznu stanicu, organizoval petície adresované pápežom, bol v spojení so stovkami kňazov a desiatkami biskupov z celého sveta a predovšetkým – neprestával sa modliť a prinášať omšovú obeť s cieľom čo najväčšieho rozšírenia fatimského posolstva.


Dnešná cirkevná hierarchia, zasiahnutá ničivým vírusom koncilového modernizmu, si však nebezpečenstvo trestov za neuposlúchnutie výziev Panny Márie nepripúšťa. Nepopiera síce fatimské udalosti ako celok, ale k ich prorockej naliehavosti je úplne ľahostajná. Mnohí z nich považujú tzv. fatimské tajomstvo za výplod mysle síce zbožnej, no prostej a teologickými titulmi neoplývajúcej rehoľníčky. Je preto nemalý počet cirkevných hodnostárov, ktorí sa od zhruba polovice 80. rokov usilujú o to, aby bol fatimský apoštolát rozohnaný a P. Gruner umlčaný. Vyvolali intrigy, pomocou ktorých kládli úradníci vatikánskeho Štátneho sekretariátu či Kongregácie pre klérus fatimskému apoštolátu prekážky do cesty. Okrem iného tým, že šírili nepravdivú informáciu o tom, že P. Gruner bol suspendovaný. Šikana dospela až tak ďaleko, že v roku 1992 niekto P. Grunera pri prechádzke po Fatime fyzicky napadol. Nebyť priateľov, ktorí ho sprevádzali, mohol mu tento útok spôsobiť aj niečo oveľa horšie ako len niekoľko škrabancov a natrhnutú sutanu. Jeden z útočníkov neskôr dosvedčil, že konal na základe výzvy rektora fatimskej svätyne Mons. Luciana Guerru. O inom podobnom incidente som písal svojho času tu.

Katastrofa môže prísť kedykoľvek

Napriek všetkým pokusom o umlčanie jediného autentického fatimského apoštolátu – oficiálny Fatimský apoštolát, ktorý pôsobí aj v Českej republike, sa pridržiava oficiálnej vatikánskej línie – sa P. Grunerovi podarilo uchovať fatimské posolstvo v jeho celistvosti a odovzdať ho státisícom veriacich. Ani neočakávaná smrť tohto mimoriadneho kňaza nič nemení na tom, že aj naďalej bude posolstvo Panny Márie z Fatimy pre nás všetkých mimoriadne aktuálne. Od stého výročia zjavenia nás delí už len rok. Z okolností, ktorým sa budeme venovať budúcu nedeľu, sa dá vyvodiť, že ak pápež a vysoké cirkevné kruhy nevyslyšia výzvu Panny Márie do roku 2017, nečaká ani ich, ani nás vôbec nič príjemné.

V poslednom liste, ktorý som od neho dostal, P. Gruner okrem iného píše: „Vrátil som sa nedávno z Ríma, kde som sa zúčastnil na vymenovaní nových kardinálov. Stalo sa pritom niečo úplne nečakané, niečo, čo otriaslo mojou dušou. Hovoril som tu s P. G. Amorthom, zrejme najznámejším žijúcim exorcistom. Povedal mi, že do chvíle, než tresty, ktoré Panna Mária vo Fatime predpovedala, zmenia náš svet na nepoznanie, zostáva už len krátky čas. Ak okamžite nedôjde k zasväteniu Ruska práve tak, ako to Panna Mária požadovala, temné proroctvá z Fatimy sa môžu začať uskutočňovať v podstate kedykoľvek. Vezmime si slová P. Amortha k srdcu. Nastal čas, musíme okamžite konať!“

P. Nicholas Gruner už vie, či na slová P. Amortha dôjde alebo nie. Vie, či pápež František, ktorého slová aj činy vháňajú všetkým skutočným katolíkom slzy smútku do očí, na prekvapenie všetkých Pannu Máriu vyslyší a Rusko jej Nepoškvrnenému srdcu zasvätí.

Nám, ktorí to doteraz nevieme, nezostáva nič iné, než sa ešte pevnejšie pritisnúť k Bohorodičke a jej Synovi, lebo nech už sa v najbližších mesiacoch či rokoch stane čokoľvek, ich rameno je tým jediným, o čo sa nielen katolícky „prepper“ môže naozaj spoľahlivo oprieť.

Podporte PP


Tagy článku

Odporúčame

Zázrak v Portugalsku: Rytier v podobe úradníka. Krajina pod ochranou Panny Márie. Vráti sa éra veľkých silných osobností? Nekompromisný katolícky vodca je dodnes populárny

Zázrak v Portugalsku: Rytier v podobe úradníka. Krajina pod ochranou Panny Márie. Vráti...

Sedem posledných slov Krista: slávne, ale napriek tomu neznáme. Krik a kliatby z hlbokej priepasti. Aký vzdialený je rozhodujúci okamih? Človek zahrnutý láskou a nádejou. Démoni škodia pri každej príležitosti. Je na nás, komu pritakáme

Sedem posledných slov Krista: slávne, ale napriek tomu neznáme. Krik a kliatby z hlbokej...

to top