Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU
Ovplyvňovanie reality myšlienkou: Vedecký dôkaz telekinézy? Robot, kuriatka a králik. Negatívne myšlienky priťahujú negatívne udalosti. Pootvorené dvere do skutočného sveta, o ktorom nič nevieme?

Ovplyvňovanie reality myšlienkou: Vedecký dôkaz telekinézy? Robot, kuriatka a králik. Negatívne myšlienky priťahujú negatívne udalosti. Pootvorené dvere do skutočného sveta, o ktorom nič nevieme?

31. 5. 2016

vytlačiť článok

Petr Hájek nabáda, aby sme sa v každodennom zhone občas zastavili a zamysleli nad podstatnejšími vecami, ktorými možno dokážeme realitu „zázračne“ pozitívne ovplyvniť – ako o tom píše Jiří Míka, ktorý si všimol pozoruhodný experiment

Bombardovaní každodennými udalosťami súčasného pošramoteného sveta často nemáme priestor ani čas sa na chvíľu zastaviť a pozrieť na dianie okolo nás trochu pokojnejšími očami: Je naozaj všetko, čo nám do hlavy tlačia predovšetkým médiá, také, aké sa javí? Nie je podstata našej každodennosti predsa len trochu iná, oveľa záhadnejšia a pritom prirodzenejšia, než nám ju predstavujú tvorcovia umelého obrazu reality?

Petr Hájek

Moderná veda, pokiaľ je skutočne vedou, na mnohých miestach naráža práve na tieto hranice. Je síce odhodlaná potvrdzovať materialistický opis nášho sveta, ale často sa dostáva do slepej uličky. Ako vyložiť rôzne zistenia, ktoré odporujú predstave, že všetko má len hmotnú podstatu? Zvyčajne sa potom ideológovia vedy uchyľujú k jednoduchej metóde: Tvária sa, že to nie je. A o čom sa nevysiela či nepíše, to akoby neexistovalo.

Napríklad genetika bola dlho vysmievanou popoluškou súčasnej vedy. Dnes patrí medzi jej hlavné piliere. Problém je v tom, že medzi ďalšími dôkazmi vyvrátila takzvanú evolučnú teóriu Charlesa Darwina. Lenže o tom skoro nikto nevie a evolučná teória sa ďalej učí ako dokázaná pravda. Rovnako sa zaobchádza s poznatkami kvantovej fyziky. Akoby aj nie, keď zisťuje, že častice, z ktorých je zložený náš viditeľný svet, vystupujú do našej reality z „nehmotného“.

Nie je preto zlé na chvíľku spomaliť a pozrieť sa na svet okolo nás trochu inými očami. Mnohých z nás môžu pritom napadnúť aj hlbšie súvislosti, napríklad, či nežijeme iba v „racionalistickej ilúzii“, zatiaľ čo „svet je inde“.

Jiří Míka si totiž všimol jeden zaujímavý experiment, ktorý by takýto záver potvrdzoval.

Tunel

Čítajte TU: Život po živote: Smrť nie je okamih, ale proces. Život duše po konci tela je realitou už aj pre vedcov. Ako sa neveriaci zmieria s dôkazom existencie pekla?

Jiří Míka: Dôkaz, že všetko je inak

Dočítal som sa nedávno o experimente francúzskeho vedca, ktorý preukazuje štatisticky významný vplyv myšlienok zvierat na náhodný generátor, ktorý určuje pohyby robota.

Použitie zvierat je v tomto experimente zaujímavý nápad, pretože sú ľahšie kontrolovateľné než podobné pokusy u ľudí.

Experiment vychádza zo známeho predpokladu kvantovej fyziky, ktorá pred 100 rokmi otvorila ohromne záhadnú oblasť fyziky a vnímania vonkajšieho sveta ako takého. Napríklad prepletené častice (angl. entangled particles) sú schopné okamžite ovplyvniť druhú časticu, a to aj keby bola na druhom konci vesmíru. To je mimo známeho sveta kauzality a navyše prekračuje vplyvom rýchlosť svetla. Vedci to už mnohokrát experimentálne preukázali.

Naše myšlienky môžu priamo ovplyvňovať kolektívne morfogenetické pole ľudstva.

Základným faktom kvantovej mechaniky je, že meranie (pozorovateľ) ovplyvňuje experiment. Čo však rozdeľovalo fyzikov, je, či ide len o matematickú vlastnosť alebo či myšlienky pozorovateľa ovplyvňujú fyzickú hmotu ako takú.

Tento experiment s robotom je zjavne jedným z prvých známych experimentálnych dôkazov, že myšlienky (najmä emóciami nabité) dokážu priamo ovplyvňovať fyzický svet, respektíve fyzickú hmotu.

Kuriatka a robot

Rene Peoc’h urobil nasledujúce:

Vytvoril jednoduchého robota, ktorého pohyby ovplyvňuje generátor náhodných čísel. Náhodne určí smer a tým smerom ide robot náhodne dlho. Potom znova náhodne určí smer a celý proces sa opakuje.

Tohto robota ukázal kuriatkam, ktoré mali jeden deň. Tým vytvoril imprint – kuriatka začali považovať robota za matku. To je známy jav. Zvieratá majú tendenciu vytvoriť si v mozgu pevnú väzbu na čokoľvek, čo vidia ako prvé po narodení. Pokojne to môže byť jeep, robot alebo iná neživá vec. Budú sa pokúšať kŕmiť z kolesa auta. To je známa vec.

No a teraz príde to podstatné.

V kontrolnom experimente nechal robota chodiť vo vyhradenom priestore bez prítomnosti kuriatka. Robot sa pohyboval podľa očakávania veľmi náhodne a jeho pohyby zodpovedali štatisticky očakávanej náhode. Mágia nastala v situácii, keď do vedľajšej klietky umiestnil toto imprintované kuriatko.

Robot začal pomerne rýchlo smerovať k miestu, kde bola klietka s kuriatkom, a všetky jeho pohyby sa významne točili v blízkosti tej klietky. Vplyv je obzvlášť markantný na obrázku jeho pohybov, ktoré sa zaznamenávali dlhší čas (robot mal na spodku pripevnené pero, ktorým kreslil po papieri):

Experiment

Tento experiment sa uskutočnil aj v iných variantoch:

  • Na kuriatkach, ktoré síce NEBOLI imprintované materstvom na robota, ale na robotovi bola umiestnená sviečka. Po zhasnutí svetla kuriatka túžili po svetle a výsledok bol zhodný s obrázkom B. Robot sa opäť pohyboval v blízkosti klietky.
  • Na králikoch. Opäť nedošlo k žiadnej imprintácii. V tomto prípade došlo k inému správaniu. Bolo vidieť, že králiky sa robota boja a robot okamžite smeroval naopak na opačnú stranu jeho „ihriska“. Po nejakom čase (až týždňoch) však králiky zistili, že robot nepredstavuje ohrozenie, a zrejme prevládla zvedavosť, pretože robot sa k nim začal približovať.

Video, ktoré zachytáva experiment

Myslenie ovplyvňuje realitu viac, než tušíme

Experiment podľa mňa ukazuje, že naše myšlienky a strachy majú oveľa väčší vplyv na svet okolo nás, ako sme si napríklad boli ochotní pripustiť. Možno až do tej miery, že sú schopné zmeniť naše DNA alebo ovplyvniť svetové udalosti.

Existuje veľa článkov o tom, ako negatívne myšlienky priťahujú negatívne udalosti a naopak, ako pozitívne priťahujú pozitívne udalosti, ale experiment preukazujúci, že tento prenos skutočne funguje, nám môže otvárať dvere do úplne nového sveta a prístupu k nemu.

Strach z terorizmu, vojen, hnev na niekoho... To všetko môže celú vec len zintenzívniť. Naše myšlienky totiž môžu priamo ovplyvňovať kolektívne morfogenické pole ľudstva. Teda aj myšlienky iných ľudí. Ale aj samotné zmeny DNA. Viac ľudí môže prepadnúť agresii alebo negácii a vplyv môže byť až metafyzický – uvedomenie, že všetko okolo nás je nami vytvorená ilúzia sveta (v ktorom častice tancujú podľa nášho želania, aby nám vyjavili rôzne typy scén).

Existujú tiež výskumy so skupinou ľudí, ktorá sa niekoľko mesiacov pravidelne koncentrovala na pozitívne pôsobenie na určitú geografickú oblasť-mesto. Tieto štúdie ukázali, že v danej oblasti klesla štatisticky výrazne kriminalita.

Súčasné médiá spravidla živia len negatívne veci – strach, nenávisť. Nenávisť k politikom, utečencom, iným štátom a nepriateľom. Strach zo zločinu, dopravných nehôd. Keď si zapnete správy, tak môžete vidieť, že už tam – obzvlášť v hlavnom spravodajskom bloku – žiadna iná správa ani nie je. Všetky sú len a len negatívne.

Dôsledok tohto výskumu sa však môže týkať aj nových technológií. Vyzerá to totiž, že určité javy pokročilých zdrojov energie a pod. majú problémy fungovať v určitých geografických lokáciách, respektíve keď to pozoruje niekto, kto tomu neverí. Myslím si, že jednou z týchto technológií je studená fúzia. Aj keď opakovateľnosť efektu sa po rokoch zvýšila údajne asi na 90 %.

Vznikajú v pôrodniciach dobré imprinty?

Mimochodom, tu mi napadá vsuvka ohľadom alternatívnych pôrodov verzus nemocníc, pretože ponechať dieťa po pôrode v náručí matky dlhšie môže byť skutočne dôležité na to, aby vznikol v dieťati pocit bezpečia a nevytváralo si imprint materstva na naštvaného prepracovaného doktora alebo sestričky, ktoré musia dieťa najskôr poriadne premerať, skatalogizovať a overiť, že je všetko o. k., aby sa náhodou nikomu nič nestalo, a potom ho hodia späť matke.

Pohľad z okna

Čítajte TU: Neurochirurg z Harvardu: Existujú iné svety, kde je život oveľa krásnejší. Výlet do najtajomnejších zákutí ľudského vnútra. Stretnutie s anjelskými bytosťami. Zážitky z kómy menia pohľad na svet

Einstein: Svet je ilúzia

Experimenty s DNA ukazujú, že DNA je produktom tzv. morfogenického poľa a že DNA vzniká samovoľne. Život vzniká samovoľne kdekoľvek. Napríklad aj v jadrových reaktoroch vznikajú organizmy živiace sa radiáciou. Alebo experimenty ukázali, že keď umiestnite piesok do hermeticky uzavretej nádoby a vystavíte ho teplu, vzniká v nádobe DNA a život vo forme jednoduchých mikroorganizmov.

Všetko okolo nás je zjavne premenlivé, a ako povedal Einstein: „Svet je ilúzia, aj keď veľmi prepracovaná.“ A podstatné sú informácie-zážitky. Poznanie ukladajúce sa kamsi mimo hmoty. Keby celý vesmír zanikol, táto informácia sa zrejme nestratí a ľudská DNA vznikne znovu.

Mozog ako produkt vedomia

Fyzická hmota iba ako forma na vytvorenie kulís podobne ako v spánku len na účely hry. Aj preto dokážu sny pôsobiť rovnako realisticky ako „realita“.

Potvrdzuje to aj kvantová superpozícia častíc – každá častica je vo všetkých miestach zároveň, kým sa nepozrieme. Túto pozíciu potom určuje kolaps Heinsenbergovej tzv. vlny pravdepodobnosti. Pozorovateľ nejakým spôsobom ovplyvňuje, ktorá zo všetkých možných pozícií častíc sa stane realitou. Z týchto častíc je zložený celý svet, ktorý ovplyvňujeme my ako pozorovateľ experimentu.

A tak kuriatka nemajú problém nevedomky ovplyvňovať generátor náhodných čísel. DNA vzniká samovoľne. A vyvíja sa. Myšlienky ovplyvňujú zdravie aj evolučné zmeny v DNA. Náhodné mutácie zjavne nie sú ten prirodzený spôsob, ako vzniká evolúcia. Ale vedomie. Aj keď šľachtením a genetickými manipuláciami môžeme do tohto vývoja zasahovať.

Mozog je produktom vedomia, nie naopak.

Zdroj.

Podporte PP


Tagy článku

Odporúčame

Zázrak v Portugalsku: Rytier v podobe úradníka. Krajina pod ochranou Panny Márie. Vráti sa éra veľkých silných osobností? Nekompromisný katolícky vodca je dodnes populárny

Zázrak v Portugalsku: Rytier v podobe úradníka. Krajina pod ochranou Panny Márie. Vráti...

Sedem posledných slov Krista: slávne, ale napriek tomu neznáme. Krik a kliatby z hlbokej priepasti. Aký vzdialený je rozhodujúci okamih? Človek zahrnutý láskou a nádejou. Démoni škodia pri každej príležitosti. Je na nás, komu pritakáme

Sedem posledných slov Krista: slávne, ale napriek tomu neznáme. Krik a kliatby z hlbokej...

to top