Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU
Peklo nie je metafora: Zjavenie Panny Márie vo Fatime môže prispieť k záchrane celého sveta. Prečo je fatimské posolstvo na indexe? Žijeme v ére diabolskej dezorientácie. Vojnu s Ruskom by sme mohli odvrátiť

Peklo nie je metafora: Zjavenie Panny Márie vo Fatime môže prispieť k záchrane celého sveta. Prečo je fatimské posolstvo na indexe? Žijeme v ére diabolskej dezorientácie. Vojnu s Ruskom by sme mohli odvrátiť

12. 6. 2016

vytlačiť článok

Michal Semín sa zaoberá rôznymi aspektmi fatimského posolstva a osvetľuje, prečo kladú modernisti prekážky jeho šíreniu a prečo má dávne zjavenie Panny Márie praktické významy pre naše životy bez ohľadu na to, či o ňom vieme alebo nie

Tento rok v máji uplynulo už 99 rokov od chvíle, keď sa trom fatimským pastierom – Lucii, Hyacinte a Františkovi – prvýkrát zjavila Panna Mária. Žena, ktorej dejinotvornému posolstvu zasvätil svoj život P. Nicolas Gruner. P. Gruner vedel, že keď bude šíriť fatimské posolstvo v jeho autentickej podobe, bez revizionistických úprav a falošných výkladov, nebude mať v modernizmom infiltrovanej cirkvi na ružiach ustlané. Čím je toto posolstvo také kontroverzné, že vedie mnohých cirkevných hodnostárov k tomu, že o ňom buď úplne mlčia, alebo jeho význam prekrúcajú?

Slepí vedú slepých

Jednu z možných odpovedí môžeme nájsť vo výrokoch sestry Lucie. Táto najdlhšie žijúca vizionárka, ktorá zomrela len pred jedenástimi rokmi v karmelitánskom kláštore v portugalskom meste Coimbra, sa vo svojich listoch niekoľkokrát zmienila o tom, že žijeme v dobe, pre ktorú je charakteristická „diabolská dezorientácia“.

Michal Semín

Ide o listy z prelomu 60. a 70. rokov, teda z obdobia, keď boli v cirkvi zavádzané liberálne reformy v mnohých ohľadoch prelomového II. vatikánskeho koncilu. Že svojím hodnotením doby nemierila do oblasti svetskej politiky, ale do radov cirkevnej hierarchie, je zrejmé nielen z kontextu daných listov, ale aj z opakovaných poznámok o tom, že v pokoncilovej cirkvi vedú slepí slepých. Niet divu, že si tým v radoch progresívne ladených stúpencov koncilovej revolúcie veľa sympatií nezískala. Je zároveň nepochybné, že výrazom „diabolská dezorientácia“ neopisovala sestra Lucia stav bádania o fatimskom zjavení, ale celkové smerovanie cirkvi.

Francúzska revolúcia v cirkvi

Pri hlbšom zoznámení sa s priebehom aj obsahom fatimského zjavenia Panny Márie totiž nemôžeme nedôjsť k záveru, že posolstvo koncilu a posolstvo z Fatimy majú úplne protikladné vyústenia. Zatiaľ čo ideológia koncilovej reformy relativizuje pravdy viery, mení dlhé stáročia ustálené obyčaje či bohoslužobné obrady a zmieruje sa s moderným svetom (progresívny kardinál Suenens označil koncil za Francúzsku revolúciu v cirkvi), všetko, čo patrí k obsahu fatimských zjavení, tradičné katolícke postoje odmietané progresistami naopak posilňuje.

Peklo nie je z rozprávky

Uveďme aspoň niekoľko dôvodov, prečo začnú byť modernisti pri čo i len zmienke o dôležitosti fatimského posolstva pre cirkev aj celý svet okamžite podráždení. Toto cirkvou uznané mariánske zjavenie dôrazne upozorňuje na závažnosť hriechu a nevyhnutnosť pokánia. Pritom hriechom nemyslí netriedenie odpadkov či fajčenie, ale dnes tak široko rozšírené „samozrejmosti“, ako sú branie Božieho mena nadarmo, zanedbávanie modlitby či hriechy proti čistote.

Dohady o obsahu „tretieho fatimského tajomstva“ teda zverejnením dosiaľ nepublikovaného opisu vízie sestry Lucie rozhodne neskončili. Jedno vieme určite: Fatimské posolstvo aj samotné tajomstvo obsahuje kľúč k pochopeniu mnohých súčasných dejov. A nielen to.

Že neľutované hriechy majú dôsledky, nad ktorými nemôžeme len tak mávnuť rukou, je úplne zrejmé zo zjavenia, ktorého boli pastieri svedkami 13. júna 1917. Vtedy na krátky okamih uvideli peklo a siluety duší nekajajúcich sa hriešnikov, padajúc do večných plameňov ako jesenné lístie zo stromov. Sestra Lucia vo svojich pamätiach píše, že keby tento obraz trval len o pár sekúnd dlhšie, asi by hrôzou na mieste zomrela. Hyacinte, ktorá zomrela len tri roky po tejto vízii, sa Panna Mária zjavila v nasledujúcich rokoch ešte niekoľkokrát. V jednom z týchto zjavení Hyacinte oznámila, že najviac duší dnes končí v pekle za porušenie prikázania: „Nescudzoložíš!“

Liberálne zmýšľajúci kresťan, pokiaľ chce zostať liberálny, takejto vízii odmieta uveriť. Pre neho je už dostatočne škandálne len samotné „strašenie peklom“. Tvrdí, že peklo je len metafora, napokon ako všetko, čo nie je „vedecky dokázané“ alebo sa prieči mentalite doby. Niektorí teológovia, kráčajúc cestou kompromisu, pracujú s hypotézou všeobecnej spásy. Peklo síce existuje, ale je prázdne (aj keby si zrejme priali, aby to aspoň pre tých „bigotných fundamentalistov“ neplatilo).

Modlitba

Čítajte TU: Štyri storočia od proroctva z Quita: Vládnu slobodomurári, svet prijal ducha zla. Spoločnosť aj Cirkev v rozklade. Tí, ktorí majú hovoriť, mlčia. Útok na deti. Nádejné čakanie na obnovu

Zjavenia anjela

Všimnime si ďalší aspekt, pre ktorý je fatimské posolstvo tŕňom v oku liberálom. Vlastnému zjaveniu Panny Márie vo Fatime predchádzali tri zjavenia anjela. Naučil deti tejto modlitbe: „Bože, obetujem ti telo a krv, dušu aj Božstvo nášho Pána Ježiša Krista na zmier za hriechy naše i celého sveta.“ A pri svojej poslednej návšteve im dal sväté prijímanie.

Táto krátka, no nesmierne hlboká modlitba nepredstavuje nič iné než antitézu súčasných hedonistických sklonov od Boha odvrátenej západnej spoločnosti. A pretože cirkevní modernisti chcú vždy držať palec na tepe doby, je táto modlitba nezrozumiteľná aj pre nich. Telom, krvou, dušou a božstvom je tu myslená eucharistia, teda premenená hostia a premenené víno pri omšovej obete. To, čo bolo pôvodne chlebom a vínom, sa pri svätej omši stáva sviatostným Kristom. Teológovia tomu hovoria transsubstanciácia – my sa na tomto mieste uspokojíme s tvrdením, že ide o tajomstvo a zázrak.

Úpadok eucharistickej úcty

Lenže tí, ktorí v tento zázrak a skutočnú prítomnosť Krista v eucharistii odmietajú uveriť, nie sú len nekatolíci, ale aj mnohí z tých, ktorí sa na bohoslužbách pravidelne zúčastňujú. Inak si totiž nemôžeme vysvetliť jednotlivé znamenia nesmierneho úpadku eucharistickej úcty, s ktorými sa dnes v progresívne vedených farnostiach stretávame – prijímanie Kristovho tela na ruku, absencia pokľaku pred svätostánkom, odstránenie svätostánkov z hlavného oltára do vedľajších priestorov kostola či liturgia vedená v štýle mládežníckej zábavy.

Sú to práve deti z Fatimy, ktoré sú nám spolu s ich rodičmi a desiatkami predchádzajúcich generácií vzorom, ako máme k sviatostnému Kristovi pristupovať. Keď im anjel podával sväté prijímanie, prijímali do úst a na kolenách, pohrúžení do hlbokej ďakovnej modlitby.

Táto starobylá prax, všadeprítomná do koncilovej liturgickej reformy, je však cirkevným inžinierom tŕňom v oku. Pre mnohých z nich je Kristus v eucharistii prítomný iba symbolicky, pretože omša pre nich neznamená obetu, ale len akúsi spomienkovú hostinu. Usporadúvajú „bohoslužby“, v strede ktorých nie je Boh, ale človek.

Dali by sa uviesť aj ďalšie dôvody, pre ktoré je fatimské posolstvo v progresívnych cirkevných kruhoch na indexe. Pre niekoho je však možno zaujímavejšia iná otázka – prečo aj napriek zrejmej prezieravosti pokoncilovej cirkevnej hierarchie záujem o fatimské posolstvo pretrval a v niektorých cirkevných kruhoch v ostatných rokoch dokonca narastá?

Modlitba za chrám

Čítajte TU: Tajomné slová Matky Božej: Mariánske zjavenia nie sú rozprávky. Predpovede a varovania sa s desivou presnosťou napĺňajú. Cirkevná kríza kulminuje. Socha v Japonsku oplakáva náš pád. Každý má ešte šancu sa zachrániť

Poznáme celé fatimské tajomstvo?

Fakt, že je cirkev v kríze, už dnes azda popierajú len tí, ktorí ju spôsobili. A ich „duchovné deti“, ktoré sa denne starajú o to, aby sa vírusy vložené do mystického Kristovho tela neprestávali množiť. Ako je už asi väčšine čitateľov Protiprúdu známe, fatimské posolstvo sa spája s tzv. tajomstvom, ktoré Panna Mária trom malým vizionárom prezradila. Zatiaľ čo prvé dve časti tohto tajomstva boli známe už pred vypuknutím II. svetovej vojny, jeho tretia, záverečná časť nebola až do roku 2000 verejnosti známa.

Z mnohých dostupných informácií bolo pritom zrejmé, že má vzťah k udalostiam v cirkvi a vo svete, ktoré dnes prežívame. Dokument, ktorý Svätá stolica v roku 2000 zverejnila, však zďaleka nepriniesol odpoveď na všetky existujúce otázky. Viedol naopak k tomu, že boli nastolené otázky nové a ešte pálčivejšie. Dohady o obsahu „tretieho fatimského tajomstva“ teda zverejnením dosiaľ nepublikovaného opisu vízie sestry Lucie rozhodne neskončili. Jedno vieme určite: Fatimské posolstvo aj samotné tajomstvo obsahuje kľúč k pochopeniu mnohých súčasných dejov. A nielen to.

Prináša aj návod na to, ako vo svete dosiahnuť skutočný mier bez toho, aby mu musela predchádzať sebazničujúca vojna s Ruskom. Možno aj preto majú mnohí mocní tohto sveta z autentického fatimského posolstva strach. A ich spojenci, infiltrovaní do vysokých poschodí cirkvi, sa budú aj naďalej snažiť o to, aby sa o vcelku ľahkom recepte Panny Márie na svetový mier pokiaľ možno nevedelo.

Protiprúd však o posolstve z Fatimy rozhodne mlčať nebude. A už čoskoro začne hľadať odpovede na otázky, ktoré si tí, ktorí podľahli oficiálnej mystifikačnej línii Vatikánu, klásť odmietajú.

Podporte PP


Tagy článku

Odporúčame

Zázrak v Portugalsku: Rytier v podobe úradníka. Krajina pod ochranou Panny Márie. Vráti sa éra veľkých silných osobností? Nekompromisný katolícky vodca je dodnes populárny

Zázrak v Portugalsku: Rytier v podobe úradníka. Krajina pod ochranou Panny Márie. Vráti...

Sedem posledných slov Krista: slávne, ale napriek tomu neznáme. Krik a kliatby z hlbokej priepasti. Aký vzdialený je rozhodujúci okamih? Človek zahrnutý láskou a nádejou. Démoni škodia pri každej príležitosti. Je na nás, komu pritakáme

Sedem posledných slov Krista: slávne, ale napriek tomu neznáme. Krik a kliatby z hlbokej...

to top