Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU
Satanova ofenzíva: Hlavný trik spočíva v tom, že nás chce presvedčiť o svojej neexistencii. Jeho dielom je aj globálne šírenie islamu. Hodina úspechu: Verejná oslava diabla a hriechu

Satanova ofenzíva: Hlavný trik spočíva v tom, že nás chce presvedčiť o svojej neexistencii. Jeho dielom je aj globálne šírenie islamu. Hodina úspechu: Verejná oslava diabla a hriechu

28. 8. 2016

vytlačiť článok

Redakcia Protiprúd prináša úvahy o pôsobení a rozsiahlom vzostupe satanských síl, o ktorých si ateisti myslia, že neexistujú

Koniec 19. storočia a prvá polovica 20. storočia nám obdivuhodne demonštrujú taktiku zlého ducha; je to taktika, ktorú prorocky opísal Ch. Baudelaire: Najdrzejšie diablove triky spočívajú v tom, že nás presviedča o svojej neexistencii (Petits poemes en prose). Tento Baudelairov citát opakovane pripomínal Ján Pavol II. (napríklad 31. 3. 1985).

Extra

Sme svedkami dvoch fenoménov, ktoré sa stále viac rozširujú: spočiatku ide o zásah do kultúrnych, sociálnych a politických štruktúr, potom vďaka úspešnosti tejto skrytej akcie vystupujú otvorene na povrch satanské kulty, často v provokatívnej podobe, a vytvárajú prostredie, z ktorého odstránia všetko posvätné. Tieto satanské kulty nachádzajú čoraz väčšiu obľubu medzi mladými ľuďmi.

V súčasnosti teda prežívame skryté a štrukturálne pôsobenia zla, jeho vynorenie sa s odhalenou tvárou v našom storočí, pričom nesmieme zabúdať na to, že táto otvorená manifestácia má úplne anonymný rozmer a uskutočňuje sa anonymnou infiltráciou.

Štrukturálne uchopenie moci

Satanov úspech v moderne spočíva v tom, že nahradil svoje bezprostredné pôsobenie, ktoré vyvoláva strach z diabla, iným, anonymným, neviditeľným a upokojujúcim pôsobením, ktoré potichu preniká do sociálneho pradiva bez toho, aby nieslo pečať „vládcu tohto sveta“, pretože používa ľudských „agentov“, ktorých umiestňuje na strategicky dôležité miesta. Vyzerá to teda tak, akoby prevzal štýl diskrétneho generálneho riaditeľa, ktorý má v rukách všetky nitky bez toho, aby sa sám objavil na verejnosti.

Táto metamorfóza sa uskutočnila veľmi rýchlo a účinne. Ľudská spoločnosť bola spočiatku náboženská a predovšetkým kresťanská. Ale medzitým sa stala natoľko sekulárnou a laickou, že nepotlačiteľná potreba náboženstva sa úplne zvrátila, takže v určitých momentoch vyústila až do samovražedných a vyslovene satanských siekt.

Diabol

Čítajte TU: Blíži sa koniec vekov? Ruský filozof Solovjov predpovedal už pred 100 rokmi Európsku úniu a tvrdil: Antikrist bude prezidentom EÚ. Tragédia dneška: sloboda bez obsahu

Vylúčenie Boha

Moderné dejiny civilizácie spočívajú v odbúraní Boha a exaltácii človeka. Od čias renesancie postupuje nahrádzanie humanizmu deizmom, ktorý sa premenil na racionalizmus filozofov 18. storočia a následne na marxistický ateizmus 19. storočia, ktorý našiel pokračovanie v ekonomickom materializme. Tie sa od seba veľmi nelíšia, ako hovorí Chesterton. Pokušenie dedičného hriechu, ktoré dostalo podobu krásneho mýtu, nadobudlo v dnešnom svete dosť konkrétnu formu: Človek sa musí oslobodiť od Boha. Vyhlásil všetko transcendentné za utláčajúcu diktatúru a súčasne za podvodný obraz, ktorý treba zrušiť. Boha, Stvoriteľa a prameň všetkého dobra, označil za tyrana, ktorého treba vyhladiť z vedomia človeka, kde je zodpovedný za vznik mučivých myšlienok. Ďakovanie musí ustúpiť nedôvere; súhlas vzbure; detská láska odporu; viera odmietnutiu; „Nech žije Boh!“ heslu „Smrť Bohu!“; pokora pýche víťaznej emancipácie.

Po agresívnej fáze revolty, ktorá poznamenala 19. a začiatok 20. storočia, sa stal odstrčený Boh vo vedomí ľudí Veľkým Neprítomným. Militantný ateizmus niektorých skupín vystriedal agnosticizmus, ktorý je dnes veľmi rozšírený. Predtým ho vyznávalo zhruba 250 miliónov ľudí, v roku 2000 už asi jedna miliarda. Subtílne mechanizmy diablovho pokušenia, ktoré nám odhaľuje kniha Genezis (Gn 3,3 – 5), znovu ožili v modernom vedomí. Boh vám povedal: Nejedzte zo stromu poznania, aby ste nezomreli. Ale nie, určite nezomriete! On vie, že keby ste z neho jedli, otvorili by sa vám oči a boli by ste ako Boh, poznajúc dobro i zlo.

Človek – boh budúcnosti

Pubertálne, svojimi pokrokmi opité ľudstvo 19. storočia v tom našlo veľkú záľubu: Človeče! Pozri sa, teraz si vyrástol a čoskoro budeš pánom tohto sveta. Máš poznanie. Nepotrebuješ Boha a jeho prozreteľnosť. Pokrok a technika prekonajú chudobu, choroby, vojnu a možno aj smrť. Boh ťa chce udržiavať v otroctve, ale ty si zrelý na slobodu. Ba čo viac: Boh vôbec neexistuje. Môžeš beztrestne rozhodovať o jeho smrti. Ty sám si boh budúcnosti. Toto všetko – nie bez nadsádzky – hlásal diabol skrze marxizmus a vieru vo vedu v 19. storočí. Bolo to proroctvo nového šťastia, ktoré malo stáť na troskách prekonaného kresťanstva a jeho mŕtveho Boha.

Veda si bola istá, že dokáže pravdivosť ateizmu: Neexistuje žiadny Stvoriteľ; evolúcia je viac ako stvoriteľská. Vzostup človeka si vyžadoval pád Boha. Rozvoj moderny sa prekvapivo obrátil proti Bohu, aby mohol pôsobiť v prospech človeka: v prospech jeho autonómie a proti Božej transcendencii. Ale to všetko viedlo od slobodomyseľných, velikášskych a podvodných eufórií k rozčarovaniu a miestami k zúfalstvu. Pokrok neprekonal ani biedu, ani hlad, ani vojnu, ani chorobu či smrť, naopak v mnohých smeroch ich ešte viac rozšíril. Človek, ktorý zabudol na svoj pôvod a božské určenie, upadol do absurdity. Jeho civilizácia sa stala civilizáciou strachu, v ktorej sa upokojujúce prostriedky a drogy stali jeho chlebom každodenným. Človek bez Boha je úplne vyšinutý, nemá základ ani žiadnu budúcnosť.

Hodnoty, ktoré stvorila táto civilizácia, mali nahradiť elán prameniaci z Boha. Nahradili ho. Obrátili sa proti stvoreniu. Hlavnou produkciou na tejto planéte je produkcia smrtiacich zbraní. Drogy sa stali svetovou veľmocou: živia nielen mafiu, ale aj rôzne organizácie. Pre Kolumbiu sú drogy hlavným a najväčším priemyselným faktorom. Dokonca aj láska, redukovaná na prostý sex, sa zamerala na smrť: jedinou starosťou ľudí je to, ako si užiť bez toho, aby došlo k počatiu, a keď už dôjde k počatiu, tak bez toho, aby došlo k pôrodu. Legalizácia potratov, často subvencovaných, má na svedomí väčší počet mŕtvych ako koncentračné tábory a gulagy dohromady.

Ruky

Čítajte TU: Diabolský útok na našich najbližších je realita: Predobraz rodiny a tiež národa. Najvznešenejšie zriadenie na Zemi diktuje povinnosť napĺňať prirodzený Poriadok. Zrada európskych vlád zoči-voči šelme z Blízkeho východu

Satanova loby vo svete

Vo všetkých týchto rysoch, rozporoch, zmare a ceste do chaosu sa dá krásne vidieť satanov realizmus, ktorý nadobúda podobu najrôznejších loby: mediálne, komerčné, verejné a často aj zákonné štruktúry šíria neobmedzene po celom svete toľko pokušenia, že satan sa už vôbec nemusí namáhať. Mocné „nátlakové skupiny“ účinne podporujú tento vývoj smerujúci k apokalyptickému zániku.

Nepatrí azda k satanovmu pôsobeniu aj novodobé šírenie islamu, ktoré výrazne prekonáva šírenie kresťanstva a ktoré so sebou prináša stále aktívnejšie a desivé prepojenie priamo zúrivého fanatizmu a náboženstva – náboženstva, ktoré dokonca vzýva toho istého Boha Biblie?

Satanova genialita spočíva v tom, ako pol storočia rozvíjal na Východe praktický a na Západe ekonomický materializmus. Odpoveďou na to je bujnenie „divokej religiozity“ vo forme nových siekt vrátane siekt vyslovene satanských. V tejto hodine úspechu už totiž môže vystúpiť z tieňa anonymity a ilegality a nechať verejne oslavovať nielen seba, ale aj hriech.

Podľa knihy: Le démon: mythe ou réalité? Zdroj.

Podporte PP


Tagy článku

Odporúčame

Zázrak v Portugalsku: Rytier v podobe úradníka. Krajina pod ochranou Panny Márie. Vráti sa éra veľkých silných osobností? Nekompromisný katolícky vodca je dodnes populárny

Zázrak v Portugalsku: Rytier v podobe úradníka. Krajina pod ochranou Panny Márie. Vráti...

Sedem posledných slov Krista: slávne, ale napriek tomu neznáme. Krik a kliatby z hlbokej priepasti. Aký vzdialený je rozhodujúci okamih? Človek zahrnutý láskou a nádejou. Démoni škodia pri každej príležitosti. Je na nás, komu pritakáme

Sedem posledných slov Krista: slávne, ale napriek tomu neznáme. Krik a kliatby z hlbokej...

to top