Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU
Štyri storočia od proroctva z Quita: Vládnu slobodomurári, svet prijal ducha zla. Spoločnosť aj Cirkev v rozklade. Tí, ktorí majú hovoriť, mlčia. Útok na deti. Nádejné čakanie na obnovu

Štyri storočia od proroctva z Quita: Vládnu slobodomurári, svet prijal ducha zla. Spoločnosť aj Cirkev v rozklade. Tí, ktorí majú hovoriť, mlčia. Útok na deti. Nádejné čakanie na obnovu

5. 6. 2016

vytlačiť článok

Miroslava Čejková pripomína významné mariánske proroctvo zo sedemnásteho storočia, ktoré sa vyplnilo až s desivou presnosťou

Proroctvo Panny Márie z Quita sa prihovára priamo k našim časom. Jeho vierohodnosť sa vyrovná tým najvýznamnejším zjaveniam vo Fatime, Lurdoch či v La Salette. Matka Božia v 17. storočí v Quite, v hlavnom meste Ekvádoru, zverila Mariane Františke de Jesús Torres y Berriochoa (1563 – 1635) vízie týkajúce sa dvadsiateho storočia. Dnes zbierame jedovaté plody vtedy predpovedaného úplného morálneho rozkladu, za skrátenie ktorého sa matka Mariana obetovala.

Pamätné zjavenie

Podivuhodná je už samotná história, ako bolo svedectvo matky Mariany objavené. Mariana vo svojej skromnosti prosila Matku Božiu, aby jej meno zostalo v utajení. Matka Božia jej sľúbila, že bude odhalené až po troch storočiach mlčania a s ním aj jej posolstvo. Tak sa aj skutočne stalo. Po smrti matky Mariany jej spovedník a duchovný otec P. Michael Romero OFM spísal jej životopis. Tento životopis je spolu so životopismi všetkých spoluzakladateliek kláštora sestier Nepoškvrneného počatia v Quite zachovaný vo veľkých matrikách pod titulom El Cuadernon.

Extra

Na základe týchto údajov napísal v roku 1790 P. Manuel Souza Pereira, provinciál otcov františkánov v Quite, knihu o jej zázračnom živote, ktorú preložila oveľa neskôr, až v roku 1988, Marian Therese Horvatová do anglického jazyka pod názvom Naša Pani Dobrého diela – proroctvo pre našu dobu. Nadprirodzenú povahu opisovaných udalostí a svätosť matky Mariany navyše dosvedčil neskorší zázrak: v roku 1906 bola v priebehu opráv kláštora otvorená truhla s jej telom, ktoré po uplynutí takmer troch storočí zostalo neporušené.

Matka Božia sa Mariane zjavila viackrát. V čase, keď Mariana čelila krivému obvineniu jednej rehoľnej sestry, ktorá chcela dosiahnuť uvoľnenie radových regulí, k nej prehovorila prvýkrát, aby ju utešila. Satan, ktorý skúša zničiť Božie dielo, neuspeje, pretože ona je Matkou Dobrého diela. Na jej počesť bola neskôr zhotovená socha s týmto titulom, ako Matka Božia žiadala. Ešte pred dokončením sochy bola tvár Madony zázračne kolorovaná. Rezbár, ktorému bola táto úloha zverená, prehlásil, že niečo také prekrásne nemohli stvoriť ruky smrteľníka a že musí ísť o dielo anjelov!

Vyplnené predpovede

20. januára 1610 predpovedala Matka Božia, že na konci devätnásteho, hlavne v dvadsiatom storočí, dôjde k úplnému zničeniu morálky a k profanácii sviatostí. Za príčinu tohoto stavu označila slobodomurárske sekty, a to aj napriek tomu, že slobodomurárstvo v tom čase ešte nebolo ani založené! „Vedz, že koniec devätnásteho, zvlášť potom storočie dvadsiate, bude v znamení explózie náruživosti a dôjde k úplnému zničeniu morálky. Pretože satan bude vtedy panovať skrze slobodomurárske sekty. Aby k tomu mohlo dôjsť, sústredí sa najmä na deti. Beda deťom v týchto časoch! Bude ťažké prijať sviatosť krstu aj birmovania.“

Ďalej hovorí o úsilí zničiť sviatosť pokánia, o zneuctení najsvätejšej Oltárnej sviatosti alebo útoku na sviatosť manželstva. Vlády riadené slobodomurármi ustanovia nespravodlivé zákony s cieľom zničiť túto sviatosť, čo umožní neviazaný život v ťažkom hriechu, a tak aj nárast počtu narodených detí v nelegálnych zväzkoch mimo Cirkvi. To sa, samozrejme, odrazí aj na stave Cirkvi. „Kresťanský duch rýchlo upadne, drahocenné svetlo viery pohasne do tej miery, že nastane takmer úplné skazenie mravov. Následky nemorálnej výchovy sa onedlho prejavia a spôsobia nedostatok kňazských aj rehoľných povolaní.“

Rovnako ako v iných proroctvách hovorí Matka Božia o pohoršeniach, ktoré budú prichádzať skrze kňazský stav. A konečne ako nedostižný vzor čistoty upozorňuje: „V onom nešťastnom čase prepukne nezastaviteľná záplava nečistoty, ktorá vženie zvyšok ľudstva do hriechu a následne stiahne nespočetné ľahkomyseľné duše do večného zatratenia. Nebude možné nájsť nevinnosť u detí, ostýchavosť u dievčat. V týchto chvíľach najväčších potrieb Cirkvi tí, ktorí majú hovoriť, budú mlčať.“

Modlitba za chrám

Čítajte TU: Tajomné slová Matky Božej: Mariánske zjavenia nie sú rozprávky. Predpovede a varovania sa s desivou presnosťou napĺňajú. Cirkevná kríza kulminuje. Socha v Japonsku oplakáva náš pád. Každý má ešte šancu sa zachrániť

Temnota nemravnosti

K najzávažnejšiemu zjaveniu došlo nadránom 2. februára 1634. Matka Mariana bola ponorená do modlitieb pred svätostánkom, keď tu náhle zhaslo večné svetlo pred oltárom. Keď chcela svetlo opäť zapáliť, zjavila sa Matka Božia a vyložila jej päť symbolických významov tohoto úkazu.

Po prvé: vyjadruje rozšírenie heréz na konci devätnásteho a na začiatku dvadsiateho storočia, ktoré spôsobia, že v temnote nemravnosti pohasne v dušiach cenné svetlo viery.  

Po druhé: zhasnutie svetla poukazuje na úpadok rehoľných spoločenstiev, ktoré sa budú v tom čase utápať v zmätku. Mnoho povolaní bude zmarených zlou formáciou.

Matka Božia ďalej hovorí: „Tretím dôvodom, prečo zhaslo svetlo, je atmosféra týchto časov presýtená duchom nečistoty, ktorá ako ohavná povodeň zaplaví všetky verejné miesta do tej miery, že len ťažko bude ešte možné nájsť panenskú dušu.

Štvrtou príčinou sú slobodomurárske sekty, ktoré se infiltrujú do všetkých spoločenských vrstiev a s diabolskou prefíkanosťou rozšíria svoje bludy v rodinách, aby zničili predovšetkým morálku detí. V týchto nešťastných časoch udrie zlo nebývalou silou na detskú nevinnosť. Následkom toho budú mnohé nové kňazské povolania stratené.“

A konečne piatym dôvodom, prečo zhasla lampa v kláštore, je ľahostajnosť vplyvných osôb Cirkvi, ktoré sa budú nečinne prizerať jej rozkladu. „Nepoužijú v zhode s Božou vôľou svoju moc na vojnu so zlom alebo na obnovu viery. A tak mnohí ľudia postupne zľahostajnejú v prosbách k Bohu, prijmú ducha zla a poddajú sa dychtivo všetkým spôsobom hriechu.“

To, že tento postoj cirkevnej hierarchie bude zdrojom trestov, ktoré zošle Božia spravodlivosť, je obsahom neskoršieho zjavenia Najsvätejšieho srdca Ježišovho matke Mariane. Stalo sa tak v jej posledných rokoch života, keď často trpela chorobami a všetko svoje utrpenie obetovala za Cirkev, predovšetkým Cirkev dvadsiateho storočia.

Modlitba

Čítajte TU: Otázka hriechu: Zo zla sa stala spoločenská prestíž. Ani skaza planéty či jadrová vojna nie sú horšie. Diabolské zmätenie pojmov a logická nevyhnutnosť pekla. Tajomstvo nepoškvrneného počatia

Nádej existuje

Čo vlastne Matka Božia zdôrazňuje? Vo svojej panenskej čistote varuje pred mravným úpadkom a ako matka má na zreteli blaho svojich detí. Hovorí k nám ako k svojim deťom, ale súčasne hovorí o našich deťoch. Azda ani netreba opisovať, ako je každodenný obyčajný život vedený v neustálom strete s nemorálnosťou tohoto sveta na všetkých úrovniach. Ale tento stav bude naďalej pokračovať, ak sa nám nepodarí pred ňou uchrániť naše deti.

Dnes zažívame reálne a celkom konkrétne, ako sexualizovaná spoločnosť útočí na nevinnosť detí, pretože u dospelých osôb ju už môžeme nájsť len veľmi ťažko.  

Vidíme, že Matka Božia vykresľuje obraz súčasného sveta aj stav Cirkvi. Sami sme dnes svedkami toho, ako sa jej proroctvo naplnilo. Treba si uvedomiť závažnosť situácie a už vôbec sa neuspokojiť len s nejakým pritakávaním.

Áno, všetko sa do posledného písmenka vyplnilo.

Akokoľvek sa tieto vízie dnešných časov môžu javiť ako beznádejné, nie je to tak. Matka Božia zároveň predpovedala, že malý počet veriacich si uchová poklad viery a že určité rehoľné spoločenstvá podporia Cirkev počas tejto hlbokej krízy. Nebeský Otec potom zošle Cirkvi preláta, ktorý obnoví kňazského ducha.

Matka Božia dokonca otvorene hovorí o svojom víťazstve nad satanom, ako jej to Boh od večnosti ustanovil: „Zvrhnem pyšného, prekliateho satana, rozdrvím ho svojimi nohami a vhodím ho do pekelnej priepasti. Následkom toho bude svätá Cirkev aj zem zbavená jeho ukrutnej tyranie.“

Zdroj.

Podporte PP


Tagy článku

Odporúčame

Zázrak v Portugalsku: Rytier v podobe úradníka. Krajina pod ochranou Panny Márie. Vráti sa éra veľkých silných osobností? Nekompromisný katolícky vodca je dodnes populárny

Zázrak v Portugalsku: Rytier v podobe úradníka. Krajina pod ochranou Panny Márie. Vráti...

Sedem posledných slov Krista: slávne, ale napriek tomu neznáme. Krik a kliatby z hlbokej priepasti. Aký vzdialený je rozhodujúci okamih? Človek zahrnutý láskou a nádejou. Démoni škodia pri každej príležitosti. Je na nás, komu pritakáme

Sedem posledných slov Krista: slávne, ale napriek tomu neznáme. Krik a kliatby z hlbokej...

to top