Každý má vlastnú voľbu: Pohodlne plávať do otroctva alebo vstúpiť do PROTIPRÚDU
Tajomné slová Matky Božej: Mariánske zjavenia nie sú rozprávky. Predpovede a varovania sa s desivou presnosťou napĺňajú. Cirkevná kríza kulminuje. Socha v Japonsku oplakáva náš pád. Každý má ešte šancu sa zachrániť
legenda: Modlitba za chrám | autor: Ondřej Höppner

Tajomné slová Matky Božej: Mariánske zjavenia nie sú rozprávky. Predpovede a varovania sa s desivou presnosťou napĺňajú. Cirkevná kríza kulminuje. Socha v Japonsku oplakáva náš pád. Každý má ešte šancu sa zachrániť

16. 4. 2016

vytlačiť článok

Ivan Poledník pripomína posolstvo niektorých najvýznamnejších mariánskych zjavení, konštatuje nimi predpovedaný úpadok kresťanskej civilizácie a hľadá v dnešnom duchovnom marazme lúče nádeje

Vieme, čo nás a s nami aj celé ľudstvo čaká. Teda v prípade, že sa ľudia neobrátia. Vieme to zo zjavení Matky Božej, Panny Márie, aj keď to dnes mnohým znie už len ako nejaká „fantasy“ či rozprávka.

Skutočné zjavenia Panny Márie (nie niektoré z veľmi populárnych, davmi vyhľadávaných, dlhotrvajúcich, medializovaných) bývajú krátke, so stručným, krátkym a veľmi závažným posolstvom.

Pravé mariánske zjavenia majú množstvo špecifických znakov, ktoré ich jednotne odlišujú od znakov falošných zjavení. Posudzovanie pravosti zjavení Cirkvou je veľmi dôkladné a zdĺhavé, často k uznaniu ani nedôjde, aj keď je zjavenie v plnom súlade s dogmami a tradíciou a v ničom zásadnom sa na prvý pohľad nelíši od oficiálne uznaných zjavení.

Aj keď Cirkev zjavenie uzná, nie sme povinní v neho veriť. Iba sa tým dokladá, že je veľmi pravdepodobné a že je v úplnom súlade s náukou – a my sa ním môžeme nechať poučiť a inšpirovať. Takých najzásadnejších a nado všetku pochybnosť pravých mariánskych zjavení existuje niekoľko. Medzi skutočné poklady medzi nimi patria svetoznáme Lurdy, ďalej Fatima so svojím nesmierne naliehavým a čím ďalej, tým viac aktuálnym posolstvom, japonská Akita, ekvádorske Quito a tiež francúzske La Salette.

Skôr varovanie ako útecha

V týchto posolstvách nás Matka Božia nechlácholí, neoslovuje nás upokojujúcimi ľúbeznými slovami, naopak nás síce láskavo, ale často nesmierne tvrdo varuje. Napomína celú spoločnosť za mravný stav, v akom sa nachádza, a s ľútosťou (pre nás mnohokrát až desivo) ukazuje fatálne následky v prípade, že sa ľudské pokolenie neobráti a nebude rešpektovať vôľu svojho Stvoriteľa.

Práve zjavenia v Akite, Quito, ale aj Fatime či neskoršie výklady La Salette nepatria v dnešnej cirkevnej štruktúre medzi najpopulárnejšie, pretože predpovedali jej súčasný úpadok – a nasledujúce temné zajtrajšky dávajú logicky s týmto úpadkom do priamej súvislosti. Pastierka Melanie z La Salette (v roku 1846) vo svojich „tajomstvách“ (zverejnených o 12 rokov neskôr), ktoré dopĺňajú pôvodné zápisy Máriiných prejavov, hovorí priamo o tom, že Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista.

Fatima

Čítajte TU: Zázraky 20. storočia: nádej aj varovanie pre dnešnú dobu. Obrátenie zachránilo celý národ. Ako rakúski štátnici bojovali za vlasť. Zničia nás tentoraz moslimské hordy? Ešte nie je neskoro

Cirkev bude prechádzať strašnou krízou. Zabudne na pravú vieru v Boha, každý jedinec bude chcieť byť sám sebe vodcom a povyšovať sa nad seberovných. Civilná aj cirkevná autorita bude znevážená, poriadok a spravodlivosť budú pošliapané. Budú sa diať len vraždy, prejavy žiarlivosti, lží a nesvornosti, bez lásky k vlasti a k rodine. [...] Démoni spolu s Antikristom budú konať veľké divy na zemi a vo vzduchu, ľudia budú ešte viac zvrátení. Aj o tom sa okrem iného hovorí v tajomstvách Melanie z La Salette.

Všetky tieto posolstvá skrátka varujú pred dnešnou dobou, keď sa pravý kresťan takmer nemá kam obrátiť, pretože Cirkev je zachvátená takzvaným modernizmom, veľa kňazov na všetkých úrovniach hierarchie má zúfalú formáciu, zanedbáva podstatné veci, relativizuje pravdy, veľakrát káže skutočné bludy.

Zapáčiť sa svetu, znepáčiť sa Bohu

Súčasná oficiálna reprezentácia Cirkvi sa potom prostredníctvom mnohých svojich predstaviteľov už úplne otvorené hlási k falošným vieram, synkretizmu, pochlebuje všetkým, ktorí boli odjakživa jej úhlavnými nepriateľmi a snažili sa ju zničiť. Cirkev, ktorá v minulosti chránila vieru, kultúru a tým aj celú našu civilizáciu zo všetkých síl, v prípade potreby aj svätou vojnou, dnes slovami mnohých svojich vysokých hodnostárov pozýva do Európy moslimov, hlása falošnú toleranciu a podkopáva základné piliere zdravej ľudskej spoločnosti. Tí, ktorí sa bránia jej vlastným učením (bez akýchkoľvek obmien), ktoré sama hlásala ešte pred niekoľkými desiatkami rokov, sú označovaní za extrémistov a samotná Cirkev spolupracuje so svetskými silami na ich spoločenskej likvidácii.

Biskupi a kňazi (bohužiaľ vrátane súčasného pápeža) zamenili snahu zapáčiť sa Bohu za snahu zapáčiť sa svetu. Liberalizáciou pomerov vo vnútri Cirkvi pripustili jej infiltráciu ďalšími rozkladnými elementami vrátane deviantov, ktorým umožnili vykonávať kňazskú službu, pričom dnes sa na tieto prípady hojne poukazuje bez toho, aby si tí, ktorí tento nešvár kritizujú, uvedomovali, že túto „otvorenosť“ sa sami snažili od Cirkvi vynútiť.

Cirkev sa z veľkej časti stala svetskou a už ľuďom nehovorí, že svetskosť privádza ľudí do skazy. Kristus však jasne hovorí o tom, že sú to veci nezlučiteľné – tak, ako svet Jeho nenávidel, bude nenávidieť aj Jeho nasledovníkov. Snažiť sa vlichotiť tomuto svetu je preto to najhoršie, čo môžu predstavitelia Kristovej Cirkvi urobiť. Byť so všetkými zadobre, zamlčovať a popierať kvôli tomu základy svojej viery a pľuvať na jej obrancov podobne, ako to činí väčšina biskupov, „mediálnych“ aj radových kňazov, ale aj rôznych „kresťanských aktivistov“, profesorov, spisovateľov či politikov, nie je cestou k spáse, ale k zatrateniu.

Stigmy

Čítajte TU: Stigmy: Ani záhada, ani senzácia. Krvavé rany sú vzácne znamenie. Prirodzené vysvetlenie zlyháva. Spojenie so Stvoriteľom. Obžaloba povrchnosti. Nevýslovné šťastie obdarovaných. Ako čítať Božiu správu?

Demotivácia, nečinnosť a bludy

Cirkev dnes nevedie ľudí k svätosti ani „negeneruje“ svätcov takého formátu ako v priebehu uplynulých dvetisíc rokov. Demotivuje misijnú horlivosť, tvorí minimum pravoverných kníh, naopak vo svojich kníhkupectvách predáva veľa bludného a zhubného balastu (Panna Mária sama hovorila o tom, že vo svete bude veľa zlých kníh). Pod vplyvom modernistov, liberálov a slobodomurárov sa vzdala svojej liturgie, ktorá bola zdrojom a záštitou všetkého dobrého, čo mala a čo dosiahla, a nahradila ju umelým protestantsko-slobodomurárskym rituálom priamo určeným na zahmlenie právd viery, postupnú likvidáciu eucharistickej zbožnosti a tým aj celého katolicizmu. Vo svojom zle skrývanom zlom svedomí stále tvrdohlavo lipne na novom obrade, ktorý sa na mnohých miestach od čias II. vatikánskeho koncilu ešte niekoľkonásobne zvrátil, a s podráždenosťou, agresivitou a často aj s využitím „eštebáckych“ metód sa snaží (márne) potierať zástancov tradičnej katolíckej omše. A to opäť zo všetkých úrovní.

Cirkev sa vzdala katolíckeho katechizmu, mnohých katolíckych modlitieb, cenzurovala knihy svojich učiteľov, vyradila mnohé piesne z kancionála. Všetkého, čo bolo „príliš katolícke“. Vzdala sa indexu zakázaných kníh, mnohokrát sa úplne alebo čiastočne vzdala hlásania evanjelia a nahradila ho beztvarou intelektuálnou brečkou s absenciou akýchkoľvek kategorických postojov – v tom sa dokonale pripodobnila svetskej spoločnosti a jej politike. Pokiaľ však jasne a skutočne kategoricky nehovorí, aké podmienky treba plniť na dosiahnutie spásy, rezignovala tým na svoje poslanie. A presne v takej situácii sme teraz – to je, samozrejme, zrejmé už dlhší čas a súčasný pontifikát predstavuje (takmer) zavŕšenie tohto vývoja.

Zjavenia Panny Márie v Akite

Posolstvo z japonskej Akity je rovnako ako to fatimské zvláštnym varovaním pred potrestaním sveta. Akita je v podstate opakovaním posolstva z Fatimy, navyše úplne v zhode s proroctvami Písma. Prišlo vo chvíli, keď bol úpadok už úplne naplno a oficiálne rozbehnutý II. vatikánskym koncilom (nedlho pred zjavením prebehla aj liturgická reforma). Stále by však nemuselo byť nič stratené, lenže do dnešných dní sa posolstvom zjavne len málokto poučil.

Pápež František s červeným nosom

Čítajte TU: Podivný pápež menom František: Prečo ho tak milujú, obdivujú a popularizujú práve ateistické médiá? Podarí sa jeho „revolučným súdruhom“ zviesť veriacich na scestie? Nádej v Kristovi: Pekelné brány Cirkev nepremôžu

Tretie z posolstiev zjavených v Akite v októbri 1973 znelo: „Ako som vám povedala, ak sa ľudia nebudú kajať a nepolepšia sa, Otec uvalí strašný trest na celé ľudstvo. Bude to trest väčší ako potopa, taký trest, aký svet nikdy predtým nevidel. Z neba bude padať oheň a vyhladí veľkú časť ľudstva, dobrých aj zlých, neušetrí ani kňazov ani veriacich. Tí, ktorí prežijú, budú takí zúfalí, že budú závidieť mŕtvym. Jediné zbrane, ktoré vám zostanú, budú ruženec a znamenie, ktoré vám zanechal môj Syn. Každý deň sa modlite ruženec. S ružencom sa modlite za pápeža, biskupov a kňazov.

Dielo diabla prenikne dokonca aj do Cirkvi takým spôsobom, že budete vidieť kardinálov, ako sa stavajú proti kardinálom a biskupov stavať sa proti iným biskupom. Kňazom, ktorí ma ctia, sa budú vysmievať a budú sa proti nim stavať ich spolubratia. Kostoly a oltáre budú pustošené. Cirkev bude plná tých, ktorí prijímajú kompromisy, a démon prinúti mnoho kňazov a zasvätených duší opustiť službu Pánovi.

Démon bude besnieť zvlášť proti dušiam zasväteným Bohu. Pomyslenie na stratu toľkých duší je príčinou môjho smútku. Keď narastie počet a závažnosť hriechov, už pre nich nebude odpustenia.“

Udalosti v Akite boli potvrdené jednoznačnými zázrakmi sústreďujúcimi sa okolo meter vysokej sochy Našej Pani s japonskou tvárou v kaplnke Eucharistických služobníc Posvätného srdca. Boli to stigmy sestry Sasagawy, krv na soche, lekársky zdokumentované zázračné uzdravenie rakoviny mozgu v konečnom štádiu v prípade pani Theresy Chon a predovšetkým plač sochy: po jej lícach začali stekať slzy. To sa stalo mnohokrát v prítomnosti mnohých svedkov, udalosť je vyčerpávajúcim spôsobom doložená. Socha plakala spolu 101-krát.

Plačúca socha Panny Márie v Akite

Plačúca socha Panny Márie v Akite

Posolstvo

Napriek všetkým varovaniam sme naďalej svedkami práve takého vývoja, ktorý vo svojich zjaveniach Panna Mária kritizuje a plače nad tým, čo sa v Cirkvi i mimo nej deje a diať bude. Zjavenia v La Salette a v Akite nám možno napovedajú, čo je obsahom stále zamlčovaných častí posolstva z Fatimy. Akita nám vykresľuje to, čo nám potvrdzujú aj známe pasáže z Fatimy. Ide predovšetkým o odpadnutie zmanipulovaných ľudí od Boha, čo predznamenáva ich neodvratný pád do nekonečne bolestivých múk večného zatratenia.

Z cesty, ktorú si vybrala veľká časť Cirkvi a ľudskej spoločnosti, sa dá zísť len obrátením svojho vnútra k skutočným a rozumom poznateľným východiskám našej vlastnej existencie. A so skutočnou ostražitosťou voči všetkému, čo nás chce odviesť od spásy, od nasledovania Krista.


Tagy článku

Odporúčame

Zázrak v Portugalsku: Rytier v podobe úradníka. Krajina pod ochranou Panny Márie. Vráti sa éra veľkých silných osobností? Nekompromisný katolícky vodca je dodnes populárny

Zázrak v Portugalsku: Rytier v podobe úradníka. Krajina pod ochranou Panny Márie. Vráti...

Sedem posledných slov Krista: slávne, ale napriek tomu neznáme. Krik a kliatby z hlbokej priepasti. Aký vzdialený je rozhodujúci okamih? Človek zahrnutý láskou a nádejou. Démoni škodia pri každej príležitosti. Je na nás, komu pritakáme

Sedem posledných slov Krista: slávne, ale napriek tomu neznáme. Krik a kliatby z hlbokej...

to top